woensdag 22 december 2010

Vlucht weg uit het krakende systeem | Archief | Cobouw.nl - Dé site voor de bouw

Mooi kritisch artikel van Menno Lammers over de bouwsector. Het is al iets ouder, maar ik blijf het maar tegen komen waardoor het artikel alleen maar aan kracht wint.

Vlucht weg uit het krakende systeem Archief Cobouw.nl - Dé site voor de bouw

dinsdag 7 december 2010

Herindeling van de overheid – kansen voor het nieuwe werken.

Deze week zijn we met de directie strategie, kennis en innovatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op werkbezoek geweest bij IBM. Onder leiding van Martin Jurgens en Monique van Maare zijn we in een ochtend bijgepraat over hoe IBM werkt aan samenwerken 2.0. Wat is dat dan volgens IBM? Samenwerken 2.0 = slimmer werken met daarin een work-life balans en ambitielevel. Ten alle tijden profileren van kennis en kunde.

Een aantal resultaten bij IBM:
  • In Nederland werkt 25% van de vrouwen fulltime. Bij IBM is dat 75%. Door samenwerken 2.0 zijn werk en privé beter te combineren.
  • Een drastische reductie van de reisbewegingen tussen de verschillende kantoren van IBM in Amsterdam en BrusselMensen zijn meer zelf verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Iedere IBM’er is een ondernemer binnen de randvoorwaarde die de organisatie stelt.
  • Kennis is cruciaal en voor iedereen beschikbaar. IBM’ers profileren zich via hun profiel, daaruit blijkt hun professionaliteit.
  • Medewerkers draaien zelfstandig hun projecten. De lijn heeft een hele andere rol, die zich focust op het HRM-proces

Met name de cultuuromslag is een lang proces. Bijzonder is dat er wel een kantelmoment aan te geven is. Bij IBM was dit een moment waarop de leiding stuur heeft gezet op de waarden binnen IBMAls we deze parallel doortrekken naar de overheid dan biedt de huidige herindeling van de rijksoverheid een venster om nu een aantal waarden opnieuw te definiëren, waar kunnen we dan aan denken?

  • Samenwerken is de norm. Als rijksambtenaar werk je voor het rijk. Je denkt integraal en niet alleen vanuit je departement, DG of dienst.Kennis is vrij beschikbaar mits….. 
  • Delen is de norm tenzij daar zwaarwegende argumenten voor zijn.
  • Medewerkers worden afgerekend op hun resultaten, niet op hun aanwezigheid. Waar en op welk tijdstip medewerkers deze resultaten realiseren, is een eigen keus van de medewerker
 
Deze bijdrage is ook gepubliceerd op Ambtenaar 2.0