woensdag 31 december 2014

Terugblik op 2014


2014 was een mooi jaar.  Zowel zakelijk als privé.  Op het werk het 'stollen' van 2 jaar werk in het beleidskader Innovatiegericht inkopen.  Dat document werd goed ontvangen met als hoogtepunt de presentatie in Milaan aan de Europese Commissie eind november. In dezelfde week werd ook de Innovatieagenda Rijkswaterstaat gepresenteerd, waarin de innovatieambities van Rijkswaterstaat voor de komende jaren zijn vastgelegd.

Het blijft niet alleen bij beleid ontwikkelen.  Het implementatieplan voor Innovatiegericht Inkopen is klaar, de eerste opleidingsmodule is ontwikkeld en er liggen mooie ambities om innovatie in de projecten ook echt een impuls te geven.   Het icoon Afsluitdijk is een prachtig voorbeeld hiervan, waar ik ook zelf bij betrokken mag zijn.

Ook privé was 2014 een mooi jaar.  We konden ons huis verkopen voor een hele goede prijs en Danielle werd opnieuw zwanger.  Met nog 13 uur te gaan in 2014 kan ik wel zeggen dat de gezinsuitbreiding  in 2015 komt.  Ook zal in 2015 opnieuw een verhuizing op de agenda staan, maar dan richting de Veluwe, een wens die gerealiseerd wordt.

Dit blog maakte in 2014 ook een belangrijke stap vooruit.  Na een drietal jaar opstarten, zoeken, en experimenteren met wisselende bezoekersaantallen, staat de teller voor 2014 op ongeveer 5500 unieke lezers. Daarin is dit jaar echt een stap gezet.

Rest mij iedereen een fijne jaarwisseling, en alle goeds voor 2015 te wensen.


dinsdag 30 december 2014

Nadenken over andere wijze van zorg


In onze zoektocht naar een nieuwe plek op de Veluwe is ook een andere wijze van zorg een belangrijk issue. De wens om werk en prive beter te combineren, maar ook het feit dat we denken dat de zorg zoveel beter kan als nu op veel plaatsen te zien is, maakt dat we ook serieus aan het kijken zijn of we daar op onze nieuwe plek echt zaken anders kunnen doen.

Zo oriënteren we ons op het gezinshuis. Weer terug naar de kleinschalige zorgvoorziening, ver weg van de grote instellingen waar bezuiniging nu soms belangrijker lijkt te zijn dan zorg.  Een andere optie is de zorgboerderij of logeeropvang.  Een combinatie van deze drie hoort ook nog tot de opties.

Het komende half jaar gaan we kijken of we dit concreet kunnen krijgen.  Veel zal er uiteraard afhangen van de locatie die we gaan kopen, maar aan de andere kant kunnen eisen aan de locatie als gevolg van keuzes voor het type zorg dat we willen gaan opzetten, ons ook helpen bij het aankopen van de boerderij. Een hoop te kiezen dus, en dat maakt dat ook 2015 weer een mooi en spannend jaar gaat worden.

maandag 29 december 2014

Daan Roosegaarde ontwerpt 'icoon Afsluitdijk'


"In opdracht van de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, zal ontwerper Daan Roosegaarde een uniek ontwerp maken genaamd ‘Icoon Afsluitdijk’. Het project moet een nieuwe ervaring geven aan de 32 kilometer lange, iconische dijk die de komende jaren wordt versterkt. Roosegaarde: “Doel is niet om nog meer objecten toe te voegen, maar een subtiele tweede laag aan te brengen van licht en interactie; een unieke koppeling te maken tussen mens en landschap als internationaal icoon.”

Bovenstaande tekst is de aankondiging van de opdracht zoals deze zowel op de website van de nieuwe Afsluitdijk, als op de website van Studio Roosegaarde te vinden.  Een bijzonder project:  Toch weer aan de slag met de Afsluitdijk, toen ik in 2006 bij het Rijk begon was de marktverkenning Afsluitdijk ook een project waar ik zelf bij betrokken geweest.  Ook bijzonder om te mogen samenwerken met Daan Roosegaarde. Ik ken hem al een jaar of 3, maar nu ook echt aan de slag met elkaar.

