woensdag 31 december 2014

Terugblik op 2014


2014 was een mooi jaar.  Zowel zakelijk als privé.  Op het werk het 'stollen' van 2 jaar werk in het beleidskader Innovatiegericht inkopen.  Dat document werd goed ontvangen met als hoogtepunt de presentatie in Milaan aan de Europese Commissie eind november. In dezelfde week werd ook de Innovatieagenda Rijkswaterstaat gepresenteerd, waarin de innovatieambities van Rijkswaterstaat voor de komende jaren zijn vastgelegd.

Het blijft niet alleen bij beleid ontwikkelen.  Het implementatieplan voor Innovatiegericht Inkopen is klaar, de eerste opleidingsmodule is ontwikkeld en er liggen mooie ambities om innovatie in de projecten ook echt een impuls te geven.   Het icoon Afsluitdijk is een prachtig voorbeeld hiervan, waar ik ook zelf bij betrokken mag zijn.

Ook privé was 2014 een mooi jaar.  We konden ons huis verkopen voor een hele goede prijs en Danielle werd opnieuw zwanger.  Met nog 13 uur te gaan in 2014 kan ik wel zeggen dat de gezinsuitbreiding  in 2015 komt.  Ook zal in 2015 opnieuw een verhuizing op de agenda staan, maar dan richting de Veluwe, een wens die gerealiseerd wordt.

Dit blog maakte in 2014 ook een belangrijke stap vooruit.  Na een drietal jaar opstarten, zoeken, en experimenteren met wisselende bezoekersaantallen, staat de teller voor 2014 op ongeveer 5500 unieke lezers. Daarin is dit jaar echt een stap gezet.

Rest mij iedereen een fijne jaarwisseling, en alle goeds voor 2015 te wensen.


dinsdag 30 december 2014

Nadenken over andere wijze van zorg


In onze zoektocht naar een nieuwe plek op de Veluwe is ook een andere wijze van zorg een belangrijk issue. De wens om werk en prive beter te combineren, maar ook het feit dat we denken dat de zorg zoveel beter kan als nu op veel plaatsen te zien is, maakt dat we ook serieus aan het kijken zijn of we daar op onze nieuwe plek echt zaken anders kunnen doen.

Zo oriënteren we ons op het gezinshuis. Weer terug naar de kleinschalige zorgvoorziening, ver weg van de grote instellingen waar bezuiniging nu soms belangrijker lijkt te zijn dan zorg.  Een andere optie is de zorgboerderij of logeeropvang.  Een combinatie van deze drie hoort ook nog tot de opties.

Het komende half jaar gaan we kijken of we dit concreet kunnen krijgen.  Veel zal er uiteraard afhangen van de locatie die we gaan kopen, maar aan de andere kant kunnen eisen aan de locatie als gevolg van keuzes voor het type zorg dat we willen gaan opzetten, ons ook helpen bij het aankopen van de boerderij. Een hoop te kiezen dus, en dat maakt dat ook 2015 weer een mooi en spannend jaar gaat worden.

maandag 29 december 2014

Daan Roosegaarde ontwerpt 'icoon Afsluitdijk'


"In opdracht van de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, zal ontwerper Daan Roosegaarde een uniek ontwerp maken genaamd ‘Icoon Afsluitdijk’. Het project moet een nieuwe ervaring geven aan de 32 kilometer lange, iconische dijk die de komende jaren wordt versterkt. Roosegaarde: “Doel is niet om nog meer objecten toe te voegen, maar een subtiele tweede laag aan te brengen van licht en interactie; een unieke koppeling te maken tussen mens en landschap als internationaal icoon.”

Bovenstaande tekst is de aankondiging van de opdracht zoals deze zowel op de website van de nieuwe Afsluitdijk, als op de website van Studio Roosegaarde te vinden.  Een bijzonder project:  Toch weer aan de slag met de Afsluitdijk, toen ik in 2006 bij het Rijk begon was de marktverkenning Afsluitdijk ook een project waar ik zelf bij betrokken geweest.  Ook bijzonder om te mogen samenwerken met Daan Roosegaarde. Ik ken hem al een jaar of 3, maar nu ook echt aan de slag met elkaar.

Tot slot is het proces bijzonder, want hoe doe je een inkoop waarin je een icoon besteld?  Het was af en toe even flink hoofdpijn het afgelopen half jaar, maar nu ligt de opdracht er.  Nu 'afwachten' wat we voor icoon gaan krijgen. Ook dat zal vast weer een bijzonder proces worden...

zaterdag 27 december 2014

Terugblik op een reorganisatie en/of de vorming van een nieuw Ministerie


Opheffen en creëren van ministeries is geen alledaagse klus, het is een complexe verandervraag. Han Nichting, Cees Simons en Jaap Verhoeven waren als organisatieontwikkelaars nauw betrokken bij de vorming van het nieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu. Vanaf het eerste begin realiseerden zij zich dat ze mede vorm gaven aan een uniek, ingrijpend en omvangrijk veranderingsproces. Bouwen aan een departement dat “in 2015 gezien wordt als een voorbeeld van kracht en succesvolle vernieuwing in de rijksdienst” In het boek ' Betekenis geven aan Verandering een reflectie op het vormingproces van het Ministerie van I&M'  zijn de ervaringen opgetekend.

Voor mij was het bijzonder om dit verhaal terug te lezen, omdat ikzelf ook deel was van de verandering tijdens mijn detachering bij de directie Strategie, Kennis en Innovatie, en de auteurs ook alle drie goed ken. Als directie hingen we destijds rechtstreeks onder de Secretaris-Generaal,  en daar hadden we er gedurende 24 uur twee (of geen) van.  Al snel werd er daarin duidelijkheid geschapen en een week later was ook bekend dat de oude VenW directeur ook de nieuwe directeur Strategie, Kennis en Innovatie zou worden. Wel werd de club opeens twee keer zo groot, omdat ook de collega's van oud-VROM erbij kwamen.  En iedereen voelde wel aan dat dat niet zo zou blijven.  Uiteindelijk is de directie ook weer gekrompen van meer dan 20 personen naar een kleine 10 fte.

'Betekenis geven aan Verandering een reflectie op het vormingproces van het Ministerie van I&M' is voor mij een bijzonder boek, met heel veel herkenning.  Binnenkort begint 2015, en dat doel van  'voorbeeld van kracht en succesvolle vernieuwing' gaan we volgend jaar met het nieuwe departement van Infrastructuur en Milieu echt wel laten zien.


vrijdag 26 december 2014

Op naar de Veluwe part 2 - tussenstand - 1


Het is al even wat stiller over onze zoektocht naar een woning op de Veluwe.  Toch staat het denkproces niet stil. Inmiddels zitten we al weer enkele maanden op de Abel Tasmanstraat. We zijn gesetteld, maar wel in de wetenschap dat het een tussenstop is.  Met heel veel dozen in de opslag zijn er soms ook spullen niet bij de hand die je wel nodig hebt.

Inmiddels komt ook de bevalling van Danielle snel dichterbij, begin januari is ze uitgerekend.  Dus ook dat heeft de afgelopen tijd de nodige aandacht gevraagd.   Het gaat allemaal goed, en we zijn er helemaal klaar voor.

Ondertussen is funda wel een veelbezochte website bij ons, we hebben een steeds beter beeld wat we zoeken op de Veluwe.  Ook beginnen we de Veluwe steeds beter te kennen, omdat we er regelmatig overheen rijden.   Soms voelt het een beetje als stilte voor de storm, want in 2015 gaat het gebeuren. Op richting de Veluwe.

woensdag 24 december 2014

Inkooppracht: Inkooptrends 2015

Inkooppracht: Inkooptrends 2015: Traditiegetrouw eindigt elk jaar weer met een lijstje met trens voor het komende jaar. Hier een treffend lijstje op het blog van inkooppracht.

dinsdag 23 december 2014

De aanhouder wint - blue energy op de afsluitdijk

Op De Dag van Maarssen 2007 sloten verschillende partijen een convenant waarin zij de ambitie vastlegden om te komen tot een Blue Energy Centrale in de Afsluitdijk. Dat was in 2007. Voor mij begint de betrokkenheid bij deze ontwikkeling 2 jaar later, met de organisatie van een sessie in Madurodam om een vervolg te geven aan het convenant.

In september 2009 verzamelden zich in Madurodam de hoofdrolspelers op het gebied van Blue Energy, vanuit het rijk waren de DG Water en de DG Rijkswaterstaat aanwezig.  Die laatste had eigenlijk helemaal geen tijd, maar de aanwezigheid van de www.eneco.nlCEO van Eneco en enige politieke druk hielpen om hem toch in de zaal te krijgen.  Persoonlijk was ik samen met een collega verantwoordelijk voor deze sessie.  Groot was dan ook de schrik toen er iemand binnen kwam lopen, helemaal uit Friesland met 2 jerrycans en een apparaat dat deed denken aan de scheikunde opstelling uit VWO 4.   Die schrik sloeg aan snel om in bewondering toen bleek dat zoet en zout water in de opstelling een lamp konden laten branden. Die middag hebben we een belangrijke basis gelegd voor de support vanuit ons Ministerie voor Blue Energy.

Twee weken geleden was ik voor het werk op de Afsluitdijk en we hebben daar de blue energy centrale bezocht die recentelijk door de Koning geopend is. Wat een prachtig resultaat, en mooi om te zien hoe je met een harde scheiding tussen zoet en zout energie kan maken.  Het is nog steeds een pilot centrale waarin onderzoek wordt gedaan om de kostprijs van dit type energie omlaag te krijgen, en de technologie schaalbaar te maken.  Maar wat er nu al staat is echt indrukwekkend.


