vrijdag 30 januari 2015

Opnieuw internationale aandacht voor Innovatiegericht Inkopen


Ook in het nieuwe jaar blijft innovatiegericht inkopen zowel in Nederland als daarbuiten volop in de aandacht staan. Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken hebben Anke Zindler en ikzelf het innovatiebeleid van Rijkswaterstaat, en de rol van innovatiegericht inkopen daarin, toegelicht bij een bezoek van het European Research Area and Innovation Committee (ERAC) aan Nederland. Het ERAC heeft een taskforce ingesteld die op dit werken aan een advies  over Innovatiegericht Inkopen.  Ik ben trots dat we het werk van veel collega's bij Rijkswaterstaat en betrokkenen in Nederland als best practise konden presenteren.Ook het EU procurement platform is deze week met een nieuwsbericht gekomen, waarin wordt ingegaan op het beleidskader Innovatiegericht Inkopen

zondag 11 januari 2015

samenwerking met aanbestedingsmakelaar.nl

De afgelopen weken zijn een tweetal van mijn artikelen overgenomen door de website aanbestedingsmakelaar, deze website richt zich op inkoop en aanbesteden in het publieke domein. We hebben een gezamenlijk visie als het gaat van het delen van kennis over inkoop, deze samenwerking is dan ook een zichtbare uiting van het delen van kennis.

De eerste artikelen die zijn overgenomen zijn het artikel over 'Inkoop als driver voor innovatie in het publieke domein'  en het artikel over de presentatie van het policy framework for innovation procurement.  Dit is bij de start van 2015 een mooi begin van een verdere samenwerking. Hopelijk gaan er nog veel gedeelde artikelen volgen.

Voor meer informatie: www.aanbestedingsmakelaar.nl

zaterdag 10 januari 2015

Innoveren in de zorg?


De afgelopen weken is mij opgevallen dat er plotseling overal gesproken wordt over innoveren in de zorg. Verschillende artikelen worden onder mijn aandacht gebracht via mail en social media. Erg bijzonder, want via mijn vrouw krijg ik vooral mee dat de ene helft van de zorgsector bezig is met de veranderingen die in 2015 van start zijn gegaan en de reorganisaties die dit tot gevolg heeft. De andere helft van de zorgsector is bezig om, ondanks de veranderingen, reorganisaties en ontslagrondes, de boel draaiende te houden.

Toch kwamen er de afgelopen dagen een aantal artikelen langs die erg dichtbij kwamen.  Zo plaats Rob de Wildt, directeur publieke sector Nederland bij Cisco, recentelijk een blog op Skhttp://www.skipr.nl/ipR over de innovatie in de zorg, waarin hij de samenwerking tussen Meander MC en ICT als voorbeeld noemt, zie ook dit artikel over het innovation centre van het meander mc.

Op de website van het Meander MC komt het woord innovatie niet voor. Via de zoekfunctie lukt het nog om een artikel te vinden van de opening van het innovatiecentrum, daar staat wel een link naar de externe website van het innovation centre, maar het blijft onduidelijk wat men er nu doet.

Ook in het ziekenhuis lijkt het centrum niet al te bekend.  Net voor de kerstperiode mocht mijn vrouw een poosje elke dag op en neer voor 2x per dag een uur monitoring. Toen ik vervolgens vroeg of dat niet gewoon thuis kon, en vervolgens de suggestie deed om hier het innovation centre eens naar te laten kijken, keek de betreffende arts alsof ik Chinees sprak.

Spreken over innovatie in de zorg is mooi, maar voorlopig heeft de sector wel iets anders aan zijn hoofd. Namelijk het verwerken van alle veranderingen.  Daarnaast zal er ook echt iets aan de bekostiging moeten veranderen. Want waarom zou je aan thuismonitoring gaan doen, als patiënten toch wel naar je toe komen en je dan ook de kosten van het 2x per dag bezet houden van een bed kan declareren?

woensdag 7 januari 2015

Innovatieve inkoopcontracten in de VS


Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en daarbuiten wordt er nagedacht over manieren waarop inkoop kan bijdragen aan beleidsdoelstellingen zoals Innovatie.  In Amerika heeft het Witte Huis in het najaar van 2014 een mooie bundel met casestudies uitgebracht om inkopers te laten zien wat er allemaal mogelijk is als het gaat om innovatiegericht inkopen. Lees ook dit blog over de bundel

Persoonlijk vond ik het erg leuk om te zien wat er ook in de VS gebeurd als het gaat om het inkopen van innovatie.  Omdat er uiteraard andere inkoopwetgeving geld is het natuurlijk niet een op een over te nemen, maar de bundel kan prima als inspiratie dienen.  Zo viel mij op dat er relatief veel aandacht is voor SME's, en ik de eindgebruiker vrij veel tegen kwam in de bundel.  Ook de combinatie van Agile en inkoop ben ik in Nederland nog niet zo tegen gekomen.


Inter-project learning of innovations - tussen wal en schip in de bouwsector


Eind 2014 is inmiddels oud collega Cees Gerlings afgestudeerd bij de TU  Delft op 'inter-project learning of innovation' in de bouwsector.  Een goed afstudeerrapport met enerzijds veel herkenning en anderzijds ook wel een aantal nieuwe aspecten die zeker niet onopgemerkt mogen blijven.

Als eerste bevestigt Gerlings opnieuw het beeld dat de bouwsector een under-performer is als het gaat om innovatie en dat dit mede veroorzaakt komt doordat de bouwsector niet leert over en tussen de projecten. Gerlings laat ook heel duidelijk zien dat innovaties die een groter deel van een project beslaan én tevens ingebed zijn in een structureel innovatieproces, meer kans hebben om succesvol te zijn.   Daarmee biedt Gerlings een onderbouwing voor de ingezette lijn met een innovatieagenda en een beleidskader innovatiegericht inkopen.

Er zijn ook aandachtspunten.  Zo geeft Gerlings  aan dat met de verschuiving in de bouwsector naar geïntegreerde contracten, met andere verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemers, het niet duidelijk is wie er verantwoordelijk is voor het interproject leren. 'Het lijkt er nu op dat bepaalde verantwoordelijkheden niet opgepakt worden, waardoor er kennis verloren gaat'.

Om als sector echt beter te worden in innovatie is het juist van belang om hierin te investeren. Daarom de vraag hoe we dit gat kunnen invullen?  En wat kunnen we als bouwsector leren van andere industrïen, bijvoorbeeld de petrochemie, waar leren over projecten heen als een stuk verder is ontwikkeld en ingeburgerd?

maandag 5 januari 2015

Kickstart begin januari


Het jaar is nog maar net begonnen en toch staan er al een aantal hoogtepunten op het programma.  Zo is in de kerstvakantie de e-learning module Innovatiegericht Inkopen opgeleverd.  Een mooie basis om het komende jaar weer een volgende slag te maken in de implementatie van Innovatiegericht Inkopen.  Ook legt een afstudeerder van de Universiteit Twente de laatste hand aan een meetinstrument om de kabinetsdoelstelling van 2,5% Innovatiegericht Inkopen ook daadwerkelijk financieel en kwantitatief te gaan meten. Eind januari is de verdediging, binnen Rijkswaterstaat zijn we al aan het nadenken over de volgende stappen richting implementatie. Een kickstart van het nieuwe jaar!