zondag 30 juni 2013

Een mooie week voor waterinnovatie


Deze week was een mooie week voor in innovatie in het waterdomein. De Minister heeft een knoop doorgehaakt voor een europese call for expression of interest (klik hier voor de brief - zie pagina 8, 2e alinea). Marktpartijen kunnen met initiatiefvoorstellen komen voor de bouw van een getijdecentrale in de brouwersdam. Een prachtig voorstel met een mooie uitdaging voor de topsector Water, ook een mooie mijlpaal voor het team van Rijkswaterstaat, het Ministerie en de provincies zuid-holland en zeeland die dit besluit voorbereid hebben.

Topsector water was daarnaast ook nog in het nieuws met het voorstel om een getijdecentrale voor de kust in de Noordzee aan te leggen, cobouw heeft hier ook donderdag in een artikel aandacht aan besteed. Een mooi voorstel waarbij ook goed is samengewerkt tussen consortium en overheidsfunctionarissen op de ambassades in het buitenland.

Naast deze 2 mooie initiatieven heb ik deze week nog een drietal gesprekken gehad met een ondernemers / consortia die met mooie innovaties in de watersector bezig zijn. Van 1 gaan we er zeker meer horen, de 2e heeft (denk ik) nog wat tijd nodig om verder ontwikkeld te worden.

Verder was het ook leuk om met verschillende overheidspartijen te kijken hoe we precommercial procurement (PCP) toepassen. Interessant om de verschillen in aanpak te zien tussen Rijkswaterstaat, en bijvoorbeeld de provincie Noord Brabant. Het was een interessante sessie waarbij er voor beide partijen zeker wat te halen en te leren viel. Nu is de uitdaging om het geleerde weer toe te passen in de eigen organisatie.

Tot slot ben ik deze week ook nog even druk geweest met het wegencongres dat er na de zomer weer aan komt. Een mooie kans om te laten zien welke kansen innovatiegericht inkopen in de infrasector kan bieden, de komende tijd gaan we werken aan de verdere invulling van die sessie.

Hoewel de vakantieperiode begint, zit er nog een hoop moois in het vat voor deze zomer. Daarover later meer.

vrijdag 28 juni 2013

Over mijn rol in de commissie van aanbestedingsexperts

In april ben ik benoemd als expert in de commissie van aanbestedingsexperts.  Daar zijn veel vragen over gekomen.  Daaromm in deze blog een korte toelichting. De commissie van aanbestedingsexperts is een commissie die is opgericht in de nieuwe aanbestedingswet, om klachten van ondernemers of aanbestedende diensten die betrokken zijn bij een aanbesteding te behandelen. De commissieleden kunnen zich laten bijstaan door experts als dat nodig nodig.  Ik ben zelf benoemd als expert op het domein van inkoop en innovatie. Dit past mooi bij mijn huidge rol als projectmanager Innovatiegericht Inkopen op het snijvlak van inkoop en innovatie.  Ik hoop dat er ook een aantal zaken uit andere sectoren langs komen, zodat we daar ook ervaring mee op kunnen doen.

Het is voor mij dus geen nieuwe baan, ik ben nog gewoon aan de slag bij Rijkswaterstaat. Ik hoop dat ik daarmee iedereen gerust stel. Het is dus een bijbaan. Omdat de commissie alleen aanbestedingen mag behandelen die gestart zijn onder de werking van de nieuwe aanbestedingswet, is het nu nog heel rustig. Vooralsnog zijn veel klachten daarom niet ontvankelijk, deze week is wel de eerste uitspraak gedaan. Klik hier voor een overzicht van de adviezen.

De realiteit van het bouwen - mooi teaser over de bouwsector

dinsdag 25 juni 2013

Kennis en beleid - de parallel met innovatie?


Deze week voor mijn leergang het boek "kennis en beleid" verbinden van Wim Derksen. doorgelezen. Interessante beschouwing van de wisselwerking zoals we deze tussen kennis en beleid kennen. Ook al is het een versimpeling van de werkelijkheid, het geeft wel een mooi overzicht op welke niveaus de wisselwerking plaats vindt en wat er allemaal bij komt kijken.

Terwijl ik aan het lezen was heb ik ook heel bewust het innovatiedomein erbij gehouden. Dan zijn er toch wel interessante parallelen te trekken.
- Kennisbehoefte beleidsmakers -   Voor innovatie wordt er nu gewerkt aan een innovatieopgave waarin de organisatie Rijkswaterstaat uiteen zet welke innovatiebehoefte zij heeft de komende jaren.
- Kennisagenda - De innovatieagenda van Rijkswaterstaat is de vraagkant. De komende jaren moeten we ook kijken hoe we samen met markt en kennisinstellingen komen tot een gezamenlijke innovatieagenda.
- Onderzoek kennisinstiuten - Voor het innovatiedomein is dit de innovatieprogramma's en projecten die worden uitgevoerd.

