donderdag 29 april 2010

Grof geld over de balk bij aanbestedingen | Nieuws van vandaag | Cobouw.nl - Dé site voor de bouw

Aardig artikel over kleine aanbestedingen in de bouwsector. Is dit wel de manier waarop we hiermee om willen gaan?

dinsdag 27 april 2010

CDA - Actueel - Nieuws - Nieuwsbericht

CDA start vanavond twitterdebat over hypotheekrenteaftrek

CDA - Actueel - Nieuws - Nieuwsbericht

Posted using ShareThis

De Campagne komt op gang

De afgelopen week was het iets rustiger op het verkiezingenfront. Maar het weekend maakte dat weer helemaal goed.


Allereerst was daar opeens vrijdag toch nog het verkiezingsprogramma van de PVV. Ook als het niet om integratie gaat heeft de partij nu zijn standpunten kenbaar gemaakt. En het moet gezegd worden. Communicatief is het één van de betere programma. “ AOW op 65 en geen dag later” . Dat zijn slogans die blijven hangen bij de kiezer. Verder probeert de PVV vooral stemmen weg te trekken bij de christelijke partijen, door zeer sterk in te zetten op de Joods-Christelijke traditie van Nederland.

Verder stond het weekend bol van de partijcongressen. CDA, PvdA, VVD, D66, CU en de PvdD waren allemaal bij elkaar. Twee wil ik er apart noemen. De PvdD, bijzonder dat in een democratische partij het partijcongres besloten is.

Tot slot het Partijcongres van het CDA hier waren bijna 1000 amendementen op het concept-partijprogramma. Niet zo vreemd, want de kwaliteit van het programma was niet bepaald hoog. Hopelijk biedt het definitieve programma iets meer duidelijkheid over wat het CDA nu echt wil. Dat is er twee dagen later nog steeds niet, kennelijk veel aagenomen amendementen die verwerkt moeten worden.

Op internet gaat al het gerucht dat het congres voor 11 miljard aan infrastructuur heeft toegevoegd aan het programma. Iedere regio zijn eigen weg. Bouwers, er is hoop. Waar ik zelf heel benieuwd naar ben is het standpunt over de provincies en over de waterschappen van het CDA. Dat kon straks misschien wel eens doorslaggevend gaan zijn voor deze bestuurslagen.

Om nog even bij provincies en waterschappen te blijven, er lijkt een mediaoorlog te ontstaan tussen deze twee bestuurslagen. Welke laag opereert nu efficiënter. Er gaat geen dag voorbij of ik kom interviews of artikelen tegen waarin bestuurders roepen dat die andere laag toch echt bij hen ingelijfd moet worden.Nog vijf weken. Volgende week begint het verkiezingsreces. Dan kan de campagne echt los.

maandag 19 april 2010

'Muurtjes slechten basis voor succesvolle innovatie in bouw' | Weekoverzicht | Cobouw.nl - Dé site voor de bouw

Gisteren heb ik een artikel geplaatst over de financiele situatie van het Vernieuwing Bouw. Vandaag kwam ik een interview tegen met de nieuwe topman, Martin van Pernis. Goede analyse, ik hoop dat het hem gaat lukken zijn ambities waar te maken

'Muurtjes slechten basis voor succesvolle innovatie in bouw' Weekoverzicht Cobouw.nl - Dé site voor de bouw

zondag 18 april 2010

Vernieuwing Bouw moet eindjes aan elkaar knopen

Vernieuwing Bouw moet eindjes aan elkaar knopen Aan de ene kant natuurlijk wel logisch omdat de sector het zwaar heeft. Maar aan de andere kant vind ik het onbegrijpelijk. Juist nu moeten er klappen gemaakt worden met thema's als duurzaamheid en moet bijvoorbeeld de woningbouw zich meer gaan toespitsen op de vergrijzing. Bijzonder dat zo'n grote sector zich zo afhankelijk opstelt van de overheid als het gaat toekomstige business!

zaterdag 17 april 2010

Gedoe rond het middenbestuur

Nu alle verkiezingsprogramma's bekend zijn, en heroverwegingsrapporten wel zo ongeveer doorgenomen zijn is het interessant om te kijken wel thema's nu de discussie beheersen.