Hebben we dan 5 jaar lang alleen maar zitten wachten?  Nee. Hoewel we financieel niet al te veel konden doen (staatssteun) is er vanuit Verkeer en Waterstaat en Rijkswaterstaat gefaciliteerd bij het zoeken naar een geschikte locatie en bij het aanvragen van alle vergunningen voor de pilot centrale.  Loslaten en helpen. Dat is spannend, bijvoorbeeld op het moment toen een van de financiers uit het project stapte. Gelukkig waren er weer nieuwe partijen bereidt om in te stappen.  Mede daardoor staat er nu een prachtige centrale op de Afsluitdijk. En dat is iets waar ik echt trots op ben.

zondag 21 december 2014

presentatie policy framework for innovation procurement


Eind november  heb ik in Milaan het beleidskader Innovatiegericht Inkopen gepresenteerd bij de innovation procurement conferentie van de Europese Commissie, in Milaan werd  een conferentie georganiseerd over Horizon 2020 en de kansen voor innovation procurement.

Deze presentatie heeft een hoop spin-off gehad. Zowel vanuit het buitenland als vanuit Nederland is er veel belangstelling voor innovatiegericht inkopen. Ook wordt er verschillende plekken nagedacht over deelname aan een aantal Horizon 2020 calls. Inmiddels heb ik de hele stapel visitekaartjes waarmee ik terug kwam uit Milaan weggewerkt, maar nog dagelijks komen er mailtjes en belletjes binnen uit allerlei hoeken vanuit Europa.

Ook over de presentatie zelf komen er nog regelmatig vragen binnen. De presentatie is daarom hier te vinden en ook op slideshare te downloaden. Voor publieke inkopers zeker de moeite waard om even doorheen te kijken.vrijdag 19 december 2014

Inkoop als driver voor innovatie in het publieke domein


Inkoop wordt belangrijker als driver voor innovatie in het publieke domein.   Dat is in een zin de essentie van de publicatie 'public procurement as a diver of innovation in SME's and Public Service' van de Europese Commissie die recentelijk is gepubliceerd.

Bevat de publicatie hele nieuwe dingen? Nee, het is een ondersteuning van het beleid rondom innovatiegericht inkopen dat we binnen Nederland al kennen.  Maar: de publicatie biedt beleidsmakers en inkopers instrumenten om hun beleid rondom inkoop te ondersteunen en biedt een overzicht van tools en instrumenten om de eigen inkooporganisatie te ondersteunen.

Er zitten zeker wel een aantal interessante zaken in de publicatie. Allereerst bevestigt ook deze publicatie dat inkoop niet een faciliterend onderdeel is van een project of organisatie, maar dat het er juist om gaat om vanuit een strategisch perspectief naar inkop en innovatie te kijken. De publicatie biedt aanknopingspunten voor grensoverschrijdende gezamenlijke inkoop, en de koppeling met de Europese fondsen. Toch slot gaat de publicatie ook in op kennisontwikkeling en kennisverspreiding op het gebied van inkoop.

Conclusie. De publicatie ondersteund het beleid dat we in Nederland hebben, en biedt inspiratie en instrumenten om het beleid nog verder te ontwikkelen, te implementeren en toe te passen in onze dagelijkse inkoop.

zaterdag 29 november 2014

Beleid Innovatiegericht Inkopen goed ontvangen door de Europese Commissie


Deze week heb ik in Milaan het beleidskader Innovatiegericht Inkopen gepresenteerd bij de innovation procurement conferentie van de Europese Commissie, in Milaan werd namelijk een conferentie georganiseerd over Horizon 2020 en de kansen voor innovation procurement.

Erg leuk om dat te doen. De presentatie is goed ontvangen door de Europese Commissie. Ook is er vanuit diverse lidstaten en organisaties interesse in het beleidskader.  Inmiddels is het beleidskader ook in het Engels beschikbaar en hier te downloaden.

dinsdag 25 november 2014

Innovatieagenda Rijkswaterstaat gepubliceerd

Vanochtend is tijdens het congres van het programma Inkoop Innovatie Urgent de Innovatieagenda 2015-2020 gepresenteerd. De Innovatieagenda maakt duidelijk welke innovatievragen de komende jaren prioriteit hebben voor Rijkswaterstaat. De afgelopen jaren bleek meer en meer dat marktpartijen, kennisinstellingen en andere overheden,  behoefte hebben aan duidelijkheid hierover. Met de Innovatieagenda wil Rijkswaterstaat invulling geven aan deze behoefte.

Ook is de Innovatieagenda nadrukkelijk een uitnodiging aan partners om samen met Rijkswaterstaat te werken aan de realisatie van de innovaties die nodig zijn. Alleen al bij het opstellen van de agenda waren honderden mensen vanuit de overheid, kennisinstellingen en marktpartijen betrokken.  Om de agenda te realiseren zal dat opnieuw nodig zijn.

Voor mij is de agenda een prachtige afsluiting van 2 jaar samen optrekken met een team van prachtige collega's. Het was niet altijd makkelijk, maar juist onder die druk is er een prachtige samenwerking en een aantal mooie vriendschappen ontstaan.  Hoewel het boekje prachtig is, is dat laatste misschien wel veel belangrijker.

De komende tijd zal in het teken staan van de slag maken naar implementatie. Ik ben zeer benieuwd naar de reacties op deze innovatieagenda en hoop dat deze innovatieagenda een versneller kan zijn als het gaat om innovatie.

zondag 16 november 2014

Eindsprint m.b.t. innovatie en innovatiegericht inkopen.


Zo half november komt het eind van het jaar alweer in zicht. Toch is het nog alles behalve tijd voor de jaarsluiting. De komende weken moet er nog veel gebeuren.

Deze week heb ik voor het eerst de innovatieagenda Rijkswaterstaat fysiek in mijn handen gehad. Het is een prachtig boekje geworden. Een mooi resultaat van twee jaar lang werk met heel veel mensen van Rijkswaterstaat, marktpartijen, kennisinstellingen en andere overheden. Een mooie mijlpaal om trots op te zijn. Houd de website van RWS in de gaten, binnenkort gaat hij live.

Ook is deze week het Beleidskader Innovatiegericht Inkopen in het Engels opgeleverd. Dat is precies op tijd, want de belangstelling uit het buitenland is groot.  Eind november is de EU Innovation Procurement conferentie waar ik het beleidskader ga presenteren. Erg handig om hem dan ook in het Engels beschikbaar te hebben. Ik ga er vanuit dat dat er naar aanleiding van de presentatie en publicatie nog wel de nodige vragen vanuit het buitenland komen. Daar gaan we in december nog druk mee zijn.

Ook deze week, een dagje naar de Universiteit Twente voor de afstudeercommissie voor het meetinstrument voor innovatiegericht inkopen. Ik denk dat er een goed kwantitatief meetinstrument is ontwikkeld voor innovatiegericht inkopen. Deze week gaan we zien of de wetenschappelijke onderbouwing hiervan solide is.

maandag 3 november 2014

wat led je - inspirerend boek van Ruud Koornstra


Van een collega heb ik recent het boek 'Wat LED je' van Ruud Koornstra gekregen. Een bekende en betrokken ondernemer uit de omgeving van de innovatie-estafette. Leuk om ook eens te lezen hoe hij begonnen is en gekomen waar hij nu is. Ook mooi om te zien dat idealen, ondernemerschap en lef daadwerkelijk tot iets moois kunnen leiden.

Wat het boek ook laat zien is dat je op de juiste momenten de juiste kruiwagens (Bill Clinton bij Ruud Koornstra) en een stukje geluk nodig heb. Maar dat dwing je ook af door te een stukje lef en buiten de lijntjes kleuren.

Wat LED je is een 'must read' voor iedereen in het veld van duurzaamheid en ondernemerschap

zondag 2 november 2014

stallenbouw - niche in de bouwsector


In de zoektocht naar een boerderij op de Veluwe, kom je soms ook leuke nichemarkten in de bouwsector tegen. De afgelopen week heb ik mij wat verdiept in stallenbouw, en dan kom je toch allerlei nichebedrijven tegen.

Om alvast een beeld te krijgen van de kosten en benodigdheden voor stallen hebben we verschillende brochures opgevraagd. Er opvallend was de brochure van Select Stallenbouw, naast de brochure kregen we ook een CD met fotorapportages van de bouw van stallen (rapportages staan helaas niet niet op de website.  Echt een specialist op het gebied van is prubo, prachtige brochure en net zo'n mooie website. Een aannemer die zich vanaf 1975 heeft gespecialiseerd op stallen

Op dit moment hebben we nog geen stallen nodig, maar we hebben wel een mooi beeld van wat er kan en wat stallen kosten, en we zijn een aantal leuke bedrijven tegen gekomen.

vrijdag 31 oktober 2014

Overheidsparticipatie in een energieke sameleving - leren door te doen


Met veel plezier heb ik deze week het essay 'Overheidsparticipatie in een energieke sameleving - leren door te doen'  van het NSOB gelezen. Interessant essay over de verschuivende rol van de overheid in de energie samenleving en de gevolgen die dit heeft voor de overheid en de individuele ambtenaar. Het essay maakt een viertal gebruikt een viertal gezichtspunten op de rol van de overheid, en niet in alle sturingsstijlen past de rol van de overheid even goed.

Dat wordt pas duidelijk als je als organisatie, of als ambtenaar enerzijds mee doet in een de energie en participerende samenleving en anderzijds geconfronteerd wordt met klassieke sturingsstijlen binnen het departement, of achtergebleven regel- en wetgeving.  Het eerste punt komt uitgebreid aan de orde, maar het tweede wordt alleen genoemd. Dat is een gemist kans, bij een aantal arrangementen komt al meteen de vraag op hoe dit past binnen bijvoorbeeld de aanbestedingswetgeving.