Tot slot is het proces bijzonder, want hoe doe je een inkoop waarin je een icoon besteld?  Het was af en toe even flink hoofdpijn het afgelopen half jaar, maar nu ligt de opdracht er.  Nu 'afwachten' wat we voor icoon gaan krijgen. Ook dat zal vast weer een bijzonder proces worden...

zaterdag 27 december 2014

Terugblik op een reorganisatie en/of de vorming van een nieuw Ministerie


Opheffen en creëren van ministeries is geen alledaagse klus, het is een complexe verandervraag. Han Nichting, Cees Simons en Jaap Verhoeven waren als organisatieontwikkelaars nauw betrokken bij de vorming van het nieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu. Vanaf het eerste begin realiseerden zij zich dat ze mede vorm gaven aan een uniek, ingrijpend en omvangrijk veranderingsproces. Bouwen aan een departement dat “in 2015 gezien wordt als een voorbeeld van kracht en succesvolle vernieuwing in de rijksdienst” In het boek ' Betekenis geven aan Verandering een reflectie op het vormingproces van het Ministerie van I&M'  zijn de ervaringen opgetekend.

Voor mij was het bijzonder om dit verhaal terug te lezen, omdat ikzelf ook deel was van de verandering tijdens mijn detachering bij de directie Strategie, Kennis en Innovatie, en de auteurs ook alle drie goed ken. Als directie hingen we destijds rechtstreeks onder de Secretaris-Generaal,  en daar hadden we er gedurende 24 uur twee (of geen) van.  Al snel werd er daarin duidelijkheid geschapen en een week later was ook bekend dat de oude VenW directeur ook de nieuwe directeur Strategie, Kennis en Innovatie zou worden. Wel werd de club opeens twee keer zo groot, omdat ook de collega's van oud-VROM erbij kwamen.  En iedereen voelde wel aan dat dat niet zo zou blijven.  Uiteindelijk is de directie ook weer gekrompen van meer dan 20 personen naar een kleine 10 fte.

'Betekenis geven aan Verandering een reflectie op het vormingproces van het Ministerie van I&M' is voor mij een bijzonder boek, met heel veel herkenning.  Binnenkort begint 2015, en dat doel van  'voorbeeld van kracht en succesvolle vernieuwing' gaan we volgend jaar met het nieuwe departement van Infrastructuur en Milieu echt wel laten zien.


vrijdag 26 december 2014

Op naar de Veluwe part 2 - tussenstand - 1


Het is al even wat stiller over onze zoektocht naar een woning op de Veluwe.  Toch staat het denkproces niet stil. Inmiddels zitten we al weer enkele maanden op de Abel Tasmanstraat. We zijn gesetteld, maar wel in de wetenschap dat het een tussenstop is.  Met heel veel dozen in de opslag zijn er soms ook spullen niet bij de hand die je wel nodig hebt.

Inmiddels komt ook de bevalling van Danielle snel dichterbij, begin januari is ze uitgerekend.  Dus ook dat heeft de afgelopen tijd de nodige aandacht gevraagd.   Het gaat allemaal goed, en we zijn er helemaal klaar voor.

Ondertussen is funda wel een veelbezochte website bij ons, we hebben een steeds beter beeld wat we zoeken op de Veluwe.  Ook beginnen we de Veluwe steeds beter te kennen, omdat we er regelmatig overheen rijden.   Soms voelt het een beetje als stilte voor de storm, want in 2015 gaat het gebeuren. Op richting de Veluwe.

woensdag 24 december 2014

Inkooppracht: Inkooptrends 2015

Inkooppracht: Inkooptrends 2015: Traditiegetrouw eindigt elk jaar weer met een lijstje met trens voor het komende jaar. Hier een treffend lijstje op het blog van inkooppracht.

dinsdag 23 december 2014

De aanhouder wint - blue energy op de afsluitdijk

Op De Dag van Maarssen 2007 sloten verschillende partijen een convenant waarin zij de ambitie vastlegden om te komen tot een Blue Energy Centrale in de Afsluitdijk. Dat was in 2007. Voor mij begint de betrokkenheid bij deze ontwikkeling 2 jaar later, met de organisatie van een sessie in Madurodam om een vervolg te geven aan het convenant.