Een hele interessante is wel de discussies rondom het Middenbestuur. De provincies lijken ervoor gekozen te hebben om de aanval in te zetten. Eten of gegeten worden.  Zo hebben de 3 Noordelijke provincies volgens het NRC de Staatssecretaris van BZK per brief voorgesteld om taken van het Rijk over te nemen. Het gaat hierbij om de activiteiten van de Dienst Landelijk Gebied en de droge activiteiten van Rijkswaterstaat Noord-Nederland.  De uitspraken resulteren al meteen in een botsing tussen de provincies zelf, maar wie het artikel goed leest ziet dat de ambitie wel degelijk staat.

Wat ik nog veel opvallender wordt is dat in de officiele publicaties van de provincies ook openlijk gesolliciteerd wordt naar de rijksdiensten. De provincie Utrecht adverteert in de regionale dagbladen, met gemeenschapsgeld!, voor een middenbestuur met daarin delen van Rijkswaterstaat en de waterschappen

Deze week was ik ik bij een sessie over de heroverwegingen, georganiseerd door het Centrum voor procesversnelling. Leuke bijeenkomst, waarin Peter van der Knaap, directeur bij de Rekenkamer, de voorstellen uit de heroverwegingsrapporteren probeerde te plaatsen in lange termijn dynamieken. Hoe kan het momentum dat er nu rondom de bezuinigingen en verkiezingen zit, lange termijn trends versnellen of vertragen?  Hypotheekrente aftrek is er bijvoorbeeld één waar na jaren van discussie (en stiltes tussendoor) nu wellicht wel een doorbraak kan komen.  Als je op deze manier kijkt kan ook nu de dynamiek rijp zijn om de ordening van de overheid eens goed aan te pakken. Het momentum is er, of er ook doorgepakt gaat worden hangt voornamelijk af van de nieuwe coalitie.

maandag 12 april 2010

Over Verkiezingsprogramma's, mobiliteit, water en openbaar bestuur

Allereerst iedereen bedankt met de vele felicitaties voor mijn verjaardag. Na weer wat te zijn bijgekomen van het grote feest en het lezen van alle heroverwegingsrapporten zijn inmiddels ook alle verkiezingsprogramma’s over ons uitgestort. De SP, groenlinks en het CDA hadden hun verkiezingsprogramma al geleverd, hier heb ik al eerder over geblogd. De afgelopen weken is er een stroom aan programma’s opgeleverd en zijn van bijna alle partijen de programma’s gereed. Bijna alle, het programma van de SGP volgt nog en van de PVV is nog niet bekend of en wanneer er een verkiezingsprogramma komt.Allereerst het verkiezingsprograma van D66. Duidelijke keuzes, op alle gebieden. Hypotheekrente-aftrek, betalen per kilometer en AOW. Kennis, Innovatie en duurzaamheid als belangrijke speerpunten. Voor mij persoonlijk erg aansprekend. Duurzaamheid wordt ook goed uitgewerkt in het thema mobiliteit, als het gaat om biobrandstoffen, duurzame mobiliteit en schonere auto’s. Als het gaat om het middenbestuur kiest D66 voor het opschalen van provincies tot sterke landsdelen en een slanke rijksoverheid.


Ook de PvdA heeft haar verkiezingsprogramma uitgebracht. Samen met het CDA strijdt de PvdA om de titel van meest abstracte verkiezingsprogramma. Verder valt op dat er ‘relatief weinig’ bezuinig wordt, het huishoudboekje op orde is kennelijk niet zo belangrijk. Een interessante gedachte vind ik wel het voorstel om de uitvoeringsorganisaties te clusteren. Op fysiek terrein kan ik hier iets van maken met RWS, ProRail, Tennet, RGD, DLG en Staatsbosbeheer. Vele combinaties zijn hier mogelijk, mooie set afkortingen trouwens. Snapt iedereen het nog?


Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie bevat weinig verrassing, het past bij de partij. Wat ik wel noemen is de aandacht voor het actieplan spoort. Bestuurlijk kiest de CU voor drie bestuurslagen, met als aandachtgebied voor de provincie de fysieke leefomgeving. Dit betekend op Rijksniveau dat VenW, VROM en delen van LNV samen kunnen gaan in één departement. Verder wil de CU ProRail onder brengen bij Rijkswaterstaat, zodat er één beheerder voor alle infrastructuur ontstaat.


Bij Trots op Nederland herken ik in het verkiezingsprogramma heel erg veel van de Amerikaanse gedachte van de kleine overheid. Concentreren op kerntaken. Toch is dit niet helemaal consistent doorgevoerd. Op mobiliteitsgebied moeten de belangrijkste verkeersaders 8-baans worden (Leuke klus hoor). Maar tevens moet het Kwartje van Kok worden teruggegeven. Ik ben dan ook benieuwd naar de financiële doorrekening van dit programma. Een heel opvallend voorstel is het onderbrengen van de waterschappen bij Rijkswaterstaat. Een monsterklus met als resultaat een gigantische organisatie (Hoeveel fte’s zouden dat wel niet zijn). Rijkswaterstaat wordt nu al een koninkrijk genoemd, na deze fusie hebben we het zeker over een keizerrijk.


Tot slot de VVD. Deze partijen trekt in haar verkiezingsprogramma € 500 miljoen meer uit voor mobiliteit en neemt daarin wel een afwijkend standpunt in ten opzichte van de overige partijen. Bestuurlijk wordt gekozen voor sterke provincies, met hele specifieke taken en mogen de waterschappen blijven bestaan (hoewel het bestuur van het waterschap niet meer direct verkozen wordt). Verder is de VVD niet geheel onverwacht tegen de kilometerheffing.

Tot slot de SGP. Deze partij presenteert het programma op 19 april.

Nu bijna alle programma’s bekend zijn blijken ondanks alle bezuinigingsperikelen de klassieke links-rechts verschillen op het gebied van mobiliteit niet al teveel te zijn veranderd. Links heeft een accent op OV,  rechts investeert in asfalt. Voor betalen per kilometer valt tot slot op dat de weerstand vooral aan de flanken zit.


Interessanter zijn de standpunten rondom de inrichting van het openbaar bestuur. Zowel op Rijksniveau, op niveau van het middenbestuur (zowel provincies als waterschappen) of de uitvoeringsorganisaties zijn er veel verschillende ideeën. Ik vind het ook lastig daar nu al een lijn of clustering in te trekken. Dit veld verdient een nadere analyse. Wordt vervolgd dus.

dinsdag 6 april 2010

‘Rammelende’ rechtspraak en hebberige gemeenten?

Voor de mensen die een beetje moe zijn van mijn verhalen over heroverwegingen en partijprogramma´s. Vandaag iets heel anders. Rechtspraak en gemeenten. Ja, ook daar heb je als burger af en toe mee te maken.Als eerste de rechtspraak. Met enige regelmaat hoor je verhalen en opinies dat de kwaliteit van de rechtspraak achteruit gaat. Afgezien van herzieningen in de grote rechtzaken blijft dat allemaal een ver van je bed show. Totdat het opeens concreet wordt en dichtbij komt.


We hebben thuis al enige tijd een geschil lopen op het gebied van consumentenrecht. Verkoper reageert niet op brieven en is niet aangesloten een de geschillencommissie. En zo sta je opeens bij de kantonrechter in Amersfoort. Zo kom je dus nog eens ergens.