Juist die zoektocht was deze week hebben we deze week ook besproken met mensen van PBLQ, die een organisatie die veel leiderschapsleergangen binnen de Rijksoverheid verzorgt.  Aan de hand van de 'Rijkswaterstaat innovatie aanpak hebben we gekeken naar dilemma's die je dan tegen komt.
- Hoe verhoudt vernieuwing zich tot de reguliere werkzaamheden?
- Hoe verhoudt ambtelijke ondernemerschap zich tot reguliere sturingslijnen.
- Innovatie en vernieuwing als bron van energie en creativiteit, of vernieuwing en innovatie als bedreiging.

Het was een leuke bijeenkomst, die mij er nog meer bewust van gemaakt heeft dat je keuzes kan maken om dan de ene of de andere weg te kiezen. Die uitdagingen maakt het werk pas echt leuk.

vrijdag 24 oktober 2014

AWTI advies Balans van de topsectoren - beeld ontwikkeling innovatiegericht inkopen

In september heeft de Adviesraad voor Wetenschap, technologie en Innovatie (AWTI) de balans van de topsectoren 2014 uitgebracht. Interessante publicatie met een aantal interessante aanbevelingen voor iedereen die betrokken is bij de topsectoren.

De AWTI heeft ook een beeld bij Innovatiegericht Inkopen. 'Met betrekking tot innovatiegericht inkopen is het programma “Innovatie Inkoop Urgent” gestart om invulling te geven aan de ambitie om 2,5% van de overheidsinkopen te besteden aan innovatie. De grootste inkoopbudgetten liggen bij waterschappen, gemeenten en provincies. Binnen de nationale overheid zijn vooral Rijkswaterstaat en het ministerie van Defensie relevante partijen.84 Ondanks dat er door deze twee partijen goede vooruitgang wordt geboekt ten aanzien van innovatiegericht inkopen lijkt het erop dat over de gehele Rijksoverheid bezien de ontwikkeling stagneert.85 Dit is een aandachtspunt voor de nabije toekomst.'

In de voetnoot verwijst de AWTI naar de jaarlijkse Global Competitiveness Index van het World Economic Forum. Hier zakt Nederland op de indicator ‘government procurement of advanced tech products’ van plaats 23 (in 2012) naar plaats 26 (in 2013) naar plaats 28 (in 2014).

Ik ben blij dat Rijkswaterstaat als positief voorbeeld wordt genoemd. Maar tegelijkertijd is er nog veel te doen.

woensdag 22 oktober 2014

PPI guide Europese commissie over Innnovatiegericht inkopen


Zoals ik in mijn vorige blog over innovatiegericht inkopen al heb geschreven is er ook in Europa steeds meer aandacht voor innovatiegericht inkopen.  In dat kader is het goed om de Guidance for Public Authorities on Public Procurement of Innovation nog even onder de aandacht te brengen zoals deze op de europese website over innovation procurement is gepubliceerd.

Erg interessant document met een grote inbreng van Nederland. Zojuist nog even helemaal doorgenomen. Het stuk is voor het overgrote deel in lijn met het beleidskader Innovatiegericht Inkopen. Op sommige aspecten is de uitwerking al iets concreter, daar kunnen wij weer wat mee bij onze volgende update. Aan de andere kant gaat het beleidskader iets meer in op de zachte kanten van innovatiegericht inkopen.

Blog Econexishuis wordt overgenomen

Eind september schreef ik in mijn blog over mijn bezoek aan het Econexis huis. Een prachtig bezoek en prachtige ochtend waar ik met veel plezier naar terug kijk.

Het blog is het bij Enexis in de smaak gevallen en, uiteraard na contact, heeft men mijn blog overgenomen als referentie.  Een prachtige aanbeveling voor het Econexis huis waar ik helemaal achter staat. Lees de referentie hier


dinsdag 21 oktober 2014

weer aan de slag met innovatiegericht inkopen


Vorige week weer aan de slag gegaan na mijn vakantie. Zoals bij velen stonden de eerste dagen in het teken van bijpraten, het wegwerken van de mailbox en het weer oppakken van dossiers na je vakantie.  Omdat inmiddels de herfstvakantie gestart is, kreeg ik er in enkele gevallen nog wat leuke zaken bij van collega's die nu op vakantie zijn.

Met innovatiegericht inkopen beginnen we inmiddels echt op stoom te komen richting implementatie. De projecten die we als Rijkswaterstaat in het kabinetsprogramma inkoop innovatie urgent hebben liggen allemaal op stoom en dat wat er nodig is voor implementatie begint ook steeds scherper te worden.

Dat geeft rust en ruimte om ook andere kansen te pakken. Zo heeft inmiddels ook de Europese Commissie belangstelling voor ons beleidskader Innovatiegericht Inkopen en ga ik dat op hun verzoek presenteren op de 'innovation procurement conferentie' eind november in Milaan. Leuk, maar ook best wel spannend. Het is te hopen dat er geen vragen in het Italiaans komen.

Ook vanuit de EU komt het programma Horizon 2020. Hier liggen mogelijkheden voor cofinanciering voor innovatiegericht inkopen.  Inmiddels ontstaat er steeds meer interesse om te kijken of we hier iets mee kunnen.

zaterdag 11 oktober 2014

Vakantie in Mallorca, reisverslag


2 weken Mallorca, wat waren we daar aan toe en wat is het allemaal weer omgevolgen. Een impressie van 2 heerlijke weken.

Reizen met een peuter.
Nadat we vorig jaar al met Hosanna naar Curacao waren geweest, is de drempel om met kleine kinderen  in het vliegtuig te stappen al flink gezakt. De trukendoos wordt ook steeds groter.
1 - Zorg dat ze goed moe zijn voor de vlucht, speeltuinen genoeg op Schiphol. Tijdens de vlucht vallen ze vanzelf in slaap door het geronk van de vliegtuigmoteren.
2 - Eten of drinken tijdens het opstijgen en landen, dan is meteen het probleem van de oortjes weg.  Hosanna heeft geen kick gegeven,  en je ziet dat de kinderen die wel huilen veelal op andere momenten eten en drinken krijgen.
3 - Een zakje ballonnen mee als ideaal speelgoed. Bij ieder wachtmoment kan je er een opblazen.
De reis is prima gegaan. Hosanna vond het fantastisch.  Als er nu vliegtuigen over komen, roept Hosanna 'vlieghuis' en 'vakantie'

Cala d'or
Cala d'or is een klein dorp aan de oostkust van Mallorca. Het is oorspronkelijk ontstaan als kunstenaarsdorp, en men heeft er destijds voor gekozen om alle huizen wit te schilderen. Dat is nog steeds zo, en met het verbod op hoogbouw is ook het dorpse karakter in stand gebleven. 

Cala d'or is wel flink toeristisch. Dat merk je vooral in de winkelgebieden en het centrum. Het echte Mallorca is er nog wel, maar bevindt zich in de zijstraten en de pleintjes achteraf.  De restaurants in de hoofdstraten zijn voornamelijk van Nederlanders en dat zie je dus ook aan de menukaart. Die hebben wij dus gemeden, op zoek naar het heerlijek autentieke Tapasrestaurantje.  La Bodega is veruit het beste tapasrestaurant dat wij hebben gevonden in cala d'or.  Verder zitten er aan de haven enkele goede visrestaurants.

Stranden
Cala d'or heeft een vijftal stranden die in de baaien zijn gelegen. Dit is ideaal met kleine kinderen. Een hele veilige zee en veilige stranden. We hebben 1 dag gehad dat er flinke golven waren, dan is het wel opletten omdat aan de zijkant van de baaien door de rotsen de golven toch flink opgestuwd kunnen worden.  Zwemmen met kleine kinderen is hier prima mogelijk. Het kan in het weekend wel flink druk zijn als ook de spanjaarden zelf allemaal op het strand liggen.

Appartement
We hebben 2 weken gelogeerd bij Club Martha's. Een prima appartementencomplex als je met kleine kinderen reist.  Schoon, veilig, maar wel heel veel peuters en kleuters.  Voldoende zwembaden en een goed animtatieteam. Het ligt wel net te ver van het centrum, volgens de reisbrochures is het 20 a 30 minuten lopen, maar dat is wel over sterk hellend terein.  Met een auto of taxi (€ 5,-) ben je binnen 4 minuten in het centrum.

Palma de Mallorca,
Palma de Mallorca is een must see als je op het eiland bent. Prachtige vestingstad met arabische invloeden (arabische wijk), geeft een bijzondere sfeer. Omdat de beeldenstorm Mallorca heeft over geslagen is de binnenkant van de verschillende kerken een cathedralen werkelijk fantastisch.  De cathedraal van Mallorca, waaraan Gaudi nog heeft meegewerkt, is een prachtig hoogepunt van Palma

Tot slot, hebben we verder nog wat gedaan. Nee. Behalve genieten van zee en strand eigenlijk niet heel veel gedaan, maar wat wil je ook met een peuter van bijna 2. Wel heerlijk genoten van het strand, de zee en het heerlijke eten op Mallorca.donderdag 9 oktober 2014

Inkoop en innovatie in het nieuws tijdens mijn vakantie


Enkele dagen na de vakantie heb ik een redelijk beeld van de zaken die ik tijdens onze vakantie in Mallorca gemist heb in Nederland als het gaat om het inkopen van innovatie.

