zondag 27 oktober 2013

Samen sneller slimmer innoveren


In mijn vorige blog schreef ik dat de bouw en infrasector zich bewust lijkt te zijn dat er een verandering gaande is. Ook deze week is dat weer goed merkbaar. Aan het aantal voorstellen, aan de vragen en aan de hoeveelheid uitnodigingen voor spreekbeurten.

In dat verband is het toch wel handig om het boek samen sneller slimmer even te noemen. Dit boek, waar collega Ben Spiering mede auteur van is, geeft een mooi overzicht wat er aan innovatie en verandering gaan de is in de bouw.  Het is geen kant en klaar spoorboekje om tot innovatie te komen, maar wel een mooi basisingredientenboek waarin alle ingredienten staan waar je uit kan kiezen om tot innovatie te komen. Ik heb het met veel plezier gelezen en kan het iedereen van harte aanbevelen.

Inmiddels werpt ook de innovatie-estafette zijn schaduw vooruit. Het aantal inschrijvingen overtreft de verwachtingen en de RAI is op 12 november helemaal vol. Ik heb er zin in. Op de estafette verzorg ik samen met de collega's van het Ministerie van Economische Zaken ook een workshop Innovatiegericht Inkopen in de praktijk.  Dat belooft een mooi inkijkje te worden in het beleidskader innovatiegericht inkopen dat medio november zal worden vastgesteld.


zaterdag 19 oktober 2013

Is de infrasector klaar voor innovatie


De afgelopen weken valt mij steeds vaker op dat de cultuur in de infrasector aan het veranderen is. Van slachtoffer van de crises, naar het besef dat de oplossing niet meer van de overheid zal komen en men zelf aan de slag moet.  Ik zie dit terug in een frisse nieuwsgierigheid, openheid van wat er uit andere sectoren komt en nieuwe partnerschappen.

De afgelopen maand heb ik samen met een twee collega's een rondje gedaan door de sector om te spreken over inovatie in de bouwsector en de financiering ervan. Interessante om in ongeveer 5 weken tijd ongeveer alle Raden van Bestuur van de grote bouwers, de betrokken banken, toonaangevende MKB bedrijven en belangirjke opdrachtgevers langs te gaan.. Je proeft daar de wil om te zoeken naar nieuwe oplossingen.

Ook op het wegencongres enkele weken geleden zag ik dat terug. De afgelopen jaren was het somberen, klagen en mopperen op de overheid en de opdracthgevers. Dit jaar zag ik nieuwsgierigheid naar innovaties uit andere sectoren, zelfbewustzijn en een nieuw elan.  Hopelijk zet dit door, want ook de infrasector zal zichzelf uit de crises moeten innoveren.

dinsdag 15 oktober 2013

Met een frisse blik van buiten kijken naar innovatie in de watersector

Blij verrast zat ik dit weekend het afstudeerrapport van Juan Antonio Gonzalez - Moscoso te lezen. A review of the impact of the innovation policy on the innovation capacity of the water policies.  Verfrissend hoe Juan de innovatie beschrijft en in vier lagen (policy, rules, netwerk en infrastructuur) uiteen zit. Vervolgens kijkt hij naar de sector en doet aanbevelingen op ieder niveau.

In de tabel met opportunities beschrijft Juan de kansen voor het beleid en de sector om nog innovatiever te worden. Ik vond het een erg interessant rapport wat bredere aandacht binnen de topsector water verdient, want om de doelen van de topsector Water te stimuleren hebben we ook ondersteunende incentives nodig voor innovaties. Dit rapport biedt daarvoor een aantal interessante gezichtspunten.

Innovatieopgave Rijkswaterstaat gereed


Na een jaar hard werken is recentelijk de innovatieopgave van Rijkswaterstaat gepubliceerd. Ongeveer een jaar gelden daagde marktpartijen Rijkswaterstaat uit om te formuleren op welke thema's en onderwerpen we de komende jaren innovatie nodig hebben, zodat marktpartijen daarop kunnen anticiperen.  Die uitdaging is opgepakt met als resultaat de innovatieopgave. De opgave is tot stand gekomen met betrokkenheid van veel collega's, ook zijn tijdens het proces sessies gehouden met marktpartijen en kennisinstellingen om tot de juiste formulering van de thema's te komen.

