woensdag 22 december 2010

Vlucht weg uit het krakende systeem | Archief | Cobouw.nl - Dé site voor de bouw

Mooi kritisch artikel van Menno Lammers over de bouwsector. Het is al iets ouder, maar ik blijf het maar tegen komen waardoor het artikel alleen maar aan kracht wint.

Vlucht weg uit het krakende systeem Archief Cobouw.nl - Dé site voor de bouw

dinsdag 7 december 2010

Herindeling van de overheid – kansen voor het nieuwe werken.

Deze week zijn we met de directie strategie, kennis en innovatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op werkbezoek geweest bij IBM. Onder leiding van Martin Jurgens en Monique van Maare zijn we in een ochtend bijgepraat over hoe IBM werkt aan samenwerken 2.0. Wat is dat dan volgens IBM? Samenwerken 2.0 = slimmer werken met daarin een work-life balans en ambitielevel. Ten alle tijden profileren van kennis en kunde.

Een aantal resultaten bij IBM:
 • In Nederland werkt 25% van de vrouwen fulltime. Bij IBM is dat 75%. Door samenwerken 2.0 zijn werk en privé beter te combineren.
 • Een drastische reductie van de reisbewegingen tussen de verschillende kantoren van IBM in Amsterdam en BrusselMensen zijn meer zelf verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Iedere IBM’er is een ondernemer binnen de randvoorwaarde die de organisatie stelt.
 • Kennis is cruciaal en voor iedereen beschikbaar. IBM’ers profileren zich via hun profiel, daaruit blijkt hun professionaliteit.
 • Medewerkers draaien zelfstandig hun projecten. De lijn heeft een hele andere rol, die zich focust op het HRM-proces

Met name de cultuuromslag is een lang proces. Bijzonder is dat er wel een kantelmoment aan te geven is. Bij IBM was dit een moment waarop de leiding stuur heeft gezet op de waarden binnen IBMAls we deze parallel doortrekken naar de overheid dan biedt de huidige herindeling van de rijksoverheid een venster om nu een aantal waarden opnieuw te definiëren, waar kunnen we dan aan denken?

 • Samenwerken is de norm. Als rijksambtenaar werk je voor het rijk. Je denkt integraal en niet alleen vanuit je departement, DG of dienst.Kennis is vrij beschikbaar mits….. 
 • Delen is de norm tenzij daar zwaarwegende argumenten voor zijn.
 • Medewerkers worden afgerekend op hun resultaten, niet op hun aanwezigheid. Waar en op welk tijdstip medewerkers deze resultaten realiseren, is een eigen keus van de medewerker
 
Deze bijdrage is ook gepubliceerd op Ambtenaar 2.0

zaterdag 27 november 2010

Eindejaarsdrukte

De laatste weken is de eindejaarsdrukte volop losgebarsten. Bij Rijkswaterstaat de laatste loodjes om de doelstellingen voor 2010 allemaal te halen. Daar overheen komt nog eens dat alle activiteiten bij het nieuwe Ministerie van Infrastructuur en Milieu helemaal op stoom aan het komen zijn.

Inmiddels is het regeerakkoord helemaal geland binnen het departement en wordt duidelijk wat de impact er van is. Volgende week is de begrotingsbehandeling, dan zal ook weer een flink stuk duidelijkheid scheppen.  Ook begint inmiddels de integratie met VROM steeds beter vorm te krijgen, we weten de nieuwe collega's van DG milieu en DG ruimte als steeds beter te vinden.

Deze week was het nog even spannend na de brand op Utrecht C.S. Veel kritiek op Prorail, met een motie in de kamer om Prorail maar op te heffen.  Intern RWS waren er natuurlijk en terecht vragen of dit ook bij de Verkeerscentrales van RWS kan gebeuren.

Juist in de projecten die nu in alle verkeerscentrales lopen is hier veel aandacht voor. Uitbreiding van de bediencapaciteit is wel het hoofddoel, maar daarnaast wordt er ook gewerkt aan een nog hogere brandveiligheid, redundante stroomvoorziening en koeling (als servers te heet worden gaan ze ook uit). .

Komende week heisessie (2 dagen) om te werken aan het nieuwe IenM, de rest van de week ben ik op cursus. Boeiende start van de december maand dus maar weer.

zaterdag 30 oktober 2010

Interessante tijden

Het zijn interessante tijden deze dagen. Zowel in Den Haag, waar het nieuwe departement van Infrastructuur en Milieu vorm begint te krijgen onder de nieuwe bewindslieden, maar ook in Arnhem, waar de voorbereiding van de uitbreiding van de Verkeerscentrale Wolfheze nu echt op gang begint te komen.