- Het Erasmus MC heeft de eerste Public Procurement of Innovation Award gewonnen die door de Europese Commissie is uitegereikt. Trots om te zien dat deze award bij de eerste uitreiking naar Nederland gehad.  En terecht, want de innovatieve beddenwascentrale is een prachtig project. Zie hier het persbericht van Pianoo over deze prijs
- De EU publiceert een factsheet over innovatie in de nieuwe EU aanbestedingsrichtlijn. Interessant nieuw feit. Het wordt mogelijk durfkapitaal aan te trekken voor het inkopen van innovatie. Ook wordt het mogelijk om met verschillende organisaties uit verschillende EU landen gezamenlijk aan te besteden.
- Helaas niet alleen positief inkoopnieuws. Naar aanleiding van de Zembla uitzending over misstanden bij de inkoop van ICT, gaat de ACM dit nader onderzoeken. De komende dagen deze uitzending maar eens even terug kijken.


maandag 6 oktober 2014

Vakantie Mallorca 1 - ontspanning en inspiratie - eerste noties

Gisteravond zijn we weer geland op Nederlandse bodem na een vakantie van 2 weken Mallorca. Heerlijk om even bij te denken en om nieuwe inspiratie op te doen. Nu voor het eerst weer even achter een scherm. Hierbij een aantal observaties.

Een aantal observaties.
- Prachtig land, cultuur en natuur om van te genieten en de tijd daarvoor.
- Zo toeristisch als het maar kan, voor de echte Balearen moet je in afgelegen zijstraatjes of verborgen pleintjes zijn.  Daar zitten ook de beste restaurants.
- Veel zon en op sommige plekken ook wind. Maar zonnepanelen slechts op kleine schaal aanwezig en windmolens heb ik alleen in de historische variant gezien. Daar ligt nog een uitdaging.
- Veel verspilling. Wat gebeurd er met al het eten spullen en twee weken oud speelgoed wat niet in de koffer mee terug kan?  Nederlanders hebben er op kleine schaal al een oplossing voor. Speelgoed voor de kinderen koop je niet, maar krijg je van de mensen die vertrekken en geef je zelf weer door als je weg gaat.  Zo ook een goede fles champagne gehad van vrienden die teveel hadden ingeslagen voor hun vakantie. Dank jullie wel, hij was heerlijk.

Later een uitgebreid reisverslag ....

zondag 21 september 2014

Innovatie bij netbeheerders - econexishuis


Deze week een inspirerende ochtend gehad bij de collega's van Enexis. Ook zij beheren net als Rijkswaterstaat een netwerk, met een aantal collega's vanuit de innovatie en buseinss developmenthoek hebben we bij elkaar gezeten om te kijken wat we van elkaar kunnen leren.

Op een aantal aspecten zijn er interessante vergelijkingen te maken. Zo werken beide organisaties aan slimme ICT en slim assetmanagement om het netwerk te kunnen sturen.  Beide organisatie staan voor een grote vervangingsopgave. Bij Rijkswaterstaat komt die vanaf 2020, bij Enexis is men met de gasleidingen nu al met structureel vervangen begonnen. Maar op termijn zijn ook veel electriciteitskabels aan vervaging toe. Er wordt nu hard gezocht naar technieken om dit te kunnen doen zonder sleuven te moeten graven.

Een interessante innovatie die Enexis heeft ontwikkeld met een leverancier is de grondzuiger. Op plekken waar veel kabels liggen, wil je niet graven met een graafmachine in verband met het risico op kabelbreuk. Inmiddels verplicht Enexis grondzuigen op risicovolle plekken.  Interessante ontwikkeling die ook elders in de bouw toepasbaar is.

Ook op het gebied van duurzaamheid en energieonafhankelijkheid was er genoeg te zien. We zijn door Enexis ontvangen in het Econexishuis. Interssant hoe dit huis als functioneert als energiecentrale, er is zelf nog energie over om de elektrische auto op te laden of aan de buren te leveren.  Het energienetwerk wordt dan ook veel meer een net om lokaal aanbod en vraag te transporteren, in plaats van een netwerk van grote energiecentrales naar klanten.  Dit vraagt om een hele andere inrichting en sturing van het net.

Persoonlijk vond ik het ook erg leuk om te zien wat er al kan. Met goede isolatie (45 cm onder het dak!!), zonnepanelen, zonneboiler en wat andere slimmigheden is het mogelijk om je elektriciteit zelf op te wekken en afscheid te nemen van het (russisch) gas.  Omdat ik in mijn zoektocht naar boederijen nog best vaak panden zonder gasaansluiting tegen kom, helpt dit wel om te laten zien dat je die ook helemaal niet meer nodig hebt.

zondag 14 september 2014

De start van een nieuwe uitdaging op de Veluwe - 10 sleuteloverdracht


Afgelopen maandag was het dan zover, na 7 jaar gewoond te hebben op de Dopperstraat 22 in Bunschoten, hebben we bij de notaris de sleutel overgedragen aan de nieuwe bewoner.  7 mooie en bijzondere jaren. Toen we de sleutel zelf kregen waren we nog niet getrouwd.  We hebben er voor het eerst geslapen op de avond na onze bruiloft en vervolgens bijna 7 jaar lang tot 23 augustus 2014.  We starten samen, toen we vertrokken was ook Hosanna erbij.

Voor de sleuteloverdracht nog even met elkaar door het huis gelopen. Nog een keer al die ruimtes al die herinneringen. Voor de laatste keer aan Hosanna laten zien dat het huis echt leeg was, ze moest zelfs nog even in de schuur kijken of er toch echt geen speelgoed was achter gebleven.

Deze week nog vooral druk geweest met de laatste administratieve zaken. Aanpassen van de verzekering, ruzie maken met KPN (hoe lastig is het om een abonnement netjes op te zeggen), en uiteraard de meterstanden. Dat hebben we nu bijna gehad (alleen KPN dan nog niet). Nu is het tijd om weer vooruit te kijken. Op richting de Veluwe! Maar voordat we dat doen gaan we eerst even bijtanken met elkaar en genieten van een heerlijke vakantie.

zaterdag 13 september 2014

VN brengt publicatie uit over Innovatiegericht Inkopen


De VN heeft een publicatie uitgebracht met een bundel essays over Innovatiegericht Inkopen. Ook wereldwijd is zichtbaar dat de inkoopkracht van de overheid wordt ingezet om innovatie te stimuleren. Ban Ki-moon schrijft ook in zijn voorwoord dat 'innovatie procurement offers tremendous opportunities to use government buying power to shape the world around us for a better tomorrow'.  Ook roept Ban Ki-moon overheden op om te blijven werken aan de ontwikkeling van innovatiegericht inkopen.

De publicatie bevat een breed palet aan essays over innovatiegericht inkopen. Erg interessant, maar wat verder van mijn eigen werkveld zijn de publicaties over innovatiegericht inkopen in lokale omgevingen in 3e wereld, en bij ontwikkelprojecten en NGO's.

Halverwege is ook een publicatie over het EU platform voor innovatiegericht inkopen opgenomen. Op deze site zijn naast informatie over innovatiegericht inkopen ook aanvullende documenten te vinden over bijvoorbeeld intellectueel eigendom en risicomanagement bij innovatiegericht inkopen.  Ook wordt gewerkt aan een experience exchang programma tussen inkopende organisaties in Europa.

Het meest interessante artikel is dat van Max Rolfstam, een van de meest bekende en publicerende hoogleraren op dit gebied.  Hij geeft een ook overzicht van succesfactoren voor innovatiegericht inkopen.  Wat ook erg interessant is, is dat Rolfstam stelt dat overheden de grootste impact op innovatie kunnen hebben als ze een combinatie weten te maken van het stimuleren van onderzoek enerzijds, en daarnaast het innovatiegericht inkopen van producten, diensten en services die uit dat gefinancierde onderzoek voort komen.  Hier ligt voor veel overheden nog een grote kans, maar ook een grote uitdaging.


zaterdag 6 september 2014

De start van een nieuwe uitdaging op de Veluwe - 9 huis is leeg


Na de verhuizing van vorige week zijn we alweer aan het wennen aan de nieuwe setting. Hosanna slaapt goed, omdat ze nu een volledig donkere kamer heeft. Verder begint iedereen zijn draai weer te vinden en liggen de spullen allemaal weer op een logische plek.

Het huis aan de dopperstraat is inmiddels leeg en schoon. We hebben er een tweetal ritten naar de vuilstort op zitten om alles weg te brengen.  Nog 2 dagen huiseigenaar, maandag naar de Notaris om de overdracht te regelen.

Vorige week waren een in Putten, bij het rijden over de Veluwe weet je weer waar je het voor doet, prachtig mooie omgeving.  Nog even geduld hebben, stap 1 hebben we u gehad. Binnenkort op vakantie om even bij te tanken en dan gaan we ons verder orienteren op de Veluwe.

dinsdag 2 september 2014

Schrikken op zaterdagmorgen - leg je lot in niet handen van hulpverleners


Afgelopen zaterdagmorgen flink geschrokken. Een ritje naar de stort leek soepeltjes te verlopen. We waren vroeg en (waarschijnlijk door het slechte weer) er stond geen wachtrij bij de stort. Toch zijn we bijna de hele ochtend bezig geweest om daarna weer thuis te komen.  In de polder richting Zuidwenk werden we ingehaald door een auto die met zijn voorwielen de berm raakte. Dat leverde een flinke slippartij op, die vervolgens ondersteboven in de sloot eindigde.

De auto lag gelukkig niet helemaal op zijn kop, waardoor er nog 1 van de 4 portieren open kon. Samen met een aantal andere mensen die ons tegemoet kwamen konden we het portier open krijgen, waarna de inzittende zelf uit de auto kon komen. Verwondingen vielen mee, maar hij had wel een flinke klap op zijn hoofd gehad en was zeiknat.