Van een rechter mag je verwachten dat hij verstand heeft van recht. Tot nu toe worden die verwachtingen gelukkig helemaal waar gemaakt. Maar het goed waar we een geschil over hebben betreft een zadel, zo´n ding dat je nodig hebt bij paardrijden. En een rechter heeft dus geen verstand van zadels en/of van leer. Dat hoeft ook niet.


Dan wordt een deskundige ingeschakeld. Wij met het zadel naar het noorden van het land, daar komen we aan op een prachtig bedrijf, zie mijn eerdere bericht. De experts kwamen zeer deskundig over. Ik ben er ook van overtuigd dat deze dame dat is, kijk maar naar het prachtige bedrijf dat ze heeft opgebouwd.

Ik was dan ook behoorlijk verbaasd toen het schriftelijk rapport onsamenhangend en vol niet onderbouwde suggesties stond. Onvolledig, onsamenhangend, kortom echt zwaar onvoldoende. Op mijn werk zou ik hier echt geen euro voor betalen en collega’s die dat wel doen aanspreken. Dit soort adviezen zijn echt niet acceptabel.


Maar op dit soort rapportages moet een rechter dus wel gaan oordelen. Geen idee eigenlijk of een rechter een rapport kan terugsturen als onvoldoende. ‘ Doe maar over en schrijf dan wel een duidelijk verhaal’ Feit is wel dat als een rechter op zo’n rammelend verhaal een uitspraak moet bouwen, dit ook de kwaliteit van de rechtspraak aan tast. Ik sprak laatst toevallig iemand die onderzoek doet naar de kwaliteit van de rechtspraak en daar ook kijkt naar inbreng van deskundigen. Deze persoon krijgt er weer een casus bij. Ik ben (helaas!) geadviseerd om nog niets om mijn blog te plaatsen, wellicht na de uitspraak.


Dan over naar de gemeenten. WOZ-waarde en OZB-belasting. Een mooi onderwerp om over te klagen. Daarover genoeg op internet. Daar gaan ik dus niet aan mee doen. Wat mij wel opvalt is dat mijn gemeente bij de WOZ-waardering van mijn huis net altijd binnen het wettelijk vermoeden blijft. Voor mijn woning moet het verschil van mening minimaal gaan over 4% van de waarde, anders hoeft de gemeente mijn bezwaar niet te behandelen. Te toevallig zit de stijging bij mij altijd tussen de 3,5 en 4%.


Dit jaar ga ik het toch proberen. Een beetje geholpen door de omstandigheden. Net voor 1 januari , het meetpunt van de woz-waardering, hebben enkele jongeren getest of de gevel van mijn huis bestand is tegen professioneel vuurwerk. Wat voor vuurwerk het was weet ik niet, maar het antwoord is nee.


Een woning met een gat in de gevel is volgens mij juist minder waard dan meer. Bovendien ligt er een flink pak aan documentatie. Foto’s, schaderapport van de verzekeraar en facturen van de aannemer voor herstel. Genoeg onderbouwing voor een mooi bezwaar.


Toch krijg ik het gevoel dat het wettelijk vermoeden weer afgeschaft moet worden. Ooit ingevoerd om het aantal bezwaarschriften om kleine bedragen te beperken. Nu zie ik dat gemeenten strategisch net binnen de bandbreedte blijven en op die manier burgers belemmeren om bezwaar te maken. Daar is dit nooit voor bedoeld. Afschaffen dus!

zondag 4 april 2010

De week van de heroverwegingen

Eindelijk zijn ze er dan. Na maanden werk, en de laatste weken steeds meer geruchten zijn afgelopen donderdag de heroverwegingsrapporten gepresenteerd. Het slotstuk van een boeiende week.

Die week begon met de publicatie van het CDA verkiezingsprogramma.  Een dik document met, zoals ook vele reacties in de media, weinig echte keuzes. Iemand zei tegen mij 'Het stuk leest als een beleidsnotitie'. Het lijkt erop dat het CDA alle regeringsopties open wil houden, en pas dan kleur wil bekennen. Erg jammer, dit vage document helpt niet bij het maken van de keuze voor 9 juni.