In Den Haag afgelopen maandag kennis gemaakt met de nieuwe bewindspersonen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen als nieuwe Minister, en Joop Atsma als Staatssecrataris. Beiden hadden een interessante speech, sprak de uitdaging mij erg aan. Fuseren, en toch van twee departementen een eenheid maken.  De staatssecretaris deed een oproep om te blijven zoeken naar goede ideeen, en de uitdaging aan te gaan. Leuke dingen om op te gaan pakken. 

Op de directie SKI is het wat rustiger deze weken door enerzijds de herfstvakantie. Ook vanuit het voormalige Ministerie van VROM komen een aantal stafmedewerkers van de stratege unit mee naar het nieuwe departement. De komende weken gaat blijken hoe de nieuwe directie vorm gaat krijgen.

Bij de Verkeerscentrale loopt een hoop, we zijn bezig met een onderzoek naar LED-verlichting in de bedienruimte. Leuk onderwerp en ook boeiend om te zien hoeveel energie er los komt. Verschillende bedrijven, waaronder Philips zijn inmiddels al langs geweest. Daarnaast ook contact met diverse andere partijen. Voorlopig lijkt het er op dat de hoge eisen van vanwege de 24-uurs bediening gelden voor de verlichting nog niet te realiseren zijn met LED. Op andere plekken in het gebouw zijn er wel kansen.

Deze week zijn de eerste inlichtingenrondes van het contract voor de verbouwing. Na een half jaar voorbereiding weten we dan hoe de markt de uitvraag heeft ontvangen ik ben erg benieuwd. Daarnaats druk met uitvragen Integraal Veiligheidsplan en V&G-plan. Tevens moet er een nieuw ontwerp komen voor de kantoorvleugel van de Verkeerscentrale, daarvoor loopt inmiddels contact met de architect van het pand.

Naast deze grote klussen ook nog veel advieswerk de afgelopen week. Veel op Verkeersmanagementvlak, maar ook de dag van de duurzaamheid mag ik natuurlijk niet vergeten.  Moet zelf nog even bedenken wat ik ga doen, ik ben de ochtend in Arnhem. Suggesties van harte welkom!

dinsdag 26 oktober 2010

Iemand ervaring met Waze?

Social Driving

Actueel: Social Driving.
Steeds meer automobilisten zijn onderweg social actief dankzij het gratis te downloaden programma Waze voor smartphones.  Deze automobilisten delen hun gebruikservaringen op de weg met anderen. Waar en hoe hard wordt er gereden? Ook kunnen ze andere gebruikers berichtjes sturen. 
Smartphones
Waze speelt in op de toenemende mogelijkheden van smartphones om op basis van GPS en internetverbindingen geografische informatie te delen met anderen. Deze gegevens worden gepresenteerd op kaartmateriaal . De meeste navigatiesystemen bieden al uitgebreide mogelijkheden om aanvullende informatie over bijvoorbeeld lokale voorzieningen (hotels, parkeerplaatsen, postkantoor, etc.), events, mobiele flitsers, en files op de kaart te integreren.
Sociale dimensie
Waze voegt een real-time sociale dimensie toe aan navigatiesystemen. Daar waar bedrijven als TomTom gebruikersgegevens op een geaggregeerd en historisch niveau verwerkt, biedt Maze ook toegang tot de real-time gegevens op individueel niveau. Gebruikers kunnen direct contact zoeken met andere Waze-gebruikers, bijvoorbeeld voor actuele informatie over de situatie op de weg.
Waze werkt verder als een gewoon navigatiesysteem. Je kunt je bestemming invoeren waarna een kortste of snelste route wordt aangeboden gebaseerd op actuele en historische gegevens over verplaatsingen van andere Waze-gebruikers.
Waze stimuleert gebruikers om routes te volgen die nog weinig zijn bereden om ook over die wegen meer gedetailleerde gegevens te verzamelen. Daarvoor deelt het programma virtuele cadeautjes uit die gebruikers onderweg kunnen oppikken. Hoe meer gegevens Waze op die manier verzamelt, hoe beter zij hun dienst kunnen verlenen aan gebruikers. Tegelijkertijd maakt het Waze interessanter voor andere bedrijven om hun gegevens te kopen.
ITS
Waze voegt een nieuwe dimensie toe aan de ontwikkeling van Intelligent Transport Systemen (ITS) en vormt een uitdagende concurrent voor aanbieders van betaalde navigatiediensten zoals TomTom. Het laat zien dat het koppelen van losse informatiebronnen geheel nieuwe dienstverleningsconcepten mogelijk maakt. Het benutten van de real-time gegevens van gebruikers om de dienst te verbeteren is overigens niet uniek. TomTom doet dat ook, zij het een stuk minder expliciet en uitnodigend dan Waze.
Kent u vergelijkbare initiatieven? Laat het de redactie weten!