Het is maar goed dat het zo is afgelopen, want op de hulpdiensten hoef je op zaterdagochtend niet te wachten.  Bel je 112, en vervolgens duurt het 45 minuten voordat er een verdwaalde agent ter plaatste verschijnt. Participatiesamenleving ok, maar dit gaat wel heel erg ver. Als iemand echt bekneld zit, verzuipt hij voordat er ook maar een hulpverlener aanwezig is.

Gelukkig liep het nu niet zo af, maar je schrikt er wel flink van als je voor je ogen een auto de sloot in ziet verdwijnen.

woensdag 27 augustus 2014

Heinen en Hopman neemt blog over als referentie

Eind vorig jaar ben ik fantastisch geholpen door Heinen en Hopman, toen mijn CV-ketel het begaf. Nog dezelfde dag kon ik een nieuwe ketel uitzoeken en werd deze geinstalleerd. Echt vakwerk en ook goed georganiseerd, ik schreef daarover deze blog.

Ook bij Heinen en Hopman is mijn recensie niet onopgemerkt gebleven, op hun website met referenties staat nu een deel van mijn blog. Leuk om zo die wisselwerking te zien. En het mooiste is, er is geen woord van opgeklopt.  Kijk hier voor de referentie en dit prachtige bedrijf.

dinsdag 26 augustus 2014

De start van een nieuwe uitdaging op de Veluwe - 8 We zijn over


Afgelopen zaterdag zijn we dan daadwerkelijk verhuisd naar Abel Tasmanstraat 13 in Bunschoten. Inderdaad een bekend adres. Terug op het oude nest, om vanuit hier op zoek te gaan naar het droomhuis op de Veluwe,

Het was ook wel tijd om over te gaan. De laatste week was meer een soort campinggevoel in je eigen huis, omdat er al zoveel spullen ingepakt en over zijn.  Nu kunnen we ons weer richten op het inrichten van onze nieuwe stek. De slaapkamers zijn al klaar, op hier en daar een schilderijtje na, verder zijn er nog een doos of zes die nog opgeruimd moeten worden en dan hebben we dat gehad.

De laatste dagen ook vooral druk geweest met het leegmaken van het oude huis, dozen inpakken, en vooral de laatste dagen, verhuizen richting de opslag. Na een paar dagen meubels sjouwen weet je weer wat fysiek werk is, nog 1 dag.  Morgen de laatste restjes en dan is het huis praktisch leeg. Daarna nog wat zaken richting stort, en uiteraard de laatste schoonmaak nog.

Ondertussen gaan we donderdag weer (full-time) aan het werk.  Heerlijk om daar weer even de primaire aandacht te kunnen leggen, hoewel het de afgelopen dagen ook niet ontbroken heeft aan telefoontjes en belletjes vanwege allerlei dossiers die niet konden wachten. Ik heb zin om weer aan de slag te gaan. Nog twee dagen en dan is het alweer weekend.

dinsdag 19 augustus 2014

De start van een nieuwe uitdaging op de Veluwe - 7 verhuisweek


De normale werkweek bestaat deze week uit slechts een werkdag. Vanaf vandaag ben ik vrij om de verhuizing te doen.  Eens even flink fysiek aan de bak.

Vandaag heb ik mij al verbaast over de ruimte die je kwijt bent aan boeken.  Ik was toch 7 verhuisdozen verder om de studeerkamer 'boek vrij' te krijgen.  Misschien toch maar elektronische boeken, alhoewel een flink gevulde boekenkast natuurlijk een veel mooier plaatje is.

Verder ligt alles behoorlijk op schema.  Morgen wordt de piano verhuisd, dat hebben we toch maar even uitbesteed aan specialisten. Qua project loopt het dan ook soepeltjes. Nu niet teveel regen de komende dagen, zodat alles droog over kan.

dinsdag 12 augustus 2014

Gebiedsagenda noordzee - kansen voor innovatie


Eind juli is in relatieve stilte de gebiedsagenda 2050 voor de Noordzee gepubliceerd en naar de 2e kamer gestuurd. Die stilte verdient de gebiedsagenda niet, want er staan veel kansen in voor innovatie.  Export, innovatie en het uitbouwen van de topsectoren komen prominent terug in de gebiedsagenda.

Erg mooi vind ik het beeld dat de Noordzee een  'concept store' moet worden van allerlei slimme combinaties van concepten en innovaties die Nederland aan de wereld te bieden heeft.  Een prachtig beeld dat ook helemaal weer geeft waar Nederland goed in is.  Ook in de uitwerking van de agenda en in de beschrijving van de vervolgacties is er veel aandacht voor exportkansen en innovatie.

De potentie van de Noordzee en de kustgebieden is vastgelegd in deze agenda en biedt ook ruimte voor het bedrijfsleven.  Samenwerking tussen overheid en markt voor het benutten van exportkansen is ook een belangrijke pijler voor de vervolgstappen. Het is nu aan de markt om samen met de overheid en belangenorganisaties de kansen en ruimte die in de agenda staat, verder in te vullen en te zorgen dat we straks een wereldwijd bekende 'concept store' hebben op de Noordzee, die bijdraagt aan de kracht van de Nederlandse industrie, voor werkgelegenheid zorgt,  en ook nog een voorbeeld is als het gaat om duurzaamheid en innovatie.

maandag 11 augustus 2014

Actal advies over aanbestedingswet en regeldruk


Begin deze maand heeft Actal een advies aan het Kabinet uitgebracht over de regeldruk als gevolg van de nieuwe aanbestedingswet.  In het kort, bedrijven ervaren nog steeds veel regeldruk rondom aanbestedingen. 

Voor een deel is deze klacht wel herkenbaar, kijk naar het lijstje met kwaliteitseisen dat in het advies wordt genoemd.  'Kwaliteitseisen als  ISO-9001, ISO-14001, VCA en de CO2-prestatieladder.  Dit zijn ze vast niet allemaal, maar het zijn er best wel wat. Maar aan de andere kant wordt ook veel kabinetsbeleid via de aanbestedingen geregeld, en dat leidt tot eisen en instrumenten.  Volgens mij een weloverwogen keuze om juist bepaalde kwaliteitsaspecten extra aandacht te geven.

Wat een beetje jammer is, is dat actal wel erg makkelijk verwijst naar 'de aanbestedende diensten'. Dat is wel een erg makkelijke conclusie. Allereerst is de vraag natuurlijk welke aanbestedende diensten, doen ze het allemaal niet goed of zijn er nog verschillen.  Verder wordt het probleem in zijn geheel door actal over de schutting gegooid. Het meegeven van oplossingsrichtingen was wel het minimale geweest wat Actal in deze had kunnen doen. Tot slot hebben ondernemers binnen aanbestedingen een klachtrecht, en juist dit type klachten heb ik bij de commissie van Aanbestedingsexperts nog weinig langs zien komen.

vrijdag 8 augustus 2014

Uber app - voorbeeld van een disruptive innovation. Er gaan er nog velen komen


Veel gedoe deze week in de media over taxi-app Uber die aankondigde te gaan testen met het meerijden van particulieren.  Klik hier voor meer info over de opkomst van Uber. Eerder al waren er in andere landen demonstraties van taxichaufeurs bij het verschijnen van Uber in het betreffende stad.Uber lijkt hiermee een mooi voorbeeld van een disruptive innovation die bestaande markten en belangen omver gooit.  Piepende taxicheuffers en taxibedrijven vertolken de mening van de gevestigde belangen.

We hebben het al eerder gezien en gaan het vaker zien. Nieuwe bedrijven die op basis van nieuwe technologie bestaande markten en posities verstoren. De teloorgang van de winkels als gevolg van de opkomst van de webwinkels hebben we gehad.  De komst van de smart-phone inclusief internet leidt tot nieuwe diensten zoals Uber. En we zijn er nog niet.

Ik pak even een technologische ontwikkeling, de zelfrijdende auto. Straks helemaal geen taxichauffeurs meer nodig, zijn we ook meteen van de taxi-oorlogen af.  Vrachtwagenchauffeurs, buschauffers, rijschoolhouders.  De vraag is niet of maar wanneer dit uitstervende beroepen worden. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de parkeergarage. Ik laat mijzelf afzetten in hartje stad en stuur de auto vervolgens naar een gratis parkeerplek buiten de ring. Als ik weer weg wil, regel ik via mijn smart-phone dat ik wordt opgehaald. Van dit soort mogelijkheden zullen nu gevestigde bedrijven (parkeergarages, vastgoedbedrijven) en belangen (dure parkeervergunningen en parkeerplaatsen) dan behoorlijk piepen en steunen, maar uiteindelijk is het gewoon een herverdeling van posities.

dinsdag 5 augustus 2014

Commissie van Aanbestedingsexperts levert stroom adviezen af

Na een relatief rustig voorjaar is het de laatste weken opeens erg druk bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Op dit moment staan er 10 nieuwe uitgebrachte adviezen op de website. En hoewel de meeste adviezen niet op mijn vakgebied zitten, is het wel interessant om te zien waar de spannende punten zitten in aanbestedingsland. 

Dat de commissie nodig is, blijkt ook uit de behandelde klachten.  Er zijn toch best een aantal adviezen waarin de klacht gegrond wordt verklaard, of waarbij de klacht niet gegrond is, maar er toch nog een hoop valt aan te merken op de betreffende aanbesteding.  Het is wel te hopen dat deze adviezen vooral als leerpunten worden gezien, in plaats van als een aanval. Dat laatste is vooral een cultuuraspect, en dat is nou iets waar de sector vooral zelf aan zal moeten werken.

maandag 4 augustus 2014

De bureaucratie van de zorg - lachertje CIZ


Het afgelopen half jaar hebben we zelf mogen ervaren hoeveel verspilling hoeveel verpilling je in de zorg tegen kan komen. We hebben geprobeerd om voor een familielid zorg aan te vragen. Wat was dat een tegenvaller.

