dinsdag 22 april 2014

Inspiratie opdoen bij frismakers bijeenkomst over DSM excellent purchase program

Vorige week donderdag een hele goede frismakers sessie gehad over het excellent purchase programma van DSM.  Ik vond de bijeenkomst erg waardevol en inspirerend. Leuk was ook dat er iemand van Heineken aanwezig was, zijn bijdrage in het gesprek gaf toch weer een andere verfrissende insteek.

Wat neem ik mee.
- De basis van inkoop moet op orde zijn, dan pas kan je verder werken aan excellente inkoop. Als je daar nog eens naar kijkt zie je toch altijd wel weer enkele verbeterpunten. Ook in onze sector.
- Inspirerend: Als je de CPO en CIO op een lijn weet te krijgen als het gaat om inkopen en innovatie, dan heb je een hele sterke tandem. Daar heeft DSM heel veel energie op gezet. Daar wil ik wat mee gaan doen de komende tijd.
  - Kans  DSM houdt zijn marktpartijen aan een 'fair share of innovation'. Als DSM voor veel geld inkoopt bij partijen dan verwacht DSM daar een fair share of innovation voor terug die, bijdraagt aan de innovatiestrategie van DSM. En dat is toch eigenlijk hartstikke logisch? Er wordt in leveranciersgesprekken zakelijk over gesproken, en indien nodig wordt dit ook vastgelegd in contracten. 


Volgens mij ligt hier een instrument waar we iets mee kunnen in de bouwsector. De vraag hoe we de bouwketen meer innovatiegericht krijgen komt regelmatig aan de orde, o.a. in het beleidskader innovatiegericht inkopen. Volgens mij kan dit instrument een bijdrage leveren om de sector meer innovatiegerich te maken. Laten we het gesprek voeren met de partijen bij wie we inkopen, wat is het 'faire share of innovation' wat de u bijdraagt aan onze innovatiestrategie?  Als we dat gesprek in de hele keten organiseren, dan komt het innovatiegerichte vanzelf op gang.

maandag 21 april 2014

Eerste pilot 'Smart Highway' trekt internationale aandacht


De realisatie van de pilot met de Glowing Lines waar ik al eerder over schreef trekt internatinaal de aandacht. Diverse media in het buitenland berichten over de realisatie van de Glowing Lines door studio Roosegaarde en Heijmans, waaronder bijvoorbeeld de BBC.  Ook op social media veel aandacht, zo is een facebook pagina over de Glowing Lines binnen 1 dag meer dan 100k geliked.  Mooi om te zien hoe een Nederlandse innovatie internationaal zo de aandacht trekt.

Beleidskader Innovatiegericht Inkopen gelanceerd


Vorige week was het dan zover. Na de fysieke presentatie op de martkdag van Rijkswaterstaat is op 9 april het beleidskader Innovatiegericht Inkopen gepresenteerd. Bijna 2 jaar werk in een boekje, maar ik ben erg trots op het resultaat.

Vergezeld van een persbericht is het beleidskader geplaatst op internet.  Het persbericht leverde een mooi artikel op in de Cobouw, dat ook door andere media werd over genomen. Ook het Ministerie van Economische Zaken heeft het bericht over genomen op de website van Inkoop Innovatie Urgent.

De komende weken staan in het teken van het afhandelen van alle verzoeken om meer informatie, voorlichting en presentatie, en het nadenken over het implementatieplan.  Daaraan wordt nu hard geschreven. Ook het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft inmiddels interesse getoond en wil kijken of het beleidskader bruikbaar is voor de hele overheid. Het zou erg leuk zijn als over enkele jaren blijkt dat in de afgelopen 2 jaar de basis is gelegd voor innovatiegericht inkopen binnen de hele overheid.

Een PDF van het beleidskader is hier te vinden.

maandag 14 april 2014

Eerste pilot 'Smart Highway' gerealiseerd


Afgelopen donderdag is in Oss het eerste proefvak van de 'glowing lines' gepresenteerd. De glowing lines zijn onderdeel van het Smart Highway concept waar Studio Roosegaarde en Heijmans gezamenlijk aan werken.Niet alleen op video oogt het mooi. Het is echt een beleving om erbij te zijn en over het proefvak heen te rijden.  Een prachtig stukje innovatie als mooi resultaten van het vermengen van dromen, creativiteit en ondernemerschap bij Roosegaarde enerzijds, en vakmanschap en ontwerp- en realisatiecapaciteit bij Heijmans anderzijds.


De Minister gaf in haar openingsspeech aan dat zij verder wil met de Smart Highway. Het wordt een mooie uitdaging om dat verder te realiseren.

zondag 6 april 2014

Big Data wordt steeds belangrijker voor de bouw

Na een aantal jaren vooral als buzz-woord aanwezig te zijn geweest, lijkt big-data nu ook in de volle omvang de bouwsector over te nemen.  Deze week in het technische weekblad een interessant inkijkje in wat er allemaal al kan.

Allereerst wordt er op de High Tech campus gewerkt aan een smart-grid voor het slimme energienetwerk, waarmee het mogelijk is om binnen de bestaande capaciteit van het energienetwerk, toch veel elektrische auto's te laden. Hierdoor zijn additonele investeringen in het grid niet nodig. Daarachter wordt al gewerkt aan het standariseren van de communicatie tussen de cloud en het voortuig, zodat ook binnen hetzelfde grid veel meer data kan worden getransporteerd.

Daarnaast het artikel over de Sentinel satalitieten.  Met deze satalieten wordt het mogelijk om dijken te bewaken met een nauwkeurigheid van enkele militers per jaar. Asset Management gaat er hierdoor toch wel echt anders uit zien.

Meest opvallend vond ik toch wel het artikel over 'Big data komt naar de auto', waarin ook de samenwerking tussen IBM en Peugot wordt aangekondigd als het gaat om data anlyse in het autoverkeer. Met name de kansen voor verkeersmanagers zijn interessant. De nieuwste auto hebben meer regels softwarecode dan een vliegtuig en leveren ieder uur vele TB's aan data op, een goudmijn voor vele ICT bedrijven. Het omzetten van deze bron van informatie in een business model kan een nieuwe boost voor de economie betekenen, dat het serieus is blijkt al wel uit de volgende uitnodiging.

Eerste jaarrapportage commissie van aanbestedingsexperts gepubliceerd


Afgelopen week heeft de commissie van aanbestedingsexperts haar eerste jaarrapportage gepubliceerd, op een bijeenkomst met alle experts hebben we hierover gedebatteerd.  Na een rustige start, omdat veel klachten niet ontvankelijk waren i.v.m het niet van toepassing zijn van de nieuwe aanbestedingswet, begint de bekendheid van de commissie en het aantal klachten nu toe te nemen.

De eerste ervaringen vanuit het veld zijn positief.  'De adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts zijn een welkome aanvulling op de publicaties in aanbestedingsland'. Aanbestedende diensten staan veelal open voor de adviezen van de commissie en ook de rechtspraak heeft in een aantal gevallen een advies overgenomen.

Belangrijkste zoektoch is toch wel hoe juridisch de adviezen kunnen zijn. Als doelstelling heeft de commissie dat zij laagdrempelig is.  Daar passen niet al te juridische adviezen bij. Een groot deel van de klachten zijn dan ook van kleinere bedrijven en deze worden niet door juristen ingediend. Aan de andere komen er ook klachten binnen die al zeer juridisch geformuleerd zijn, veelal door bedrijfsjuristen geformuleerd,  of zijn er klachten over artikelen waar nog geen jurisprudentie over is. In dat geval is het lastiger om vast te blijven houden aan het laagdremplige en zie je dat adviezen van de commissie ook juridischer worden.

Het eerste jaar zit erop. Een leuk jaar met een slow-start. Op naar het volgende jaar van de commisssie van aanbestedingsexperts.

zaterdag 5 april 2014

De 8 essentiele kenmerken van innovatie

 Ieder organisatie wil innoveren, slechts weinige lukt het. Vorige week kwam ik een artikel tegen van een studie van McKinsey, tot hun verassing blijkt er een set van 8 kenmerken te bestaat, de 8 essentials die innovatie succesvol maken. Het lijken open deuren, maar de set van 8 is in de praktijk behoorlijk moeilijk te realiserne.

1 - Toon ambitie - En dat is meer dan de ambitieuze stip op de horizon.  Durf om de ambitie te formuleren als kwantitatieve doelen.

2 - Maak keuzes - Inveseer in een uitgebalanceerd portfolio. Dat vraag om tijd en ruimte om te spreken over het portfolio, en daadkracht om projecten met een lage waarde te stoppen ten faveure van projecten vmet veel meer waarde.

3 - Ontdek - Kan je trends omzetten in een onderscheidende propositie als organisatie?

4 - Evolueer - Creer nieuwe businessmodellen die een schaalbare en robuust business model kunne opleveren. Zorg daarbij voor een effectief funding model, om nieuwe buseinss die nog niet past in de huidige structuur een plek te kunnen geven.

5 - Accelereer - Is er een executiecultuur zodat je senller bent dan dan je concurrenten.

6 - Schaal op - Opschalen op het juiste moment, in de relevante markten en op de juiste segmenten is essentieel voor het succes van een innovatie.

7 - werk samen - Vind de juiste partner in de gebieden waar je belangrijk wil zijn. Zorg dat je ook open staat voor proposities van buiten.

8-  Mobiliseer - Willen mensen samenwerken, innoveren. En worden ze er ook op beloond.

Ik ben wel benieuwd hoe Nederland zou scoren op deze 8 essentials. Suggesties zijn welkom.

dinsdag 1 april 2014

Spagaat tussen kennis en klein bij de overheid


Vorige week mocht ik weer twee dagen nadenken over de vraag hoe we vanuit beleid meer gebruik kunnen maken van kennisontwikkeling bij kennisinstituten en universiteiten.  Als laatste onderdeel van de leergang 'Van kennis naar beleid' stond deze keer het domein ruimte op het programma.  Erg leuk, zeker als  er tijdens de avond een architect een presentatie van 300 sheets van allerlei prachtige panden komt laten zien.

Vrijdagmiddag in de trein naar huis had ik wel even het gevoel dat ik twee dagen in een sprookjeswereld geleefd heb. Heerlijk nadenken over de meest recente ontwikkelingen in de kenniswereld en wat we daarmee in het beleidsveld zouden kunnen.  Tegelijkertijd staat de komende weken 'de plaatsing' op de rol bij Rijkswaterstaat en wordt iedereen geinformeerd of hij (of zij) een toekomstvaste formatieplaats krijgt, of niet. Want de overheid moet kleiner worden.  In dat traject draait het om leeftijdscategorien, pensioenjaren en aandachtgebieden.  Het woordt kennis staat niet bovenaan in de lijstjes met criteria.

Wim Derksen schrijft op zijn blog een aantal post over 'het nieuwe werken', waarin hij  vanuit zijn loopbaan reflecteert op de veranderingen bij de overheid.  Hoewel ik eigenlijk niet met Derksen 'mee wil somberen' zijn veel van zijn observaties toch wel heel herkenbaar. Misschien toch wel jammer, want tijden van verandering zijn ook het moment om impulsen te geven, ook op het gebied van kennis.