Dan de heroverwegingsrapporten. Donderdag was het dan zover. De set van heroverwegingsrapporten beschikbaar op internet. Inhoudelijk op mijn vakgebied (Mobiliteit en Water) weinig verrassingen. Bijlage 10 vond ik persoonlijk nog wel erg interessant. Een vergelijking met andere landen. Wat zou Rijkswaterstaat daarvan kunnen leren? Ik ben heel benieuwd of we hiervan nog iets terug gaan zien in het regeerakkoord straks. Mobiliteit had weinig aandacht in de pers. Ik heb er bij BNR nog wat over gehoord. Verder volgens mij geen speerpunt. Volgende week maar eens kijken wat de reacties zijn van alle stakeholders.

Verder natuurlijk interessante keuzes. Wonen en Zorg zijn uitgebreid uitgemeten in de media. Innovatie, onderwijs en duurzame energie zijn weinig terug gekomen. Ik vond de voorstellen ook wat tegenvallen. Het voelde wat gekunsteld, we willen niet bezuinigen maar moeten toch met een voorstel komen.

Wel interessant zijn de rapporteren openbaar bestuur en bedrijfsvoering. Als je dit combineert krijg je een soort fluide rijksoverheid. Departementen kleiner, een duidelijke afbakening van het middenbestuur en de gemeenten en ook een consolidatieslag bij gemeenten. Ik ben heel benieuwd waar we op termijn naar toe gaan. De eerste reacties heb ik al langs zien komen. Helaas verschantst iedereen zich op zijn eigen eiland, in plaats van te kijken waar de kansen liggen.

Over de uitvoering is eigenlijk weinig terug te vinden in de rapporten. Ergens in een bijzin komen ik tegen dat als je grote provincies (landsdelen) krijgt je daar ook een uitvoeringsorganisatie aan kan hangen. Die kan dan zowel voor rijk als provincie werken.  Dat lijkt mij wel een hele interessante gedachte. Tot slot ben ik ook erg benieuwd of de rapporteren nu een doorbraak gaan betekenen voor 'het nieuwe werken' en de arbeidsmobiliteit bij de overheid.

Dat was het even voor nu. Volgende week weer een update. In ieder geval is het verkiezingsprogramma van D66 dan gereed. Ik heb het nog niet gelezen maar de eerste commentaren zijn erg aansprekend. En wie weet wat er verder nog komt.

Fijne paasdagen allemaal.

zaterdag 3 april 2010

Lente in Kenia - 5

Maart loopt al ten einde, dus ook hier begint de lente: we horen de vogels kwetteren en staat al veel in bloei.

Zoals we de winter achter ons laten, zo is ook aan onze zoektocht een einde gekomen. Alles begint op z'n plek te vallen en op vele vragen hebben we ondertussen antwoord gekregen; over onze plek hier, over de plannen en de hulp die we bieden. We hebben onze draai gevonden en kunnen met wat we nu hebben echt aan de slag.


We hadden het in onze vorige nieuwsbrief toch over die kerk, vlakbij de rotonde? Die is ondertussen -- hoera! -- akkoord gegaan met ons voorstel om een ruimte te huren voor twee middagen per week. Afgelopen week hebben we al meteen twee keer een bijeenkomst gehouden met 'onze' vrouwen, op maandag en woensdag. Die eerste ontmoeting was nog best onwennig, voor ons (Esther en Bernard waren daar om hun gasten te ontvangen; JanJaap zorgde thuis voor Jesse), maar ook voor de vrouwen; iedereen was in afwachting wat de bedoeling was, maar al gauw deed iedereen mee met het programma. Zo'n 18 vrouwen en 8 kinderen waren aanwezig.