De innovatieopgave is geen eindpunt, de komende tijd zullen er innovatie-caf├ęs georganiseerd gaan worden om met markt- en kennispartijen te gaan verkennen op welke wijze we de innovatieopgave in de gouden driehoek kunnen uitwerken tot een innovatieagenda en een roadmap. Dat gaat nog een mooie interessante tijd worden.

Met het vasstellen van de innovatieopgave zijn de domeinen waarop we innovatie nodig hebben geformuleerd. Het 'wat' is daarmee scherp. De 'hoe' vraag van samenwerking en inkoop zijn we aan het uitwerken in het beleidskader Innovatiegericht Inkopen, ook dit beleid komt na vaststelling beschikbaar voor iedereen.

zaterdag 5 oktober 2013

Voortgangsrapportage Topsectoren en Innovatiegericht Inkopen gepubliceerd

Afgelopen woensdag was de innovatieconferentie van het ACTI in de Ridderzaal. Tijdens deze conferentie zijn de Nederlandse Kennis en Innovatiecontracten ondertekend.  Tegelijkertijd werden ook de voorgangsrapportage voor de topsectoren, en de voortgangsrapportage Innovatiegericht Inkopen naar de tweede kamer gestuurd.

Ik ben erg trots op de voortgang en het resultaat dat we de afgelopen jaren geboekt hebben met Innovatiegericht Inkopen binnen en buiten Rijkswaterstaat. De voortgangsrapportage Innovatiegericht Inkopen schrijft ook over Rijkswaterstaat dat 'Rijkswaterstaat het instrumentarium innovatiegericht inkopen een volwaardig onderdeel van het markt- en inkoopbeleid maakt, en er ontstaan inkoop- en samenwerkingsarrangementen met marktpartijen en kennisinstellingen om gericht invulling te geven aan de geformuleerde innovatieopgaven. Tot slot wordt er gericht gewerkt aan het opruimen van belemmeringen voor het toepassen van innovaties'

Volgens mij is dit een prachtig compliment van het Kabinet aan Rijkswaterstaat. Ook de topsector Water spreekt in haar voortgangsrapportage nogmaals het belang uit van het doorpakken op Innovatiegericht Inkopen. Ik zie er naar uit om daar mee aan de slag te gaan, medestanders zijn van harte welkom.

 

woensdag 2 oktober 2013

Oogsttijd voor Innovatie op komst

Het lijkt erop dat we rondom innovatie en innovatiegericht inkopen in de oogsttijd aangekomen zijn. De belangstelling voor deze thema's neemt toe, zowel aan publieke als private zijde. Daarnaast lijkt er ook besef en momentum te komen dat er innovatie nodig is om uit de crises te komen.

Vorige week was een belangrijke mijlpaal met de presentatie van het boek 'samen, sneller, slimmer'. Dit boek is geschreven door Ben Spiering, Willem Verbaan en Gertrud Blauwhof en geeft een interessante visie op de bouwsector, en de wijze waarop Rijkswaterstaat hierin innovatie probeert aan te jagen.  Het boek is echt een aanrader. Ook de Cobouw concludeert dat in haar recensie en kwam vorige week met de kop op de voorpagina dat 'Rijkswaterstaat vol inzet op innovatie.

De dag daarna mocht ik optreden op het wegencongres. Intessante bijeenkomst. Ik vind dat de sector echt aan het groeien is. Weg uit de slachtofferrol en het kijken en vragen aan de politiek om meer geld. Maar meer zelfbewust aan de slag met het ontwikkelen van nieuwe business en verdienmodellen samen met bedrijven uit hele andere sectoren. Ik was blij verrast en denk dat er een aantal mooie zaadjes uitgestrooid zijn.

Ook mijn eigen sessie over innovatiegericht inkopen was druk bezocht. Allebei de sessie zaten vol, leuke discussies met veel waardevolle opmerkingen.  Daar gaan we met Rijkswaterstaat verder mee. Aandachtspunt is wel de doorwerking in de keten. Ook de grote aannemers kopen in, en daar liggen ook kansen voor innovatiegericht inkopen. Dat besef mag nog wel groeien, zodat de kansen voor innovatie in de hele keten worden gestimuleerd. Hopelijk heeft mijn sessie daar een stukje aan bijgedragen.

Het was een mooie week. Ik ben benieuwd wat deze week weer brengen gaat.