Situatie. Twee mensen, allebei ruim boven de 85 jaar en tot nu toe alles zelf gedaan. Je ziet dat een van de 2 hulpbehoevender wordt en dat de andere persoon daardoor over belast raakt, want op deze leeftijd trek je je partner niet even meer uit bad, hoe graag je het ook zou willen. Het agelopen half jaar zijn er enkele incidenten geweest, zoals valpartijen, die gelukkig goed zijn afgelopen.

Het stel had zelf twee wensen. Allereerst zoveel mogelijk vaste personen. Daarnaast de wens om duidelijke afspraken te kunnen maken over het tijdstip van de hulp. Men is nog behoorlijk maatschappelijk actief, en dan kan je niet iedere ochtend en iedere avond vrijhouden totdat je eens geholpen wort.  Als snel bleek dat geen reguliere organisatie dit kan leveren (vreemd eigenlijk) en dat je dus op PGB uit komt.

In theorie ziet het er allemaal zo makkelijk uit, zie ook het stappneplan van het CvZ. Maar daarna begon het circus. Intakeformulieren geregeld en vervolgens op naar het intakegesprek. Wat was dat een tegenvaller. Volgens mij is het helemaal niet zo vreemd dat het voor een echtpaar op deze leeftijd, die al meer dan 65 jaar getrouwd zijn samen, lastig is om aan te geven dat er hulp nodig is.  Zeker tegenover een 'kind' dat net van het HBO lijkt te komen.  De eerste twijfel en terughoudendheid was geen reden om nog eens kritisch door te vragen door de incidatiesteller, maar het excuus om nog eens aan te sturen op afwijzing van de aanvraag.

Als je op deze manier bezig bent om mensen af te schepen, dan heb je volgens mij nul meerwaarde. En het zal je baan maar zijn, moet toch aan al die mensen daar knagen.  De komende tijd zal uitwijzen of deze houding geen duurkoop blijkt te zijn. We hopen dat het allemaal goed blijft gaan, maar stel dat er straks wel iets gebeurd, en dat heeft allerlei ziekenhuis- en verpleeghuisopnames tot gevolg. Dan is de samenleving een stuk duurder uit, met dan aan het CIZ.

zaterdag 2 augustus 2014

De start van een nieuwe uitdaging op de Veluwe - 6 Project verhuizing


Over 4 weken is het zover. Dan verlaten we de Dopperstraat 22. Heel definitief, maar ook best wel spannend. Opnieuw terug naar de Abel Tasmanstraat, maar nu met 3 personen en in de wetenschap dat het tijdelijke en voor de laatste keer is.  Tegelijkertijd ben ik ook wel blij dat we de Dopperstraat achter ons laten, na 7 jaar waren we daar wel uitgekeken.

Naast de reguliere werkzaamheden hebben we nu ook het 'project verhuizing' erbij. Over 4 weken is het zover, maar vooraf proberen we al zoveel mogelijk te verhuizen, af en toe voel ik mij een halve logistiek manager.  Maar we liggen lekker op schema en ook dat geeft wel rust.

Tot slot gaat ook de zoektocht op de Veluwe verder, en af en toe kom je een pareltje tegen.  Inmiddels al wel ontdekt dat ook gemeenten een belangrijke partij zijn. De bestemmingsplannen zijn zo dichtgetimmerd dat je in sommige gebieden als een bestemmingsplan nodig hebt als je uberhaupt in een huis wilt wonen, lijkt wel een soort van overreactie op al die permanent bewoonde vakantiehuisjes.  Interessant om dat, en alle ambtelijke bedrijvigheid daar omheen nu zelf als burger mee te maken.  Af en toe heb ik wel het gevoel dat we dit land volledig dichtgeregeld hebben, maar met een beetje zoeken kom je er altijd wel doorheen.

Belangrijkste is nu de verhuizing, en het verkopen van de Abel Tasmanstraat, want dan zijn we echt footloose en staat niets de Veluwe meer in de weg.  Inmiddels is ook mijn broertje bezig met een huis in Ermelo, dus de beweging is de goede kant op.

woensdag 30 juli 2014

Open Innovation van Henry W. Chesbrough - spinoffs als toekomstige champions


Deze week kwam ik bij het doorlezen van een afstudeerrapport weer een artikel tegen van Henry W. Chesbrough over Open Innovation.  In het artikel wordt de case van het Xerox Parc beschreven als een van de cases voor open innovatie, hij is ook opgenomen in het boek van Chesbrough over open innovation.

Interessant in deze case is de discussie die er binnen Xerox nog wel discussie was over het succes van Parc, terwijl achter blijkt dat de waarde van de Spin-offs van Parc een factor 2 groter is dan de waarde van Xerox zelf.  In Nederland ligt er met Philips en ASML natuurlijk een soortgelijke case.

De vraag die dit op roept is waar er nu in Nederland spin-offs ontstaan in de luwte van het bedrijfsleven, die over een jaar of 10 de nieuwe Champions in dit land zijn. Waar vinden we die, en hoe zit dat in de bouwsector?  Ben benieuwd naar jullie ideeen hierover?

zondag 27 juli 2014

EIB over opdrachtgeverschap en innovatie


Vorige week veel mijn oog op een krantenartikel waarin de relatie werd gelegd tussen innovatie en de contractvorm in de bouwsector. De achtergrond hierin blijkt een studie van het EIB te zijn naar succesfactoren van opdrachtgeverschap in de bouw, waarbij moet worden gezegd dat in de studie uitsluitend is gekeken naar de woning- en utiliteitsbouw. Deze studie is uitgevoerd in het kader van de actieagenda bouw

Het EIB concludeert dat 'opdrachtnemers die hun opdrachtnemer meer vrijheid geven om invulling te geven aan een opdracht, meer en/of betere innovatieve oplossingen hebben gekregen maar hebben ook vaker te maken met aanvullende budgetoverschrijdingen en kunnen aanvullende wensen moeilijker kwijt. Voor de beoordeling van productkwaliteit maakt de mate van uitvoeringsvrijheid niet uit'.

Volgens mij een weinig zeggende conclusie want een er wordt een verband geconcludeerd tussen enerzijds 'meer vrijheid in de opdracht'(funtionele uitvraag) en anderzijds een hele reeks aan effecten, namelijk:
  • meer en/of betere innovatieve oplossingen
  • aanvullende budgetoverschrijdingen
  • aavullende wensen
  • productkwaliteit.
Dat vrijheid in een uitvraag tot wijzigingen op deze punten lijdt is mij duidelijk, maar de conclusie dat vijheid in de uitvraag tot meer innovatieve oplossingen resulteren is vrij kort door de bocht.

Waar wel een interessant verband wordt gelegd is tussen selecteren op prijs of selecteren op kwaliteit. Daarin toont het EIB hard aan dat selecteren op kwaliteit resulteert in innovatievere oplossingen.  Opnieuw een onderbouwing dat dit de kant is die we op moeten in de bouwsector.

maandag 21 juli 2014

Lessen voor Nederland uit de San Fransisco Bay Area

Soms kom je een publicatie tegen waarvan je na het lezen echt denkt 'Hier kan ik wat mee'.  Dit geld ook voor het beleidsonderzoek van A.J. Santing 'Op zoek naar financiering voor startende en snelgroeiende innovatieve ondernemingen' dat in opdracht van RVO en het consultaat in San Fransisco is uitgevoerd.  Een goede vergelijking met duidelijke

De studie geeft allereerst een duidelijk beeld van de rol van de overheid in de ontstaansgeschiedenis van Silicon Valley, maar ook van de rol van de overheid nu als verschaffer van risicodragend kapitaal bij innovatieve start-ups. Heel duidelijk wordt geconcludeerd dat de overheid bereidt is om innovaties in een vroeger stadium te financieren dan de markt. Het idee daarachter is dat private partijen zoals venture capital en angels later instappen als het risicoprofiel gedaald is om de innovaties te commercialiseren.

Kijkend naar Nederland dan is op bladzijde 64 van de studie een belangrijke constatering te vinden. 'Er zijn ook in Nederland relevante sectoren waar geen markt voor risicodragend kapitaal is, terwijl daar wel behoefte aan is bij snelgroeiende innovatieve Nederlandse ondernemingen' Agri, food, water en de gezondheidssector worden hier genoemd. Persoonlijk denk ik dat de bouwsector ook nog aan dit lijstje moet worden toegevoegd.

Het niet beschikbaar hebben van groeikapitaal is een risico voor deze sectoren en voor een gezonde concurrerende economie in de toekomst. Onder het topsectorenbeleid zijn er de laatste weken een aantal nieuwe financieringsregelingen aangekondigd. Hopelijk dragen deze bij aan het wegnemen van deze belemmering.

zaterdag 19 juli 2014

Op weg naar de goede vraag


Deze week kwam ik weer een interessante publicatie tegen die het verdient om genoemd te worden. " Op weg naar de goede vraag" van de Hogeschool Utrecht. Een mooie publicatie over het professionaliseren van opdrachtgeverschap en inkoop in publieke en vooral semi-publieke organisaties. 

Een aanrader. Ik heb hem met veel plezier nogmaals gelezen en ben ook benieuwd of er sindsdien nog ontwikkelingen zijn geweest.

De voors en tegens van meten


Sinds in de bedijfslevenbrief de doelstelling van 2,5% innovatiegericht inkopen is opgenomen, zijn er regelmatig vragen of verschillende overheidsorganisatie voldoen aan het percentage en waar aan het budget van 2,5% wordt uitgegeven.  Dat laatste is meestal nog goed te beantwoorden met vaak ook wel aansprekende voorbeelden.  De eerste vraag is lastiger, omdat zowel de grondslag als het deel van de uitgaven wat je mag meetellen nog niet eenduidig is gedefinieerd.

Er wordt dan ook flink gezocht op welke wijze de doelstelling meetbaar kan worden gemaakt. Dat heeft voordelen, maar ook nadelen. Als voordelen uiteraard accountability, inzicht en transparantie.  Daarnaast zou je ook kunnen gaan vergelijken, als je het instrument gebruikt om organisaties of organisatieonderdelen te vergelijken.  En nog een stap verder kan zijn om er ook beloningsstructuren aan te koppelen.

Tegengeluiden zijn er ook. Exact meten kan averechts werken. Het gaat om de beweging richting een meer en innovatievere inkoop door de overheid, niet om de vraag of het nu 2,4% of 2,8% is geweest. Wat ik hierin interessant vond is de inaugele rede van Ed Vosselman, over de dynamiek van accounting en control. Ook hij geeft aan dat prestatiemeten tot een paradox kan leiden. "Toepassing van presetatiemeten kan zijn dat de prestatie van een organisatie via sociale verschraling negatief wordt beinvloed."

Meten is weten, zolang het maar wel een middel blijft en geen doel op zich wordt.

dinsdag 15 juli 2014

Inspiratie opdoen tijdens bezoeken aan Unilever en het 3Dprintedcanalhouse


De laatste weken voor de zomervakantie zijn altijd mooie weken om nog eens even buiten de deur wat nieuwe inspiratie op te doen.  Afgelopen weken ben ik onder andere langs geweest bij Unilever en het 3D printed Canal house in Amsterdam.

Op uitnodiging van Unilever zijn we met een brede delegatie van het Ministerie van IenM langs geweest. We zijn uitgebreidt bijgepraat over het Unilever Sustainable Living plan. Erg inspirerend om te zien hoe Unilever met sustainability bezig is.  Tijdens het bezoek was er ook een medewerster van de Ellen MacArthur Foundation aanwezig.  Ook zij had een erg interessante presentatie, waarin ik met name haar betoog over de 'systems changes' die nodig zijn erg verfrissend vond. Na afloop heb ik nog uitgebreidt doorgesproken over de rol van public procurement bij transities. Dit heeft nadien een aantal leuke internationel contacten opgeleverd waar we mogelijk in de toekomst nog plezier van gaan hebben.   Tijdens het bezoek was ook een rondleiding door het R&D lab inbegrepen,  zeker op het gebied van wasmiddelen hebben we ook nog wat praktische kennis opgedaan die ik thuis nu wekelijks kan toepassen.Enkele dagen later stond er een bezoek met de afdeling op het programam aan het 3D printed Canal House.  Naast het opdoen van kennis op het gebied van 3D printen was ook de wijze waarop dit project is georganiseerd, en de organische groei van het project en het aantal partners erg verfrissend.  Erg leuk om te zien hoe de verschillende geprinte elementen een evolutie en leercurve doormaken.  Learning bij doing  wordt daarmee heel zichtbaar. 

P.S. Unilever zoekt nog innovatieve start-ups. zie hier.

zondag 29 juni 2014

Innovatiegericht Inkopen verspreidt zich


Innovatiegericht Inkopen verspreidt zich steeds meer onder de Nederlandse overheden, dat was zichtbaar tijdens een bijeenkomst georganiseerd door het programma Inkoop Innovatie Urgent. Vanuit verschillende gemeenten waren er mooie voorbeelden hoe innovatiegericht inkopen tot bruikbare oplossingen leidt voor overheden.

Gemeente Diemen - met gebruik van Satalietdata voor bodemverzakkingen.
Gemeente Eindhoven - proeftuin voor slim licht.
Gemeente Rotterdam - proeftuin innovatieve straat
Gemeente Enschede - Innovatief mobiliteitsmanagement.Mooie voorbeelden die laten zien dat innovatiegericht inkopen steeds breder in Nederland wordt toegepast.

maandag 9 juni 2014

Werken aan cultuurverandering


Dit weekend heb ik gebruikt om de impressie van het voorjaarcongres van Yaucht nog even goed door te nemen. Het congres over 'stuur op cultuur' vond eind maart al plaats, helaas kon ik niet de hele dag aanwezig zijn, maar wat ik er van gezien heb smaakte naar meer.

Belangrijke vraag op het congres, wat is de rol van cultuur voor een bedrijf en voor een sector?  Zowel op het congres zelf als in de terugkoppeling ben ik een aantal interessante uitspraken tegen gekomen:

1) "De radzensnelle ontwikkelingen en veranderingen in de maatschappij dwingen organisaties om anders te gaan werken.  Verandering is de nieuwe constante, daar moet je als organisatie op in spelen.  Een heldere visie is nodig om dan niet achter alles aan te rennen. Slecht 16% van de door TNO onderzochte managers vindt dat ze bij een visioinaire organisatie werken", alsdus Mireille Koomen van TNS NIPO

2) "Waarom veranderen we het bedrijf niet van Binnenuit? " Ron Steenkuijl van Asito startte met het Nationale Integratiediner waar in 2013 meer dan 10.000 mensen aanwezig waren.

3) "Van de 40 topmensen bij NIBC zijn er tijdens de crises maar liefst 35 vervangen. Ik denk dat dit nodig was om de mentaliteit te kunnen veranderen. Dat lukt niet altijd met dezelfde personen. Alsuds Gerard van Buttingha Wichers van NIBC.

Volgens mij 3 prachtige voorbeelden van werken aan cultuurveranderingen in bedrijven en sectoren.  Hoe gaan we hier in de bouw mee om? Zijn er soortgelijke voorbeelden in onze sector die hier bij aansluiten, of hebben we het aspect van werken aan cultuur nog niet ontdekt?

woensdag 4 juni 2014

Innovatie-inspiratie opdoen


Deze afgelopen dagen heb ik het voorrecht gehad om weer een hoop inspiratie te mogen op doen voor Innovatie binnen (en buiten) Rijkswaterstaat. Zo stond er de een vergelijking tussen de innovatiesystemen bij Rijkswaterstaat en vergelijkbare organisaties in de VS, Engeland en Denemarken op het programma. Erg leerzaam om te zien dat er toch hele verschillende aanpakken worden gekozen, deels te verklaren vanuit cultuur en rol van de organisatie maar soms ook niet.

Dag 2 was verdieping door middel van een Masterclass door Geert Dewulf van de Universiteit Twente en prof Andrew Davies van het University College London.  De focus van de masterclass lag op innovatie in megaprojecten.  Dat leverde veel inspiratie op voor innovatiegericht inkopen.  Andere contractvormen zoals innovative contractor engagement kunnen misschien helpen, dat is het uitzoeken waard.   Toch was de conclusie ook heel plat.   Innovatie blijft mensenwerk, dus leiderschap, cultuur leren en empowerment zijn misschien wel minstens zo belangrijk.

Vanochtend werd dat beeld opnieuw bevestigd toen ik te gast was bij de projectgroep die aan de slag gaat met de Innovatieagenda voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie.  Een heerlijke gepassioneerde groep mensen, met ambitie en passie voor de uitdagingen waar dit deel van de overheid voor staat. En dat zijn er nogal wat gezien alle trends en technologische ontwikkelingen.  Ik mocht een aantal reflecties op het tot stand komen van de innovatieagenda van Rijkswaterstaat delen, hopelijk heeft dat inspiratie op geleverd.  Ook ik neem weer inspiratie mee te terug, en inhoudelijke verbindingen.  Want op een aantal thema's zijn er prachtige combinaties mogelijk om samen aan de slag te gaan.

zondag 1 juni 2014

De start van een nieuwe uitdaging op de Veluwe - 5 de volgende uitdaging


Met het verkopen van het huis op de Dopperstraat zijn de plannen om naar de Veluwe te verhuizen weer een stapje dichterbij gekomen. Er breekt nu een leuke, spannende en drukke tijd aan. Het voorbereiden van de verhuizing en het maken van een 'top 5' boerderijen op de Veluwe zijn de zaken die opgepakt gaan worden. Want stel dat ook het tweede huis wordt verkocht, dan moeten we wel weten waar we naar toe willen.


Het verkopen van de Abel Tasmanstraat is nu wel de volgende grote mijlpaal, want pas dan kunnen we echt gaan kopen.  Volgens mij is er het een prachtige woning. Dus ken je nog mensen die op zoek zijn naar een woning die centraal in Nederland ligt, en die willen wonen in het prachtige Bunschoten Spakenburg, attendeer hen dan op dit buitenkansje.

zaterdag 31 mei 2014

De kanteling naar de participatiesamenleving, over tussen wal en schip vallen.


De participatiesamenleving is op dit moment het toverwoord in Den Haag. Een participatiesamenleving of doe-democratie is een samenleving waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving, waarbij de (landelijke) overheid geen of slechts een faciliterende rol speelt.  De participatiesamenleving is afgeleidt van het principe van civil society dat met name in Angelsaksische landen wordt toegepast.

Op bijna alle departementen wordt op dit moment nagedacht hoe de particpatiesamenleving kan worden benut voor het realiseren van beleidsdoelstellingen. Grote transities en bezuinigingen kunnen mogelijk door middel van meer participatie worden gerealiseerd.