Steeds meer automobilisten zijn onderweg social actief dankzij het gratis te downloaden programma Waze voor smartphones. Deze automobilisten delen hun gebruikservaringen op de weg met anderen. Waar en hoe hard wordt er gereden? Ook kunnen ze andere gebruikers berichtjes sturen. 

Smartphones
Waze speelt in op de toenemende mogelijkheden van smartphones om op basis van GPS en internetverbindingen geografische informatie te delen met anderen. Deze gegevens worden gepresenteerd op kaartmateriaal. De meeste navigatiesystemen bieden al uitgebreide mogelijkheden om aanvullende informatie over bijvoorbeeld lokale voorzieningen (hotels, parkeerplaatsen, postkantoor, etc.), events, mobiele flitsers, en files op de kaart te integreren.

Sociale dimensieWaze voegt een real-time sociale dimensie toe aan navigatiesystemen. Daar waar bedrijven als TomTom gebruikersgegevens op een geaggregeerd en historisch niveau verwerkt, biedt Maze ook toegang tot de real-time gegevens op individueel niveau. Gebruikers kunnen direct contact zoeken met andere Waze-gebruikers, bijvoorbeeld voor actuele informatie over de situatie op de weg.

Waze werkt verder als een gewoon navigatiesysteem. Je kunt je bestemming invoeren waarna een kortste of snelste route wordt aangeboden gebaseerd op actuele en historische gegevens over verplaatsingen van andere Waze-gebruikers.
Waze stimuleert gebruikers om routes te volgen die nog weinig zijn bereden om ook over die wegen meer gedetailleerde gegevens te verzamelen. Daarvoor deelt het programma virtuele cadeautjes uit die gebruikers onderweg kunnen oppikken. Hoe meer gegevens Waze op die manier verzamelt, hoe beter zij hun dienst kunnen verlenen aan gebruikers. Tegelijkertijd maakt het Waze interessanter voor andere bedrijven om hun gegevens te kopen.

ITSWaze voegt een nieuwe dimensie toe aan de ontwikkeling van Intelligent Transport Systemen (ITS) en vormt een uitdagende concurrent voor aanbieders van betaalde navigatiediensten zoals TomTom. Het laat zien dat het koppelen van losse informatiebronnen geheel nieuwe dienstverleningsconcepten mogelijk maakt. Het benutten van de real-time gegevens van gebruikers om de dienst te verbeteren is overigens niet uniek. TomTom doet dat ook, zij het een stuk minder expliciet en uitnodigend dan Waze.

Zijn er mensen met ervaring met Waze?  Hoe werkt het en werkt het ook? Ik ben erg benieuwd, laat het mij weten.

zondag 17 oktober 2010

Nieuws uit (Kenia) - 6

Gezinsgroei
De kraamtijd is voorbij, het zwangerschapsverlof bijna, dus wij beginnen ons weer volop klaar te maken voor een nieuwe periode in Nairobi. Want inderdaad, wat voor de meeste van onze nieuwsbrieflezers al bekend is: in Huize Goudsbloem is op 17 augustus een prachtig meisje geboren! Vera is ondertussen al 6 weken oud en groeit in volle gezondheid. Wij genieten met volle teugen (en wallen onder onze ogen) van dit kleine schepseltje.

Onze tijd in Nederland

Eerder hadden we het voornemen om maar voor korte tijd in Nederland te blijven, en vóór de bevalling weer terug te keren naar Kenia, maar uiteindelijk hebben we toch anders besloten. In alle rust hebben we nu de tijd rondom de geboorte in Nederland kunnen doorbrengen, omringd door vrienden en familie.
Die eerste weken in Nederland hebben we vooral benut om ons werk onder Keniaanse straatmoeders bekend te maken bij verschillende organisaties en kerken. Zo werden we bijvoorbeeld uitgenodigd om een presentatie in de gereformeerde kerk in Bunschoten te geven; vervolgens is besloten om de avondmaalscollecte te bestemmen aan de Stichting – een supermooi bedrag van 3154,54 euro!
Een andere pr-actie was een interview voor de lokale krant en de radio in Bunschoten. Het was een hele mooie ervaring en geweldig promotie voor het project.

Bernard zet het werk voort
We zijn erg blij dat onze medewerker Bernard het werk in Nairobi ook nu weer zonder ons heeft kunnen voortzetten. Hij heeft ons bijna elke week een update gegeven over hoe het met de vrouwen gaat. Zo hoorden we bijvoorbeeld dat de plaatselijke autoriteiten een onderzoek hebben ingesteld naar wat wij en Bernard deden op straat. Zowel de vrouwen als de voorganger van de kerk zijn uitgebreid ondervraagd. Door de grilligheid van de bureaucratie en de macht van de overheid is het dan best spannend of het project niet in de problemen zou komen, maar de ‘officials’ waren juist onder de indruk en bemoedigden Bernard vooral om met het werk door te gaan!

Nieuws van de straat
Andere berichten die we kregen, gingen over het jaloerse en agressieve gedrag van de mannen op straat. Daar kijken we op zich niet van op, maar nu gingen de bedreigingen meer en meer uit naar Bernard. Voor zijn veiligheid hebben we nu besloten dat we geen lunch meer buiten, maar in de kerk uitdelen.

Vervolgens zijn de kerkmedewerkers nu aan het nadenken of zij wat voor de dakloze jongens en mannen kunnen betekenen. Goed nieuws dus, dat die spanningen op straat toch ook leiden tot positieve ontwikkelingen! We hopen op een goeie samenwerking met de kerk, dus we zullen snel met hen in gesprek gaan.

Inmiddels zijn er, tijdens onze afwezigheid zeven nieuwe baby’s geboren in ‘onze’ groep. Daar zijn we natuurlijk blij om, maar toch ook bezorgd.

Laatste bericht uit Kenia is het bezoek van twee goeie vrienden aan de straatmoeders: Chantal en Pieter zijn, tijdens een reis naar Kenia, langsgegaan bij de rotonde, waar ze warm en hartelijk werden onthaald door de vrouwen en kinderen. Die vonden het geweldig om bezoek uit Nederland te krijgen, en waren heel blij met de dekens en het kleine feestje met patat!
Terug naar Nairobi
Wij missen ons Keniaanse leven ondertussen behoorlijk, en staan te popelen om al onze contacten in Nairobi weer aan te halen; ons vertrek hebben we nu gepland op 28 oktober. Deze keer zullen we pas in het voorjaar terugkomen (en slaan we een gure Hollandse winter even over – helemaal niet erg!).

Voor 25 euro een vrouw in bed
We willen heel graag verder met het opzetten van de nachtopvang voor de vrouwen en kinderen. Voor die nachtopvang hebben wij een begroting gemaakt, en een sponsorplan: voor 25 euro heeft een moeder en kind elke nacht een maandlang een bed met ontbijt. Om alle vrouwen ’s nachts van de straat te houden, zoeken we nog 35 mensen die 25 euro per maand willen sponsoren.
Bedrijven die willen sponsoren vanaf 50 euro, willen we bedanken door een logo met link op onze website te plaatsen.
We hebben hoge verwachtingen voor de komende tijd en we voelen ons weer helemaal opgeladen om er met een frisse start tegenaan te gaan!
We vinden het geweldig dat meer en meer mensen ons helpen, bedankt!
Veel liefs Esther en Janjaap Goudsbloem
Jesse & Vera

Meer weten: http://www.altijdgenoeg.nl/

donderdag 14 oktober 2010

dinsdag 12 oktober 2010

Boekrecensie Job Cohen - Burgemeester van Nederland

Job Cohen, bekend als burgemeester van Amsterdam en nu fractievoorzitter van de PVDA staat in dit boek centraal. De twee auteurs, Hugo Logtenberg, freelance journalist, en Marcel Wiegman, chef verslaggeving bij Het Parool, geven op basis van vraaggesprekken, bronnenmateriaal en eerder verschenen publicaties een reconstructie van het leven van deze politicus. De nadruk ligt, na een erg korte beschrijving van zijn jeugd, studententijd en voorafgaande functies, vooral op de periode hij burgemeester van Amsterdam was. Zijn ambtstermijn kende een aantal opmerkelijke incidenten.  Zo waren er rellen onder de Marokkaanse jeugd, vond de moord op Theo van Gogh plaats, moesten enkele wethouders waaronder Oudkerk het veld ruimen en waren er talrijke conflicten met leidinggevende functionarissen binnen de Amsterdamse politie.

