zondag 27 juli 2014

EIB over opdrachtgeverschap en innovatie


Vorige week veel mijn oog op een krantenartikel waarin de relatie werd gelegd tussen innovatie en de contractvorm in de bouwsector. De achtergrond hierin blijkt een studie van het EIB te zijn naar succesfactoren van opdrachtgeverschap in de bouw, waarbij moet worden gezegd dat in de studie uitsluitend is gekeken naar de woning- en utiliteitsbouw. Deze studie is uitgevoerd in het kader van de actieagenda bouw

Het EIB concludeert dat 'opdrachtnemers die hun opdrachtnemer meer vrijheid geven om invulling te geven aan een opdracht, meer en/of betere innovatieve oplossingen hebben gekregen maar hebben ook vaker te maken met aanvullende budgetoverschrijdingen en kunnen aanvullende wensen moeilijker kwijt. Voor de beoordeling van productkwaliteit maakt de mate van uitvoeringsvrijheid niet uit'.

Volgens mij een weinig zeggende conclusie want een er wordt een verband geconcludeerd tussen enerzijds 'meer vrijheid in de opdracht'(funtionele uitvraag) en anderzijds een hele reeks aan effecten, namelijk:
  • meer en/of betere innovatieve oplossingen
  • aanvullende budgetoverschrijdingen
  • aavullende wensen
  • productkwaliteit.
Dat vrijheid in een uitvraag tot wijzigingen op deze punten lijdt is mij duidelijk, maar de conclusie dat vijheid in de uitvraag tot meer innovatieve oplossingen resulteren is vrij kort door de bocht.

Waar wel een interessant verband wordt gelegd is tussen selecteren op prijs of selecteren op kwaliteit. Daarin toont het EIB hard aan dat selecteren op kwaliteit resulteert in innovatievere oplossingen.  Opnieuw een onderbouwing dat dit de kant is die we op moeten in de bouwsector.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten