zaterdag 31 mei 2014

De kanteling naar de participatiesamenleving, over tussen wal en schip vallen.


De participatiesamenleving is op dit moment het toverwoord in Den Haag. Een participatiesamenleving of doe-democratie is een samenleving waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving, waarbij de (landelijke) overheid geen of slechts een faciliterende rol speelt.  De participatiesamenleving is afgeleidt van het principe van civil society dat met name in Angelsaksische landen wordt toegepast.

Op bijna alle departementen wordt op dit moment nagedacht hoe de particpatiesamenleving kan worden benut voor het realiseren van beleidsdoelstellingen. Grote transities en bezuinigingen kunnen mogelijk door middel van meer participatie worden gerealiseerd.

In een inteview met Management Site spreekt directeur Geert van Maanen van ABD-topconsult, het interne consultancy bureau van het rijk, over de transities naar de participatiesaemenleving die nu plaats vinden. Hij geeft aan dat excellente uitvoering nodig is, en pleit voor meer aandacht en waardering voor de uitvoeringsorganisaties. "Als overheid worden we op twee manieren afgerekend, op de politiek – zeg maar wat er allemaal op en rond het Binnenhof gebeurt – én op de wijze van uitvoering. Hoe organisaties als de Belastingdienst, UWV, of Rijkswaterstaat presteren"  Dat laatste kan ik het natuurlijk alleen maar mee eens zijn. Daarnaast noemt Geert van Maanen diversiteit, snel schakelen en ín verbinding zijn met de samenleving als belangrijke randvoorwaarden die ingevuld moeten zijn bij deze grote transities.

Met name op het dossier van de zorg wordt zichtbaar dat transities ook slachtoffers kent, mensen die tussen wal en schip (dreigen) te vallen. Nieuwsuur bericht deze week over het ten onrechte weigeren van verpleeghuiszorgonnodige ziekenhuisopnames om toch toegang te krijgen tot de revalidatiezorg en te strenge indicatiestellingen door het CIZ.  Het CIZ krijgt er in de uitzendingen deze week van nieuwsuur zwaar van langs, en zorgorganisatie Actiz pleit inmiddels voor een onafhankelijk onderzoek naar de indicatiestellingen.  Het lijkt dat er op dit veld niet aan de randvoowaarden van zoals Geert van Maanen die noemt wordt voldaan. Voorbeeld van snel schakelen, het laatste nieuwsbericht op de website van CIZ is van januari 2014, over de berichtgeving van deze week wordt nog geen reactie gegeven op de website.

vrijdag 30 mei 2014

Google neemt zelfrijdende auto in productie

Google heeft een prototype gebouwd van een autonoom voertuig dat geen stuur en geen rem- en gaspedalen bevat. Het voertuig biedt plaats aan twee passagiers en kan deze volgens het internetbedrijf geheel automatisch van a naar b rijden.

Op dit moment is de snelheid van de auto's nog begrensd, maar de ontwikkelingen gaan snel. In eerste instantie worden zo'n honderd voertuigen geproduceerd. Naarmate de series groter worden zal ook de prijs dalen, waarbij met name de kosten van de lasersensor nog flink zal moeten dalen.

De introductie van de zelfrijdende auto zal grote veranderingen teweeg brengen, en kan dan ook gekwalificeerd worden als een disruptive innovation. Denk aan:

- Autorijden wordt bereikbaar voor mensen zonder rijbewijs, mensen die dat om medische redenen niet kunnen (ouderen, blinden, gehandicapten) en kinderen.
- Daar tegenover gaat het beroep van taxichauffeur en autorijschoolhouder verdwijnen.
- Indien het systeem ook geschikt wordt voor goederenvervoer zal ook daar de kostenpost personeel verdwijnen, met als resultaat goedkopere transport, dus goedkopere producten in de winkels.  Keerzijde is ook hier dat chauffeurs niet meer nodig zullen zijn.
- Reistijd kan productief worden ingezet, de auto let op de weg.Dat de ontwikkelingen snel gaan, blijkt het het feit dat google inmiddels samen werkt met de populaire, maar controversiele taxi-app Uber. De populaire taxi-app Uber wil zijn taxichauffeurs uiteindelijk gaan vervangen door zelfrijdende auto's.

donderdag 29 mei 2014

In the picture met innovatieagenda en innovatiegericht inkopen


In april is door Rijkswaterstaat het beleidskader Innovatiegericht Inkopen gelanceerd, en ook wordt er hard gewerkt aan de uitwerking van de innovatieagenda die we voor de zomer gereed willen hebben.  Met nog een aantal weken te gaan zal dat nog even flink doorwerken worden.

Deze ontwikkelingen beginnen ook buiten Rijkswaterstaat steeds meer aandacht krijgen. Met name andere publieke overheden vragen om informatie, toelichting en soms ook om ondersteuning bij hun eigen innovatieambities. Zo zijn we deze week langs geweest bij de Rijksgebouwendienst en het Ministerie van Veiligheid en Justitie om te delen hoe wij dit hebben opgezet.  Ook leuk om te zien hoe andere organisaties innovatie oppakken en om te kijken of er kansen voor gezamenlijkheid zijn.

Ook buiten de overheid haken steeds meer partijen aan. O.a. met DSM en de Rabobank zijn gesprekken geweest om te verkennen waar private en publieke innovatie elkaar raken en kunnen versterken.  Ook met diverse partijen en koepels in de bouwsector voeren we deze gesprekken.

De eerste spinoff van het beleidskader is dat er een mooi netwerk aan het ontstaan is. Ik hoop dat dit straks, op het moment dat de innovatieagenda er ook ligt, kunnen doorontwikkelen in het gezamenlijk oppakken van innovatiethema's.

dinsdag 27 mei 2014

De start van een nieuwe uitdaging op de Veluwe - 4 - HUIS VERKOCHT!


Het is al even stil geweest over onze plannen om te verhuizen richting de Veluwe, mijn laatste blog hierover was in januari.  Maar dan nu goed nieuws, ons huis is verkocht!!.  Dit betekent zo goed als zeker dat we in september de Dopperstraat in Bunschoten gaan verlaten.

Met de verkoop van het eerste huis, zijn we op de helft. Na de Dopperstraat nog 1 huis verkopen en dan kunnen we richting Veluwe.  De komende weken staat in het teken van het plannen trekken voor de verhuizing.  Ook gaan we starten met het maken van een 'top 5' boerderijen op de Veluwe waar we wel naar toe willen verhuizen.

Toevallig hadden zowel Danielle als ik vorige week ook vakantie. Ter inspiratie zijn we een richting de Veluwe geweest. Wat een prachtige omgeving, wat een rust, wat een ruimte. Heerlijk om met dat plaatje in je hoofd de komende zomer in te gaan richting de eerste verhuizing.