Cohen komt in het boek naar voren als een onpersoonlijk iemand, die steeds een afwachtende houding aan neemt. De afwachtende houding en het gebrek aan leiderschap die de afgelopen jaren door links Nederland aan Balkenende is verweten, spat bijna van de pagina’s. Toch bijzonder dat Cohen bij links Nederland het vertrouwen houdt.

Ook interessant is het inkijkje in de omgeving van Cohen. De discussies met Verdonk, maar ook het optreden van Jeroen de Graaf (nu Assistent van Balkenende). Interessant kijkje in de keuken van Cohen.

Voor een volgende druk moet misschien de titel aangepast worden. Burgemeester van Nederland zal Cohen voorlopig waarschijnlijk niet worden.
Job Cohen
Job Cohen
M. Wiegman & H. Logtenberg

zaterdag 9 oktober 2010

Het nieuwe regeerakkoord en het Ministerie van Transport en Milieu?

Het begint er nu toch echt op te lijken dat de komende week het Kabinet Rutte op het bordess zal staan. Na een aantal spannende weken, met het hoogtepunt het CDA-congres (volgens vrienden spannender dan een voetbalwedstrijd ;) ) gaat is er na ruim een half jaar weer een missionair kabinet dat kan gaan regeren.

Inmiddels is ook het regeerakkoord door ieder grondig doorgenomen en Verkeer en Waterstaat lijkt er goed uit te komen. We krijgen er een stukje ruimte (het meeste gaat naar de provincies) en milieu bij zoals het nu lijkt. Een flinke impuls voor wegen en OV en het beleid van Markt tenzij wordt doorgezet.

Water krijgt relatief weinig aandacht in het regeerakkoord Dat kan zijn omdat het huidige beleid wordt doorgezet, maar dat zullen we dus moeten gaan zien het komende jaar.

De combinaties van al die ambities is ook heel spannend. Meer geld voor wegen en OV, maar tegelijkertijd een flinke taakstelling. En dat terwijl we ook dit jaar al een recordomzet aan projecten en € wegzetten als Rijkswaterstaat. Ik ben heel benieuwd hoe we dat in de toekomst vorm gaan geven, kansen voldoende zeg ik maar.

maandag 27 september 2010

Formatie op zijn eind?

Er is al weer een maand voorbij. De tijd vliegt, ik schrok van mijzelf toen ik zag hoe lang ik al niet geblogd heb. Laat ik maar als slecht excuus opvoeren dat het organiseren van de directeurenconferentie voor Verkeer en Waterstaat en het afronden van het schrijven van het contract voor de uitbreiding van de bediencapaciteit van de verkeerscentrale in Wolfheze een hoop tijd gevraagd hebben.  Leuke klussen en ik ben op beide prestaties erg trots. Half oktober gaat het contract voor de verkeerscentrale de markt op en ga ik met het projectteam de aanbestedingsfase in.

Wat er ook nog steeds niet ligt is een regeerakkoord. De laatste geruchten zijn dat het er morgen of uiterlijk woensdag gaat zijn, zodat daarna het CDA zijn congres kan houden. Het worden wat dat betreft boeiende weken, en ook vast weer heel erg druk.  Wordt vervolgd dus...

dinsdag 31 augustus 2010

‘Rijk zal slag om jonge werknemers verliezen’

‘Rijk zal slag om jonge werknemers verliezen’ Goed artikel in Binnenlands Bestuur en in de Pers. Eerste tekenen hiervan lijken al zichtbaar te worden. Consultancy bureaus lachende derden?

zaterdag 28 augustus 2010

formatie en wateroverlast

Deze week heeft in het teken gestaan van de formatie en van alle regen van de laatste dagen.

Allereerst de formatie. Deze week voor het eerst weer een aantal dagen in Den Haag geweest. Leuk om alle ontwikkelingen te volgen en alle geruchten te horen. Als dit kabinet er komt gaat er een hoop gebeuren. Als, want het lijkt wel of er iedere dag een andere CDA-prominent zich uitspreekt tegen deze formatiepoging.