Interessant is nog wel de vergelijking met de kenniskamers zoals deze in het boekje beschreven worden. Bij innovatie vindt op dit moment veel afstemming plaats in de 'Gouden driehoek' tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.  Daar zitten toch wel wat verschillen. De kenniskamers hadden meer focus op agendering, terwijl de gouden driehoek een bredere context heeft. Daarnaast is de kenniskamer echt een orgaan waar de leiding bij de overheid ligt, voor de gouden driehoek ligt het initiatief bij het bedrijfsleven.

Ondanks deze verschillen zou het toch wel interessant zijn om eens verder te kijken naar deze parallelen, er valt hier volgens mij nog wel een hoop te leren van elkaar.

zaterdag 22 juni 2013

Werken in een innovatie minded omgeving


Deze week echt een hele leuke week gehad. Er komen mooie tijden aan. De organisatie begint weer een beetje tot rust te komen na de grote kanteling van april.  Met de twee nieuwe innovatieafdelingen van Rijkswaterstaat zitten we samen met het innovatieprogramma om de tafel om afspraken te maken over samenwerking en taakverdeling waarbij we elkaar zoveel mogelijk versterken. Die afspraken beginnen zich uit te kristaliseren en ik heb er een goed gevoel bij.

Ook op de afdeling Innovatie en Markt begint de synergy steeds meer zichtbaar te worden. 'De kennisdeling met discussies met inkopers over de vraag hoe inkoop en innovatie elkaar kunnen versterken beginnen steeds interessanter te worden. Op sommige punten komen er goede kansen voorbij die we de komende tijd verder kunen verkennen. Ook met de collega's van marktcommunicatie zijn we aan het nadenken over synergie. Binnen het innovatieprogramma is veel contact met allerlei bedrijven. Datzelfde geldt voor de collega's van marktcommunicatie. Hoe kunnen we daar synergie uit halen?

Dat zal ook moeten. Want innovatie 'is in', zowel binnen als buiten de Rijkswaterstaat. Het aantal voorstellen dat we vanuit markpartijen ontvangen groeit.  Maar wat ook groeit zijn de hoeveelheid vragen vanuit projecten. Men komt steeds vaker tot de conclusie dat men innovatie nodig heeft, of dat er grote kansen liggen. Vervolgens start een zoektoch hoe dit het beste vorm te geven in de inkoop. We worden daarvoor steeds vaker gevonden, de uitdaging zal zijn om de komende maanden al deze vrager netjes en tijdig te beantwoorden en collega's te begeleiden bij hun zoektocht. Een mooie uitdaging om aan te gaan.

dinsdag 18 juni 2013

KIS en meer: Gelezen: Balkenende bedenkt hoe Rotterdam voorop b...

Mooie blog van een collega!

KIS en meer: Gelezen: Balkenende bedenkt hoe Rotterdam voorop b...: Dit weekend een promo-bijlage over Rotterdam in de krant met daarin een two-pager van Jan Peter Balkenende over innovatie. Hij introduceert ...klink op de link om verder te lezen.

zaterdag 15 juni 2013

Provincie regelt even 12 weken verkeerschaos in de regio Eemland -2


We zijn al een eind op weg met de wegwerkzaamheden aan de N199.  Het goede nieuws, er zijn niet nog meer doden gevallen. Dat is een klein wonder. Zowel op de Bisschopsweg als op de Zevenhuizerstraat is het momenteel hartstikke druk en op bepaalde momenten ronduit gevaarlijk.

Na alle grote woorden in de gemeenteraad is het ook daar weer stil. De gemeente en de provincie hebben nog even zitten zwartepieten wie er nu de burger slecht (zeg maar niet) geinformeerd had. Maar al dezelfde dag werden de rijen gesloten.

Wel wist men nog even te melden dat het stoplicht bij Eembrugge beter was afgestemd, zodat er nu minder lang gewacht hoeft te worden. Daar heb ik dus de afgelopen jaren alles bij elkaar opgeteld uren verspeelt, omdat toen blijkbaar wel geoorloofd was om automobilisten onnodig te laten wachten.

Nog een paar weken te gaan. Het is te hopen dat het weer goed blijft. Dan is het dorp voor de Spakenburgse dagen weer een beetje normaal te bereiken.

Inmiddels is het project Laakzone van start gegaan. Dat betekent ook een brug aanleggen bij de Zevenhuizerstraat, en bij de Nijkerkerweg. Dat alles om de laak te verbinden met de nieuwe wijk. Zal ongetwijfeld weer een hoop gedoe geven. Het scheelt wel een hoop sluipverkeer vanuit Nijkerk

Re-thinking Progress: The Circular Economy

De laatste weken ben ik diverse keren in aanraking gekomen met het begrip circulair inkopen. Toch maar eens een handig filmpje hierover opgezocht. Heeft u goede voorbeelden van circulair inkopen door overheidsorganisaties dan houd ik mij aanbevolen.

vrijdag 14 juni 2013

Verbinden, verbinden en verbinden

Deze week was er eentje van verbinden. Per 1 april hebben we bij Rijkswaterstaat een nieuwe organisatiestructuur. Dat is even wennen en oefenen, maar er begint steeds meer lijn in te komen. Wat we als directie Inkoop en Contractmanagement en als afdeling Innovatie en Markt willen wordt steeds duidelijker.  Nu is het zaak om de verbindingen weer goed te leggen. Wat want is de taakverdeling met de andere innovatieafdeling bij een ander onderdeel van Rijkswaterstaat. Dsarnaast hebben we 4 inkoopdomeinen en komen er soms vragen langs die zowel voor de innovatiecollega's als voor de inkoopcollega's interessant zijn.  Wat dat betreft is het echt een tijd van oefenen.

