zaterdag 27 november 2010

Eindejaarsdrukte

De laatste weken is de eindejaarsdrukte volop losgebarsten. Bij Rijkswaterstaat de laatste loodjes om de doelstellingen voor 2010 allemaal te halen. Daar overheen komt nog eens dat alle activiteiten bij het nieuwe Ministerie van Infrastructuur en Milieu helemaal op stoom aan het komen zijn.

Inmiddels is het regeerakkoord helemaal geland binnen het departement en wordt duidelijk wat de impact er van is. Volgende week is de begrotingsbehandeling, dan zal ook weer een flink stuk duidelijkheid scheppen.  Ook begint inmiddels de integratie met VROM steeds beter vorm te krijgen, we weten de nieuwe collega's van DG milieu en DG ruimte als steeds beter te vinden.

Deze week was het nog even spannend na de brand op Utrecht C.S. Veel kritiek op Prorail, met een motie in de kamer om Prorail maar op te heffen.  Intern RWS waren er natuurlijk en terecht vragen of dit ook bij de Verkeerscentrales van RWS kan gebeuren.

Juist in de projecten die nu in alle verkeerscentrales lopen is hier veel aandacht voor. Uitbreiding van de bediencapaciteit is wel het hoofddoel, maar daarnaast wordt er ook gewerkt aan een nog hogere brandveiligheid, redundante stroomvoorziening en koeling (als servers te heet worden gaan ze ook uit). .

Komende week heisessie (2 dagen) om te werken aan het nieuwe IenM, de rest van de week ben ik op cursus. Boeiende start van de december maand dus maar weer.