vrijdag 26 oktober 2012

Andere verdienmodellen in nieuwe tijden?

Nieuwe tijden vragen nieuwe verdienmodellen. Dat bleek ook deze week maar weer.  Vanuit mijn trekkerschap van het thema 'financiering en andere contractvormen' uit de SKIA IenM, ben ik deze week in aanraking gekomen met een aantal interessante ontwikkelingen.

Zo heb ik onder andere bijgepraat met de collega's bij DG Ruimte en Water die zich bezig houden met gebiedsontwikkeling.  Daar zijn het zeker andere tijden, met een stilgevallen woningsmarkt, een vastgoedbubbel en een grondbubbel achter de kiezen.  Hoe kun je in zo'n situatie gebiedsontwikkeling vorm geven?   En richt je je dan op de grote ontwikkelingen, of volg je veel meer de bottum-up benadering en faciliteer je wat er in de samenleving gebeurd?  Het gebied Heijplaat is een interessant voorbeeld van die laatste benadering.

In de infrasector zijn het lastige tijden, zeker nu de overheidsbudgetten de komende jaren nog kleiner zullen worden. Dé tijd dus om op zoek te gaan naar innovatie naar nieuwe verdienmodellen.  Op het najaarscongres van de innovatietafel infrastructuur hebben we hierover nagedacht.  Een leuke bijeenkomst, met name de stelling dat 'beter benutten van infrastructuur de doodsteek is voor de infrasector' gaf de nodige discussie.  Wel een terechte discussie overigens.  De infrasector zal zich moeten verbinden met andere sectoren en technologien om ook op de maatschappelijke vragen van de toekomst een antwoord te kunnen aanbieden.

Zelf mocht ik nog een workshop innovatiegericht inkopen faciliteren. Na een plenaire inleiding hebben we in twee groepen verder gediscussieerd en zijn er kansen en belemmeringen in kaart gebracht.  Dit leverde weer een aantal mooie punten op om het komende jaar aan verder te werken richting de innovatie estafette 2013.

zondag 21 oktober 2012

Faciliteren van innovatie door de overheid


Hoe faciliteer je als overheid innovatie in de markt en wat is dan je eigen rol hierbij. Dit is toch wel mijn week in 1 zin. Op maandag een aantal interessante gesprekken gehad over de randvoorwaarden. Allereerst gesproken met een groep collega’s over de kansen en risico’s van social media. Hoe ga je hier mee om bij grote infrastructuurprojecten, tijdens aanbestedingen en daarna? Op basis van de gesprek zijn we nu bezig om een idee te ontwikkelen om de bewustwording op dit thema binnen Rijkswaterstaat aan te jagen.

Daarna hebben we gesproken over een aantal projecten uit het Kabinetsprogramma Inkoop Innovatie Urgent. Een aantal projecten lopen goed, op enkele moeten we nog bijsturen. De dag eindigde met een stevig maar leuk gesprek over intellectueel eigendom. We hebben gesproken over de vraag hoe je om gaat met intellectueel eigendom bij een publiek privaat samenwerkingsverband dat wellicht opgestart gaat worden om een technologische innovatie de komende jaren verder te brengen.

De dinsdag en de woensdag hebben voor een groot deel in het teken gestaan van het voeren van gesprekken met potentiële teamleden. Altijd leuk om ambitieuze en inspirerende collega’s te leren kennen en samen te ontdekken of er een klik is qua werkzaamheden, ontwikkelpunten en natuurlijk op persoonlijk niveau. Ik denk dat ik de komende weken een aantal nieuwe mensen toe kan voegen aan mijn team.

Ook bij de Rijksgebouwendienst hebben we gesproken over de toekomst van innovatie. De Rijksgebouwendienst heeft een programma om innovatie technologie te stimuleren. We hebbe met de collega’s van de Rijksgebouwendienst gedeeld hoe Rijkswaterstaat met innovatie en duurzaamheid om wil gaan, en hoe we bezig zijn om richting te geven aan de lange termijn met een uitvoeringsagenda en de innovatieagenda waar aan gewerkt wordt. Zelf ben ik weer onder de indruk van de wijze waarop de Rijksgebouwendienst haar fondsen vrij speelt, namelijk door de installaties beter in te regelen waardoor de energiekosten omlaag gaan, dat zou ook bij andere delen van de overheid prima moeten kunnen.

Donderdag ben ik na een aantal weken weer terug geweest op de Verkeerscentrale Wolfheze. Wat is er in die weken veel gebeurd! Het eindresultaat begint al echt zichtbaar te worden, en het is nog mooier dan de beelden die we hadden toen het ontwerp gemaakt werd.

Tot slot heb ik deze week het boekje ‘Slim Combineren met de Meerwaardescan’ door genomen. De publicatie is nu bijna een jaar oud. Zijn er mensen die met dit boekje in de hand ook echt meerwaarde hebben gerealiseerd in projecten het afgelopen jaar, concrete voorbeelden zouden mij hier erg bij helpen.