De laatste dagen is de regen ook nadrukkelijk in het nieuws. Ondergelopen tunnels, kelders en wegen enzovoorts. 

Ook rondom Amersfoort is het kantje boord geweest. In Kattenbroek en Nieuwland moesten de zandzakken weer voor de deur. Nog steeds een bewijs dat het niet handig is om huizen te bouwen in de laagste gebieden in een regio.

Het waterschap heeft de polder Arkemheem praktisch onder water moeten zetten om te voorkomen dat Amersfoort blank stond. Gisteren kwam ik er door heen, alsof de Grebbelinie weer in ere hersteld is. Alle weilanden volledig onder water. Ergens laat het toch wel zien dat het Waterschap zijn zaken  niet op orde heeft. Wij zitten gelukkig in een andere polder, maar ik was hier zelf echt niet blij van geweest.

Waar ook uit blijkt dat de waterhuishouding niet op orde is, is het feit dat het stoomgemaal weer opgestart is, zie ook de berichtgeving  Misschien moet de stichting die het stoomgemaal beheerd het waterschap maar eens benoemen tot hoofdsponsor, en daar ook flink voor laten betalen. Iedere winter moeten de mannen weer een aantal dagen kolen scheppen, om te zorgen dat Amersfoort en Nijkerk droge voeten houden.  Eigenlijk een rare situatie die al jaren bestaat. Amersfoort is afhankelijk van vrijwillligers en stoommachines voor droge voeten. Verbazend. Maar het stoomgemaal in bedrijf is wel een mooi gezicht.

Portugal - tot slot

Het lijkt al weer heel lang geleden met al dat natte weer in Nederland, maar we genieten nog even na van Portugal. Een aantal vragen gehad ook, met daartussen een aantal vragen over het zelf regelen van de vakantie. Dat is prima te doen hoor!  En bovendien heb je veel meer keus. Reisorganisaties bieden meestal alleen de toeristische hotspots. Wil je iets anders dan een appartement of bungalow, of een andere plaats, dan is zelf boeken prima te organiseren.

Voor de liefhebber alle info op een rijte:
 • Gevolgen met een lijnvlucht van KLM. Twee keer enkele minuten vertraging, maar dat kwam volgens de drukte in het luchtruim. Wel vond ik het eten minder dan de vliegtuigmaatschappijen uit Zuid-Europa.
 • Auto geboekd tegelijk met de tichkets op de website van KLM. We kwamen uit bij AVIS. Prima geregeld en een hele mooie en degelijke auto stond op Lissabon Airport klaar.
 • Het appartement heb ik geboekt bij een particulier via deze website.  Erg vriendelijke en behulpzame man. Dat moet je natuurlijk treffen, maar het appartement was in ieder geval helemaal zoals het ook op de website stond. Ik ben nog nooit zo luxe op vakantie geweest ;). Wij waren er erg tevreden over.
 • Waar zijn we dan geweest. Dat was peniche. Als je surft is dit de place-to-be in Portugal. Zie ook alle recensies over deze plaats


zaterdag 21 augustus 2010

Boekrecensie, Future Management, de paradox van de beheersbare toekomst

Een van de weinige boeken die ik heb meegenomen op mijn vakantie is Future Management - de paradox van de beheersbare toekomst, geschreven door Robert van Oirschot. Ik ben het boek een tijde geleden gekregen. Omdat kennismangement en de gevolgen van lange termijntrends steeds terugkomen in mijn werk sluit het boek ook behoorlijk goed aan bij een deel van mijn werkzaamheden.

Het boek geeft een future management. Hoe anticipeer je als organisatie op trends die jij in de toekomst verwacht tegen te komen. Het boek is daarnaast ook compleet wat betreft opbouw. Allereerst een duidelijk terugblik op de aanleiding en de oorzaken waaruit Future Management 'geboren' is. Het tweede deel van het boek is een duidelijke uiteenzetting van de verschillende processtappen binnen future management.

In het derde deel van het boek legt van Oirschot de relatie tussen future management en de organisatie. Hier komt ook de kennisomgeving om de hoek kijken. De relatie zijn duidelijk uiteen gezet, persoonlijk had ik wel gehoopt om iets meer tegen te komen over interventiemogelijkheden op die relaties.

