maandag 31 december 2012

Benut de crises voor Innovaties

Heerlijke column van DG Rijkswaterstaat Jan Hendrik Dronkers in de cobouw, ik hoef er niets aan toe te voegen. - Open hier -

zondag 30 december 2012

Werken vanuit talent, persoonlijk en als sector


In de kerstperiode heb ik een tweetal interessante boeken gelezen. Ik kies voor mijn talent van Luk Dewulf van Kessels & Smit en Ontdek je sterke punten van Marcus Buckingham.  Twee interesante visies die een ander perspectief kiezen.  Ontwikkel je talent en versterk waar je goed in bent, in plaats van de klassieke focus op tekortkomingen onder competenties die minder ontwikkeld zijn.

In mijn werk heb ik het voorrecht dat er zowel aandacht is voor sterke als minder sterke competenties, dus ik heb niets te klagen. Toch is het wel weer even goed om vanuit een ander perspectief naar jezelf te kijken.  Ook het komende jaar ga ik mij weer focussen op mijn talent en waar ik goed in ben, en ik wil ook kijken in hoeverre ik collega's hierbij kan faciliteren.

De vraag is ook interessant of je dit principe ook breder kan toepassen. In de bouwsector zijn het zware tijden. Af en toe bekruipt mij het gevoel dat er wel erg veel nadruk ligt op hoe zwaar het allemaal is.  Ik besef mij, als je bedrijf of je baan op het spel staat is het ook echt zwaar. Maar ook in de bouw mag en moet het andere perspectief naar voren komen. Het barst in de bouwsector van talent, ambitie en creativiteit.  Het inzetten van dit talent zal de sleutel zijn om uit de crises te komen.  Daarom hoop ik dat ook voor de bouwsector 2013 het jaar van het werken vanuit talent en passie mag zijn.

zaterdag 22 december 2012

Belangstelling voor innovatiegericht inkopen neemt toe

Terugkijkend op het jaar 2012 is er maar 1 conclusie mogelijk. Innovatiegericht inkopen wordt als instrument steeds belangrijker.  De belangstelling neemt toe, en de voorwaarden zijn gecreerd om de komende jaren hierop echt door te pakken. 

- De bouwsector heeft het moeilijk, de crises is fundamenteel en de komende jaren zullen zwaar zijn door dalende overheidsbestedingen.  Steeds meer wordt duidelijk dat tradtionele taart kleiner wordt, de sector zal de taart dus groter moeten maken door in te zetten op nieuwe ingredienten. Duurzaamheid, energieopwekking, biomassa.  Bedrijven die hierop inzetten staan straks gesteld voor de uitdagingen na deze crises.
- Ook bij de overheid worden de dalende budgetten voelbaar, en innovatie komt pas echt los bij urgentie. Het tradiotionele model van stimuleren van innovaties via subsidies kan niet meer, het topsectorenbeleid heeft nieuwe randvoorwaarden gezet voor samenwerking in de gouden driehoek. Tegelijkertijd is wel zichtbaar dat nu inzetten op innovatie kan resulteren in grote besparingen op lange termijn. Innovatie is dus een alternatief voor bezuinigen via het 'kaasschaafmodel' . Misschien wel belangrijk,  het inzetten op innovatie door de overheid ondersteund de exportpositie van het Nederlandse bedrijfsleven.

De zoektocht om het aanbestedingsbeleid van de overheid de juiste prikkels in te zetten voor innovatie is in goede gang. Met de ambitie om 2,5% van het inkoopbudget van de overheid in te zetten voor innovatie hebben we een ambitieuze doelstelling neergelegd. Ik zie er naar uit om hier ook in 2013 aan te werken, en inkoop en innovatie aan elkaar te verbinden en te versterken. Ik wens iedereen fijne feestdagen toe.;