Wat wel opmerkelijk is, is dat de meeste vrouwen wel christen zijn; ze geloven in hun Vader in de Hemel. Alleen als we wat doorvragen wat dat precies voor hen persoonlijk betekent, dan vinden ze het heel lastig om te benoemen. Onderwijs krijgen ze niet omdat ze niet naar een kerk gaan (ze durven niet), dus bijbelkennis is er ook bijna niet.


Daarom moeten deze middagen in de kerk bijdragen aan een basis van hun geloof, en daar zijn we dus mee aan de slag gegaan.


We zijn erg onder de indruk van hun zangtalent. Als we ze een moment geven dan slaat de verslagenheid om in een enorm uitbundig Keniaans koor! Ze dansen en zingen en danken God voor wie Hij is. In Swahili zingen ze dan meerstemmig, waarbij één voorzanger solo zingt. Het is dan echt een strijd wie er nú weer de solo mag doen, zo enthousiast worden de vrouwen dan!


Die middagen geven ons ook eindelijk gelegenheid om samen te bidden; op straat missen de vrouwen de rust om zich tot God te wenden, maar hier maken ze graag gebruik van ons aanbod om voor ze te bidden en we ervaren er werkelijk Gods aanwezigheid. Zo baden we met elkaar voor een meisje dat van geboorte af doofstom is. Na het gebed gaf ze aan dat ze dingen hoorde en ook probeerde ze te spreken. De vrouwen en wij waren perplex! Er kwamen echt klanken uit haar mond, terwijl niemand ooit haar stem had gehoord. Nog steeds zijn wij enorm verbaasd over dit mooie wonder.


De geestelijke wereld is hier veel zichtbaarder dan in Nederland; aan de ene kant zijn we getuige van een wonder als dit, maar de andere kant is ook veel sterker aanwezig in het dagelijks leven; hekserij en toverij is hier van alledag en de gevaren en consequenties ervan zijn enorm. We moeten dus ook daarin de vrouwen bijstaan in gebed.


In de toekomst willen we deze middagen ook gebruiken om de vrouwen wat handwerk te laten doen; ook weer heel basaal, zoals het maken van kleine knuffeltjes, sieraden, etc. Heb jij misschien leuke creatieve ideeën die we hier kunnen inzetten? Heel graag! Wat we willen bereiken is dat ze zelf het belang en de lol in gaan zien van iets te doen, dat ze weer actief gaan worden, ze zich nuttig gaan voelen, en daardoor uiteindelijk ook groeien in hun eigenwaarde.


Zaterdag zijn we in ons nieuwe huisje getrokken (zie foto boven). Tot vorige week hadden we nog geen idee waarmee we het zouden moeten inrichten, want we hebben eenvoudig niet de financiële middelen om huisraad te aan te schaffen. Het was dus geweldig nieuws toen we hoorden dat onze Canadese vriendin met haar stichting (die eigenaar is van haar boedel) kon overeenkomen dat haar spullen er tot 1 juli blijven staan! Dat geeft ons ruim de tijd om onze eigen benodigdheden te verzamelen.


Onze financiële situatie, we noemden het net al even, geeft ons bij tijd en wijle wel wat spanning. Aangezien we niet op een heel regelmatige basis geld krijgen, merken we nu we aan het uitbreiden zijn, dat er wel wat gaten vallen.We zijn dan ook aan het zoeken naar manieren om op meer structurele basis zowel de stichting als ons eigen levensonderhoud te voorzien van de nodige middelen. Vanuit Kenia is het ondoenlijk om in Nederland relaties te bouwen die leiden tot financiering en sponsoring, dus hoe pakken we dat aan? Graag willen we vragen om hierover mee te denken en te bidden; als u op dit vlak creatieve ideeën hebt, dan horen wij die heel graag. Ondertussen hebben we in kaart kunnen brengen wat er nodig is voor legalisering van de stichting in Kenia. We zullen daar ongeveer anderhalf jaar voor moeten rekenen; eerst moeten we Stichting AltijdGenoeg officieel vestigen (ongeveer 9 mnd), om vervolgens een werkvergunning te kunnen aanvragen vanuit de stichting, wat ook wel de nodige maanden zal kosten.


