vrijdag 26 oktober 2012

Andere verdienmodellen in nieuwe tijden?

Nieuwe tijden vragen nieuwe verdienmodellen. Dat bleek ook deze week maar weer.  Vanuit mijn trekkerschap van het thema 'financiering en andere contractvormen' uit de SKIA IenM, ben ik deze week in aanraking gekomen met een aantal interessante ontwikkelingen.

Zo heb ik onder andere bijgepraat met de collega's bij DG Ruimte en Water die zich bezig houden met gebiedsontwikkeling.  Daar zijn het zeker andere tijden, met een stilgevallen woningsmarkt, een vastgoedbubbel en een grondbubbel achter de kiezen.  Hoe kun je in zo'n situatie gebiedsontwikkeling vorm geven?   En richt je je dan op de grote ontwikkelingen, of volg je veel meer de bottum-up benadering en faciliteer je wat er in de samenleving gebeurd?  Het gebied Heijplaat is een interessant voorbeeld van die laatste benadering.

In de infrasector zijn het lastige tijden, zeker nu de overheidsbudgetten de komende jaren nog kleiner zullen worden. Dé tijd dus om op zoek te gaan naar innovatie naar nieuwe verdienmodellen.  Op het najaarscongres van de innovatietafel infrastructuur hebben we hierover nagedacht.  Een leuke bijeenkomst, met name de stelling dat 'beter benutten van infrastructuur de doodsteek is voor de infrasector' gaf de nodige discussie.  Wel een terechte discussie overigens.  De infrasector zal zich moeten verbinden met andere sectoren en technologien om ook op de maatschappelijke vragen van de toekomst een antwoord te kunnen aanbieden.

Zelf mocht ik nog een workshop innovatiegericht inkopen faciliteren. Na een plenaire inleiding hebben we in twee groepen verder gediscussieerd en zijn er kansen en belemmeringen in kaart gebracht.  Dit leverde weer een aantal mooie punten op om het komende jaar aan verder te werken richting de innovatie estafette 2013.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten