zaterdag 29 november 2014

Beleid Innovatiegericht Inkopen goed ontvangen door de Europese Commissie


Deze week heb ik in Milaan het beleidskader Innovatiegericht Inkopen gepresenteerd bij de innovation procurement conferentie van de Europese Commissie, in Milaan werd namelijk een conferentie georganiseerd over Horizon 2020 en de kansen voor innovation procurement.

Erg leuk om dat te doen. De presentatie is goed ontvangen door de Europese Commissie. Ook is er vanuit diverse lidstaten en organisaties interesse in het beleidskader.  Inmiddels is het beleidskader ook in het Engels beschikbaar en hier te downloaden.

dinsdag 25 november 2014

Innovatieagenda Rijkswaterstaat gepubliceerd

Vanochtend is tijdens het congres van het programma Inkoop Innovatie Urgent de Innovatieagenda 2015-2020 gepresenteerd. De Innovatieagenda maakt duidelijk welke innovatievragen de komende jaren prioriteit hebben voor Rijkswaterstaat. De afgelopen jaren bleek meer en meer dat marktpartijen, kennisinstellingen en andere overheden,  behoefte hebben aan duidelijkheid hierover. Met de Innovatieagenda wil Rijkswaterstaat invulling geven aan deze behoefte.

Ook is de Innovatieagenda nadrukkelijk een uitnodiging aan partners om samen met Rijkswaterstaat te werken aan de realisatie van de innovaties die nodig zijn. Alleen al bij het opstellen van de agenda waren honderden mensen vanuit de overheid, kennisinstellingen en marktpartijen betrokken.  Om de agenda te realiseren zal dat opnieuw nodig zijn.

Voor mij is de agenda een prachtige afsluiting van 2 jaar samen optrekken met een team van prachtige collega's. Het was niet altijd makkelijk, maar juist onder die druk is er een prachtige samenwerking en een aantal mooie vriendschappen ontstaan.  Hoewel het boekje prachtig is, is dat laatste misschien wel veel belangrijker.

De komende tijd zal in het teken staan van de slag maken naar implementatie. Ik ben zeer benieuwd naar de reacties op deze innovatieagenda en hoop dat deze innovatieagenda een versneller kan zijn als het gaat om innovatie.

zondag 16 november 2014

Eindsprint m.b.t. innovatie en innovatiegericht inkopen.


Zo half november komt het eind van het jaar alweer in zicht. Toch is het nog alles behalve tijd voor de jaarsluiting. De komende weken moet er nog veel gebeuren.

Deze week heb ik voor het eerst de innovatieagenda Rijkswaterstaat fysiek in mijn handen gehad. Het is een prachtig boekje geworden. Een mooi resultaat van twee jaar lang werk met heel veel mensen van Rijkswaterstaat, marktpartijen, kennisinstellingen en andere overheden. Een mooie mijlpaal om trots op te zijn. Houd de website van RWS in de gaten, binnenkort gaat hij live.

Ook is deze week het Beleidskader Innovatiegericht Inkopen in het Engels opgeleverd. Dat is precies op tijd, want de belangstelling uit het buitenland is groot.  Eind november is de EU Innovation Procurement conferentie waar ik het beleidskader ga presenteren. Erg handig om hem dan ook in het Engels beschikbaar te hebben. Ik ga er vanuit dat dat er naar aanleiding van de presentatie en publicatie nog wel de nodige vragen vanuit het buitenland komen. Daar gaan we in december nog druk mee zijn.

Ook deze week, een dagje naar de Universiteit Twente voor de afstudeercommissie voor het meetinstrument voor innovatiegericht inkopen. Ik denk dat er een goed kwantitatief meetinstrument is ontwikkeld voor innovatiegericht inkopen. Deze week gaan we zien of de wetenschappelijke onderbouwing hiervan solide is.

maandag 3 november 2014

wat led je - inspirerend boek van Ruud Koornstra


Van een collega heb ik recent het boek 'Wat LED je' van Ruud Koornstra gekregen. Een bekende en betrokken ondernemer uit de omgeving van de innovatie-estafette. Leuk om ook eens te lezen hoe hij begonnen is en gekomen waar hij nu is. Ook mooi om te zien dat idealen, ondernemerschap en lef daadwerkelijk tot iets moois kunnen leiden.

Wat het boek ook laat zien is dat je op de juiste momenten de juiste kruiwagens (Bill Clinton bij Ruud Koornstra) en een stukje geluk nodig heb. Maar dat dwing je ook af door te een stukje lef en buiten de lijntjes kleuren.

Wat LED je is een 'must read' voor iedereen in het veld van duurzaamheid en ondernemerschap

zondag 2 november 2014

stallenbouw - niche in de bouwsector


In de zoektocht naar een boerderij op de Veluwe, kom je soms ook leuke nichemarkten in de bouwsector tegen. De afgelopen week heb ik mij wat verdiept in stallenbouw, en dan kom je toch allerlei nichebedrijven tegen.

Om alvast een beeld te krijgen van de kosten en benodigdheden voor stallen hebben we verschillende brochures opgevraagd. Er opvallend was de brochure van Select Stallenbouw, naast de brochure kregen we ook een CD met fotorapportages van de bouw van stallen (rapportages staan helaas niet niet op de website.  Echt een specialist op het gebied van is prubo, prachtige brochure en net zo'n mooie website. Een aannemer die zich vanaf 1975 heeft gespecialiseerd op stallen

Op dit moment hebben we nog geen stallen nodig, maar we hebben wel een mooi beeld van wat er kan en wat stallen kosten, en we zijn een aantal leuke bedrijven tegen gekomen.