In een inteview met Management Site spreekt directeur Geert van Maanen van ABD-topconsult, het interne consultancy bureau van het rijk, over de transities naar de participatiesaemenleving die nu plaats vinden. Hij geeft aan dat excellente uitvoering nodig is, en pleit voor meer aandacht en waardering voor de uitvoeringsorganisaties. "Als overheid worden we op twee manieren afgerekend, op de politiek – zeg maar wat er allemaal op en rond het Binnenhof gebeurt – én op de wijze van uitvoering. Hoe organisaties als de Belastingdienst, UWV, of Rijkswaterstaat presteren"  Dat laatste kan ik het natuurlijk alleen maar mee eens zijn. Daarnaast noemt Geert van Maanen diversiteit, snel schakelen en ín verbinding zijn met de samenleving als belangrijke randvoorwaarden die ingevuld moeten zijn bij deze grote transities.

Met name op het dossier van de zorg wordt zichtbaar dat transities ook slachtoffers kent, mensen die tussen wal en schip (dreigen) te vallen. Nieuwsuur bericht deze week over het ten onrechte weigeren van verpleeghuiszorgonnodige ziekenhuisopnames om toch toegang te krijgen tot de revalidatiezorg en te strenge indicatiestellingen door het CIZ.  Het CIZ krijgt er in de uitzendingen deze week van nieuwsuur zwaar van langs, en zorgorganisatie Actiz pleit inmiddels voor een onafhankelijk onderzoek naar de indicatiestellingen.  Het lijkt dat er op dit veld niet aan de randvoowaarden van zoals Geert van Maanen die noemt wordt voldaan. Voorbeeld van snel schakelen, het laatste nieuwsbericht op de website van CIZ is van januari 2014, over de berichtgeving van deze week wordt nog geen reactie gegeven op de website.

vrijdag 30 mei 2014

Google neemt zelfrijdende auto in productie

Google heeft een prototype gebouwd van een autonoom voertuig dat geen stuur en geen rem- en gaspedalen bevat. Het voertuig biedt plaats aan twee passagiers en kan deze volgens het internetbedrijf geheel automatisch van a naar b rijden.

Op dit moment is de snelheid van de auto's nog begrensd, maar de ontwikkelingen gaan snel. In eerste instantie worden zo'n honderd voertuigen geproduceerd. Naarmate de series groter worden zal ook de prijs dalen, waarbij met name de kosten van de lasersensor nog flink zal moeten dalen.

De introductie van de zelfrijdende auto zal grote veranderingen teweeg brengen, en kan dan ook gekwalificeerd worden als een disruptive innovation. Denk aan:

- Autorijden wordt bereikbaar voor mensen zonder rijbewijs, mensen die dat om medische redenen niet kunnen (ouderen, blinden, gehandicapten) en kinderen.
- Daar tegenover gaat het beroep van taxichauffeur en autorijschoolhouder verdwijnen.
- Indien het systeem ook geschikt wordt voor goederenvervoer zal ook daar de kostenpost personeel verdwijnen, met als resultaat goedkopere transport, dus goedkopere producten in de winkels.  Keerzijde is ook hier dat chauffeurs niet meer nodig zullen zijn.
- Reistijd kan productief worden ingezet, de auto let op de weg.Dat de ontwikkelingen snel gaan, blijkt het het feit dat google inmiddels samen werkt met de populaire, maar controversiele taxi-app Uber. De populaire taxi-app Uber wil zijn taxichauffeurs uiteindelijk gaan vervangen door zelfrijdende auto's.

donderdag 29 mei 2014

In the picture met innovatieagenda en innovatiegericht inkopen


In april is door Rijkswaterstaat het beleidskader Innovatiegericht Inkopen gelanceerd, en ook wordt er hard gewerkt aan de uitwerking van de innovatieagenda die we voor de zomer gereed willen hebben.  Met nog een aantal weken te gaan zal dat nog even flink doorwerken worden.

Deze ontwikkelingen beginnen ook buiten Rijkswaterstaat steeds meer aandacht krijgen. Met name andere publieke overheden vragen om informatie, toelichting en soms ook om ondersteuning bij hun eigen innovatieambities. Zo zijn we deze week langs geweest bij de Rijksgebouwendienst en het Ministerie van Veiligheid en Justitie om te delen hoe wij dit hebben opgezet.  Ook leuk om te zien hoe andere organisaties innovatie oppakken en om te kijken of er kansen voor gezamenlijkheid zijn.

Ook buiten de overheid haken steeds meer partijen aan. O.a. met DSM en de Rabobank zijn gesprekken geweest om te verkennen waar private en publieke innovatie elkaar raken en kunnen versterken.  Ook met diverse partijen en koepels in de bouwsector voeren we deze gesprekken.

De eerste spinoff van het beleidskader is dat er een mooi netwerk aan het ontstaan is. Ik hoop dat dit straks, op het moment dat de innovatieagenda er ook ligt, kunnen doorontwikkelen in het gezamenlijk oppakken van innovatiethema's.

dinsdag 27 mei 2014

De start van een nieuwe uitdaging op de Veluwe - 4 - HUIS VERKOCHT!


Het is al even stil geweest over onze plannen om te verhuizen richting de Veluwe, mijn laatste blog hierover was in januari.  Maar dan nu goed nieuws, ons huis is verkocht!!.  Dit betekent zo goed als zeker dat we in september de Dopperstraat in Bunschoten gaan verlaten.

Met de verkoop van het eerste huis, zijn we op de helft. Na de Dopperstraat nog 1 huis verkopen en dan kunnen we richting Veluwe.  De komende weken staat in het teken van het plannen trekken voor de verhuizing.  Ook gaan we starten met het maken van een 'top 5' boerderijen op de Veluwe waar we wel naar toe willen verhuizen.

Toevallig hadden zowel Danielle als ik vorige week ook vakantie. Ter inspiratie zijn we een richting de Veluwe geweest. Wat een prachtige omgeving, wat een rust, wat een ruimte. Heerlijk om met dat plaatje in je hoofd de komende zomer in te gaan richting de eerste verhuizing.

dinsdag 22 april 2014

Inspiratie opdoen bij frismakers bijeenkomst over DSM excellent purchase program

Vorige week donderdag een hele goede frismakers sessie gehad over het excellent purchase programma van DSM.  Ik vond de bijeenkomst erg waardevol en inspirerend. Leuk was ook dat er iemand van Heineken aanwezig was, zijn bijdrage in het gesprek gaf toch weer een andere verfrissende insteek.

Wat neem ik mee.
- De basis van inkoop moet op orde zijn, dan pas kan je verder werken aan excellente inkoop. Als je daar nog eens naar kijkt zie je toch altijd wel weer enkele verbeterpunten. Ook in onze sector.
- Inspirerend: Als je de CPO en CIO op een lijn weet te krijgen als het gaat om inkopen en innovatie, dan heb je een hele sterke tandem. Daar heeft DSM heel veel energie op gezet. Daar wil ik wat mee gaan doen de komende tijd.
  - Kans  DSM houdt zijn marktpartijen aan een 'fair share of innovation'. Als DSM voor veel geld inkoopt bij partijen dan verwacht DSM daar een fair share of innovation voor terug die, bijdraagt aan de innovatiestrategie van DSM. En dat is toch eigenlijk hartstikke logisch? Er wordt in leveranciersgesprekken zakelijk over gesproken, en indien nodig wordt dit ook vastgelegd in contracten. 


Volgens mij ligt hier een instrument waar we iets mee kunnen in de bouwsector. De vraag hoe we de bouwketen meer innovatiegericht krijgen komt regelmatig aan de orde, o.a. in het beleidskader innovatiegericht inkopen. Volgens mij kan dit instrument een bijdrage leveren om de sector meer innovatiegerich te maken. Laten we het gesprek voeren met de partijen bij wie we inkopen, wat is het 'faire share of innovation' wat de u bijdraagt aan onze innovatiestrategie?  Als we dat gesprek in de hele keten organiseren, dan komt het innovatiegerichte vanzelf op gang.

maandag 21 april 2014

Eerste pilot 'Smart Highway' trekt internationale aandacht


De realisatie van de pilot met de Glowing Lines waar ik al eerder over schreef trekt internatinaal de aandacht. Diverse media in het buitenland berichten over de realisatie van de Glowing Lines door studio Roosegaarde en Heijmans, waaronder bijvoorbeeld de BBC.  Ook op social media veel aandacht, zo is een facebook pagina over de Glowing Lines binnen 1 dag meer dan 100k geliked.  Mooi om te zien hoe een Nederlandse innovatie internationaal zo de aandacht trekt.

Beleidskader Innovatiegericht Inkopen gelanceerd


Vorige week was het dan zover. Na de fysieke presentatie op de martkdag van Rijkswaterstaat is op 9 april het beleidskader Innovatiegericht Inkopen gepresenteerd. Bijna 2 jaar werk in een boekje, maar ik ben erg trots op het resultaat.

Vergezeld van een persbericht is het beleidskader geplaatst op internet.  Het persbericht leverde een mooi artikel op in de Cobouw, dat ook door andere media werd over genomen. Ook het Ministerie van Economische Zaken heeft het bericht over genomen op de website van Inkoop Innovatie Urgent.

De komende weken staan in het teken van het afhandelen van alle verzoeken om meer informatie, voorlichting en presentatie, en het nadenken over het implementatieplan.  Daaraan wordt nu hard geschreven. Ook het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft inmiddels interesse getoond en wil kijken of het beleidskader bruikbaar is voor de hele overheid. Het zou erg leuk zijn als over enkele jaren blijkt dat in de afgelopen 2 jaar de basis is gelegd voor innovatiegericht inkopen binnen de hele overheid.

Een PDF van het beleidskader is hier te vinden.