In september 2009 verzamelden zich in Madurodam de hoofdrolspelers op het gebied van Blue Energy, vanuit het rijk waren de DG Water en de DG Rijkswaterstaat aanwezig.  Die laatste had eigenlijk helemaal geen tijd, maar de aanwezigheid van de www.eneco.nlCEO van Eneco en enige politieke druk hielpen om hem toch in de zaal te krijgen.  Persoonlijk was ik samen met een collega verantwoordelijk voor deze sessie.  Groot was dan ook de schrik toen er iemand binnen kwam lopen, helemaal uit Friesland met 2 jerrycans en een apparaat dat deed denken aan de scheikunde opstelling uit VWO 4.   Die schrik sloeg aan snel om in bewondering toen bleek dat zoet en zout water in de opstelling een lamp konden laten branden. Die middag hebben we een belangrijke basis gelegd voor de support vanuit ons Ministerie voor Blue Energy.

Twee weken geleden was ik voor het werk op de Afsluitdijk en we hebben daar de blue energy centrale bezocht die recentelijk door de Koning geopend is. Wat een prachtig resultaat, en mooi om te zien hoe je met een harde scheiding tussen zoet en zout energie kan maken.  Het is nog steeds een pilot centrale waarin onderzoek wordt gedaan om de kostprijs van dit type energie omlaag te krijgen, en de technologie schaalbaar te maken.  Maar wat er nu al staat is echt indrukwekkend.


Hebben we dan 5 jaar lang alleen maar zitten wachten?  Nee. Hoewel we financieel niet al te veel konden doen (staatssteun) is er vanuit Verkeer en Waterstaat en Rijkswaterstaat gefaciliteerd bij het zoeken naar een geschikte locatie en bij het aanvragen van alle vergunningen voor de pilot centrale.  Loslaten en helpen. Dat is spannend, bijvoorbeeld op het moment toen een van de financiers uit het project stapte. Gelukkig waren er weer nieuwe partijen bereidt om in te stappen.  Mede daardoor staat er nu een prachtige centrale op de Afsluitdijk. En dat is iets waar ik echt trots op ben.

zondag 21 december 2014

presentatie policy framework for innovation procurement


Eind november  heb ik in Milaan het beleidskader Innovatiegericht Inkopen gepresenteerd bij de innovation procurement conferentie van de Europese Commissie, in Milaan werd  een conferentie georganiseerd over Horizon 2020 en de kansen voor innovation procurement.

Deze presentatie heeft een hoop spin-off gehad. Zowel vanuit het buitenland als vanuit Nederland is er veel belangstelling voor innovatiegericht inkopen. Ook wordt er verschillende plekken nagedacht over deelname aan een aantal Horizon 2020 calls. Inmiddels heb ik de hele stapel visitekaartjes waarmee ik terug kwam uit Milaan weggewerkt, maar nog dagelijks komen er mailtjes en belletjes binnen uit allerlei hoeken vanuit Europa.

Ook over de presentatie zelf komen er nog regelmatig vragen binnen. De presentatie is daarom hier te vinden en ook op slideshare te downloaden. Voor publieke inkopers zeker de moeite waard om even doorheen te kijken.vrijdag 19 december 2014

Inkoop als driver voor innovatie in het publieke domein


Inkoop wordt belangrijker als driver voor innovatie in het publieke domein.   Dat is in een zin de essentie van de publicatie 'public procurement as a diver of innovation in SME's and Public Service' van de Europese Commissie die recentelijk is gepubliceerd.

Bevat de publicatie hele nieuwe dingen? Nee, het is een ondersteuning van het beleid rondom innovatiegericht inkopen dat we binnen Nederland al kennen.  Maar: de publicatie biedt beleidsmakers en inkopers instrumenten om hun beleid rondom inkoop te ondersteunen en biedt een overzicht van tools en instrumenten om de eigen inkooporganisatie te ondersteunen.

Er zitten zeker wel een aantal interessante zaken in de publicatie. Allereerst bevestigt ook deze publicatie dat inkoop niet een faciliterend onderdeel is van een project of organisatie, maar dat het er juist om gaat om vanuit een strategisch perspectief naar inkop en innovatie te kijken. De publicatie biedt aanknopingspunten voor grensoverschrijdende gezamenlijke inkoop, en de koppeling met de Europese fondsen. Toch slot gaat de publicatie ook in op kennisontwikkeling en kennisverspreiding op het gebied van inkoop.

Conclusie. De publicatie ondersteund het beleid dat we in Nederland hebben, en biedt inspiratie en instrumenten om het beleid nog verder te ontwikkelen, te implementeren en toe te passen in onze dagelijkse inkoop.