Ondertussen gaat ook het werk gewoon door. Vorige week was er overleg in de 2e kamer over de topsectoren en ook de stuurgroep van het kabinetsprogramma Inkoop Innovatie Urgent is bijeen geweeest. Dat vraagt voorbereiding en ook na afloop komen er vervolgacties terug die opgepakt moeten worden.

Daarnaast weten de marktpartijen ons steeds beter te vinden. Verschillende bedrijven komen met voorstellen. Daar moet naar gekeken worden, soms samen met inhoudelijke experts, en vervolgens wordt het afgehandeld. Het is leuk om te zien hoeveel innovatieve kracht er in het bedrijfsleven zit, en te kijken of we daar ook vanuit Rijkswaterstaat ons voordeel mee kunnen doen.dinsdag 11 juni 2013

De start van een nieuwe uitdaging op de Veluwe

De afgelopen weken is een droom een flinke stap dichterbij gekomen. We hebben besloten om samen met mijn ouders onze huizen te verkopen en op zoek te gaan naar een nieuwe boerderij op de Veluwe. Een grote wens om de paarden bij huis te hebben gaat daarmee in vervulling. Voor Danielle biedt een boerderij op termijn kansen om te kijken of ze bij huis kan gaan werken. Of met paarden, of met zorg. Of misschien met een combinatie van beiden??

De afgelopen weken is een grote stap gezet met het selecteren van de makelaar en het te koop zetten van de twee huizen.  Het plaatsen van het 'te koop' bord in de tuin is gevoelsmatig een grote stap. Het maakt de keuze definitief, en brengt ook het nieuwe dichterbij.

We hebben er zin in. Voorlopig ligt de focus eerst op de verkoop. Kent u iemand die een mooie woning zoekt in het centrum van Nederland. Attendeer hem of haar op dit prachtige huis.

dinsdag 4 juni 2013

Prachtige innovaties in de GWW sector

Met alle organisatieveranderingen die er nu binnen Rijkswaterstaat, en de rest van de overheid, aan de gang zijn, is het soms best lastig om de open blik naar buiten vast te houden.  Vorige week stonden er gelukkig weer een aantal afspraken in de 'buitendienst' op het programma. Heerlijk om het weer even niet over structuur en verantwoordelijkheden te hebben, maar over concrete innovaties in gesprek te gaan.

Afgelopen woensdag samen met een aantal Rijkswaterstaat collega's op bezoek geweest bij Rasenberg in Breda. Ook mensen van Van Weezenbeek specialties waren aanwezig bij het bezoek. Het was een interessante ochtend. Naast het innovatieklimaat in de GWW-sector in het algemeen hebben we specifiek gesproken over 100% duurzaam asfalt. We hebben ook de site en de asfaltcentrale van Rasenberg bezocht waar het 100% duurzame asfalt geproduceerd wordt. Persoonlijk vond ik het ook echt leuk om weer even wat dieper in mijn studierichting Civiele Techniek bezig te zijn.  Later die dag heb ik nog een interessant gesprek gehad over een veelbelovende innovatie in de waterbouw, waarbij we met name gekeken hebben naar financieiringsmogelijkheden en aanbestedingsvormen om deze innovatie verder op te schalen.

De dag daarop hebben we met een aantal collega's gekeken hoe we willen omgaan met Marktinitiatieven die bij Rijkswaterstaat worden ingediend. Via digitale media is het voor marktpartijen steeds makkelijker om Rijkswaterstaat, en de bestuurlijke en politieke top van het Ministerie te benaderen. Dat dit gebeurd is goed, maar voorstellen die worden aangereikt moeten weer verder uitgezet worden in de organisatie en worden teruggekoppeld.  Aan de hand van een set concrete voorstellen hebben we gekeken wat we daar kunnen verbeteren. Daarnaast willen we als Rijkswaterstaat niet alleen reageren op marktcontacten, maar daar ook proactiever in zijn.  Het was een leuk gesprek, met een aantal goede uitkomsten om weer verder aan te werken.

Persoonlijk houd ik in ieder geval aan deze week over dat er, ondanks de crises, in de bouw- en gww-sector gewerkt wordt aan prachtige innovaties, soms ook samen met allerlei technologische partijen. Daar mag de zeker trots op zijn, en dit soort pareltjes verdienen absoluut meer aandacht dan ze nu soms krijgen.