dinsdag 21 mei 2019

Gezinshuis 30 - Hulp bij gebruik openbaar vervoer

Hulp bij het gebruik van het openbaar vervoer.  Een prachtige titel zo half maart in een overheidsnieuwsbrief.  Een goed initiatief, maar toch heb ik er, ook 2 maanden later, nog wel twijfels over. Genoeg reden om te gaan bloggen.

Laten we voorop stellen, over het doel dat 'iedereen' moet kunnen mee doen zijn we het helemaal eens. Daar is geen discussie over.  Mijn twijfels zit hem vooral in de maatregelen. Natuurlijk is het nodig om ook in het OV assistentie te verlenen.  Maar moeten we niet jong beginnen, bij het doelgroepenvervoer.

Denk aan het doelgroepenvervoer van en naar school.  Hartstikke goed dat het er is, en sommige kinderen zullen het hun hele schoolloopbaan nodig hebben.  Maar er zijn ook kinderen die zich ontwikkelen, en waarbij ouders en/of begeleiders de vraag gaan stellen. Kan dit kind misschien wel met het reguliere OV of de fiets naar school.

En dan komt vaak het dilemma. Want als je dit wilt proberen, dan vervalt vaak de hele beschikking. En zie die dan maar weer eens terug te krijgen.  Dat schrikt toch erg af. Laat maar zitten, want nu is het vervoer naar school geregeld.

Met een stukje flexibiliteit in het doelgroepenvervoer, waarbij kinderen ruimte krijgen om te kijken of  men met regulier OV of de fiets ook naar school kan,  kunnen we nog een slag maken.  Daarbij moeten gemeente het geduld hebben om dan niet direct het taxivervoer door te strepen, maar ruimte te bieden om te kijken of het kind het kan.  Met de geruststelling voor de ouders en begeleiding, dat als het toch niet lukt het leerlingenvervoer nog steeds beschikbaar is.

Door in de jeugd al ruimte te bieden, investeren we aan de basis.  Daar heeft een kind levenslang profijt van.

maandag 20 mei 2019

Smart Mobility - projecten in het nieuws


Het NM-magazine van mei had zo dienst kunnen doen als mijn projecten-portfolio. Ik kwam ongeveer 90% van mijn werkpakket wel tegen in het nummer. Mooi om te zien en mooi om te delen.

Allereerst de pilot op de A9. Daar zijn we aan het testen met het nieuwe iWKS, ofwel intelligent wegkantsysteem.   Inmiddels draaien er 14 kasten. Naast technische en verkeerskundige testen, is een bijzonder onderdeel van de pilot het praktijkonderzoek of het lukt om het iWKS met flooting car data aan te sturen in plaats van met lussen.  Op dit moment gebeurd dat (voornamelijk) met detectielussen. Die liggen onder het asfalt, zijn daarom slecht bereikbaar en dus duur in onderhoud.

Wat ook bijzonder is: Flooting Car data is er in het Nederland. Ook op wegen waar geen wegkantsystemen en/of lussen zijn.  Als dit dus werkt wordt het mogelijk om, op termijn, ook op wegen waar geen matrixborden zijn, toch een virtuele filewaarschuwing te geven.  En met alle intelligentie in navigatiesystemen en telefoons biedt dat op wegen zonder matrixborden een stuk extra informatie.  (meer weten, lees hier het artikel)

In hetzelfde uitgave van NM-magazine ook een artikel over de use-case informeren van de slimme verkeerslichten.  De uitrol van de slimme verkeerslichten loopt volop.  Daarna is het zaak om de use-case optimaal werkend te krijgen.  De use-case informeren heeft nog een mooie uitdaging.  Want hoe combineer je de flexibiliteit die je hebben wilt om optimaal te regelen, met de voorspelbaarheid die nodig is om weggebruikers goed te informeren.  Een mooi uitdaging waarop het artikel in gaat.

donderdag 9 mei 2019

Gezinshuis 29 - Meimaand regelmaand

April en mei zijn altijd mooie puzzels in het gezinshuis.  Wie is er waar, en wanneer komen de logeerkinderen.  Leuk om te doen, met altijd een leuke dynamiek.  Omdat we ook een schoolkamp hadden, en onze eigen kinderen ook bij oma in Bunschoten gingen logeren, hebben we de afgelopen weken een soort wisselend huishouden gehad.  Van samen zijn, tot volle bak met 7 kinderen, en alle varianten er tussen in.

Mei hebben we gehad. Nu weer twee weekjes regelmaat richting hemelvaart en pinksteren.   Voor alle ouders een behoorlijke puzzel deze maand. Dat zie je ook, want we hebben best wat logeeropvang, en er komen ook nog vragen binnen die we nu afhouden, omdat we met onze huidige bezetting voldoende te doen hebben.


woensdag 8 mei 2019

Voorjaar in Hulshorst 2019 - 3 - Over piano stemmer en de meivakantie


Altijd leuke weken zo rond de meivakantie.  Lekker chaotisch met halve werk- en schoolweken.  De meivakantie zit er hier al weer op, met Pinksteren zijn de kinderen nog een hele week vrij.

Eind april is de piano-stemmer geweest.  Het heen en weer rijden van de piano stemmer uit Bunschoten werd toch wel wat prijzig, dus we zijn de afgelopen tijd op zoek geweest naar een nieuwe piano stemmer.   Die hebben we gevonden.

De kennismaking met de piano levert altijd de nodige kreten op.  Blijkbaar hebben we toch wel een bijzondere variant. Ook was er discussie of de piano-kruk en de twee poten nu origineel bij de pianoo horen, of er later bij gezet zijn vanaf een ander exemplaar. Leuke ochtend zo. En de opknapbeurt heeft wel resultaat, want hij klinkt weer als een zonnetje.

Er was ook nog een persoonlijke connectie.  De piano-stemmer heeft ook in Bunschoten gewoond, want hij is een zoon van een dominee die daar een aantal jaren gewerkt heeft. Zo kom je toch weer op gezamenlijke overeenkomsten.

Tenslotte. Schreef ik mijn vorige blog nog over droogte.  Inmiddels hoop ik dat het droog wordt, want het heeft nu wel genoeg geregend.  Voor het grondwater zal het niet helpen, maar voor het humeur is het beter als het voorjaar en de zon weer terug komt.