We hebben een aantal mensen gesproken die deze weg al hebben belopen en ons veel nuttige informatie hebben gegeven. Ook hierin speelt geld weer een rol; geld houdt de bureaucratie draaiende!


Met ons persoonlijk gaat het goed. Er zijn veel dingen die onze aandacht en zorg vragen, wat niet altijd makkelijk is, dus bij momenten zijn we ook best onzeker. Maar over het algemeen is onze overtuiging dat we op de goede weg zijn. Hoe het er verderop uit zal zien weten we niet, maar deze boom groeit werkelijk; daar zijn we meer dan onder de indruk van. We zien uit naar veel vrucht en een goede oogst.


Jesse gaat sinds een paar weken naar de baby-bijbel-klas. Een heel schattig initiatief van onze gemeente. Elke woensdagochtend komen moeders met hun peuters bij elkaar. Telkens doen ze hetzelfde programmaatje met liedjes, instrumentjes en het verhaal hoe God de aarde gemaakt heeft. Jesse vindt het fantastisch!


JanJaap haalde afgelopen maand een persoonlijke mijlpaal; hij vierde zijn 30ste (dertigste!) verjaardag. Die dag waren we ons wel even pijnlijk bewust van hoe ver onze vrienden en familie van ons vandaan zijn. Toch wist Esther er een mooie dag van te maken, want ze had een barbecue georganiseerd met een klein groepje plaatselijke vrienden, waardoor het een heel gezellig en geslaagd feest werd! Onze huisbaas doneerde nog een heuse verjaardagstaart.


Met de zwangerschap gaat het heel goed. Esther heeft veel energie en geen klachten. We hebben een goede gynaecoloog gevonden die ons zolang we hier zijn zal begeleiden.


Tot onze verbazing is de werkwijze hier veel uitgebreider dan in Nederland; voor een consult staat een half uur en een echo krijg je hier om de maand. Hoezo derde-wereldland?!


Bedankt voor alle betrokkenheid en we wensen iedereen een heel mooi pasen toe!


Liefs, Esther JanJaap en Jesse


p.s. We vroegen het al even, maar willen jullie meedenken/-bidden over het volgende:


• ideeën om het creatieve programma-onderdeel in de vrouwenmiddagen in te vullen;


• We hebben op zeer korte termijn bijna 2000 euro nodig, wat we op dit moment niet op onze rekening hebben. De afgelopen week worstelden we hier nogal mee, want op deze manier kunnen wij hier niet zijn! Per maand hebben we, voor levensonderhoud en stichtingswerk samen ongeveer 3000 euro nodig. Gelukkig is God trouw en we weten dat we hier moeten blijven.

Boekrecensie het verloren symbool – Dan Brown

Robert Langdon wordt onder valse voorwendselen naar Washington gelokt: het epicentrum van de wereldmacht en de stad met de grootste verborgen geheimen uit de geschiedenis. Na aankomst in het Capitool krijgt hij een telefoontje. Peter Solomon, vooraanstaand lid van de vrijmetselarij, filantroop en goede vriend van Langdon, is ontvoerd en verkeert in levensgevaar. Solomons kidnapper wil maar één ding: dat Langdon de codes van het mysterieuze genootschap ontcijfert en de legendarische macht die daardoor vrijkomt aan de kidnapper overdraagt. Langdon kan niet anders dan het spel meespelen.In een notendop het verhaal dat Dan Brown voor ons heeft opgetekend. Het leest in ieder geval adembenemend. De personages en de stad Washington komen tot helemaal tot leven. Dit boek is zeker net zo goed als de Da Vinci Code.

Het Verloren Symbool
Het Verloren Symbool
Dan Brown