dinsdag 7 augustus 2012

Deze zomer op weg naar een nieuwe klus

De afgelopen weken hebben voor mij in het teken gestaan van een overstap van het werk waar ik de afgelopen 2 jaar mee bezig geweest ben naar een nieuwe klus.  Door de overlap van beide zaken is het ondanks de vakantieperiode toch nog best wel druk.

In de Verkeerscentrale in Wolfheze hebben we in juli een spannende mijlpaal gepasseerd. Het verkeersmanagement is verhuisd naar een nieuwe (tijdelijke) bedienruimte.  Dit betekent ook dat het verkeersmanagement nu plaats vindt op de nieuwe architectuur, en nieuwe digitale systemen.  Op de dag van de verhuizing is nog één verkeerd ingesteld IP-adres gevonden, maar dit was met 10 minuten weer opgelost.  Ik ben trots op mijn team dat de hele transitie begeleidt heeft.  In het afgelopen jaar hebben we het hele systeemlandschap van de verkeerscentrale aangepast zonder ongeplande downtime, en de weggebruiker heeft er helemaal niets van gemerkt.

Inmiddels is de opvolger benoemd die mijn projectmanagement rol gaat overnemen, ik blijf nog wel voor een beperkt deel van mijn tijd als adviseur aan dit project verbonden. De komende maanden wordt de vleugel van het gebouw waar voorheen de bediening plaats vond, volledig vernieuwd, waarna de bedienruimte in het najaar weer terug verhuisd naar volledig vernieuwde control room op de oorspronkelijk locatie.

Parallel daaraan ben ik begonnen met het nadenken over mijn nieuwe opdracht, die gaat over het innovatiegericht inkopen binnen Rijkswaterstaat. In de bedrijfslevenbrief van het Kabinet is 2,5% als streefpercentage genoemd. Binnen Rijkswaterstaat starten we het eerste jaar met de realisatie van een aantal boegbeeldprojecten.  Het team wat moet worden opgezet gaat deze projecten steunen met passende inkoopinstrumenten om het innovatiegericht inkopen toe te kunnen passen.

Mijn eerste indruk na enkele weken is dat het een leuk en dynamische opdracht is. Er blijkt al veel te zijn, en ook andere projecten willen graag aanhaken. Tot slot hebben ook andere inkopende overheidspartijen zich al gemeld met vragen.  Het zal nog een flinke uitdaging worden om dat allemaal op te gaan pakken met de hoeveelheid beschikbaar mankracht.