Tot slot de kers op de taart. De beschrijving van een aantal cases. De cases van Shell, Unilever en Philips zijn duidelijk en inspirerend. Hoewel ook de case van het Ministerie van VROM voor mij duidelijk was, vond ik het in dit specifieke geval wel lastig om daar nieuwe elementen voor mijzelf uit te halen.

Al met al een goed boek voor iedereen die zich met deze thema's bezig houdt.

Futuremanagement
Futuremanagement
Robert van Oirschot

donderdag 19 augustus 2010

Verfrissend Portugal

Na een heerlijk weekje in Peniche (Portugal),  zonder internet, blackberry en telefoon, ben ik weer helemaal fris terug in Nederland.  Toch wel een aantal mooie indrukken opgedaan die ik toch met jullie wil delen.

Europa werkt! Goed om in Portugal te zien dat met Europese fondsen infrastructuur aangelegd wordt waardoor gebieden tot bloei komen. Een korte reistijd is een voorwaarde voor toerisme en bedrijvigheid.  Een snelweg waar lekker over door kan rijden, is dan toch een verbetering dan een slingerweg met haarspeldbochten.

Toch is er aan de andere kant nog wel wat te doen. Een aantal wegtunnels bekeken, onder andere in Lissabon, die volgens Nederlandse normen nooit open zouden mogen. Met name de combinatie van veel voorsorteren in de tunnel en het ontbreken van verlichting gaf mij toch wel een verhoogde hartslag.

Ook leuk om al het Hollands ondernemerschap te zien. In de haven lagen de schepen van 'onze' baggeraars, ook de bestorting van de havenhoofden is een Nederlandse vinding. En dan heb ik het nog niet eens over alle Nederlanders die in de toerisme- en in de golfsurfindustrie bezig zijn.

Waar ik stiekum ook wel een beetje fan van ben is het Portugese parkeren. Eerst altijd netjes in de vakken. Maar als de parkeervakken vol zijn is alles geoorloofd zolang je maar niet de rijbaan blokkeert en iedereen weer weg kan. Het oogt wat chaotisch en is even wennen, maar je kan wel heel veel auto's kwijt op deze wijze.

Tot slot. Als je van golfsurfen houdt, is deze bestemming zeker een must. Voldoende stranden, en er is altijd wel een strand waar goede golven zijn.

Tot hier even mijn eerste indruk, later meer.

maandag 2 augustus 2010

Loslaten, of toch niet.

Dit weekend lijkt er een doorbraak bereikt te zijn over een rechts kabinet, waarschijnlijk met gedoogsteun van de PVV. De komende dagen zal moeten blijken of dit de richting is waar de komende weken over onderhandeld gaat worden.  Waar linkse partijen tot aan gisteren weinig wilden, zien zij nu opeens weer allerlei opties voor een meerderheidskabinet.  Interessant spel, maar voorlopig lijkt het erop dat de Informateur met een ietswat vrije interpretatie van zijn opdracht een meesterzet heeft gedaan, hoe zuur dit voor sommige partijen ook zal zijn.

De nu voorgestelde combinatie van partijen heeft ook wel veel zaken gemeen. Geen kilometerheffing, wel hypotheekrenteaftrek enzovoorts. Ik ben wel benieuwd hoe het totale bezuinigingsplaatje van 18 miljard er uit zal gaan zien met al deze posten waarop niets gaat gebeuren. Worden bepaalde groepen of budgetten dan niet onevenredig hard getroffen? Zal de linkerflank van het CDA dit vervolgens ook kunnen accepteren?

Voor mij begint vandaag de vakantie. Dat betekend fysiek iets meer afstand nemen van Den Haag. Maar of ik het spel ook helemaal los kan laten vanuit het zonnige zuiden. Ik denk van niet, we gaan het blijven volgen.

dinsdag 27 juli 2010

Bouw heeft nieuwe leercultuur nodig | Nieuws van vandaag | Cobouw.nl - Dé site voor de bouw

Bouw heeft nieuwe leercultuur nodig Nieuws van vandaag Cobouw.nl - Dé site voor de bouw Bijzonder goed artikel van Menno Lammers over leercultuur in de bouwsector. Persoonlijk denk ik dat dit niet alleen voor de bouwsector geldt, de meeste sectoren hebben hier nog een flinke slag te maken de komende jaren

zaterdag 24 juli 2010

Formatietijd of komkommertijd

Terwijl er al veel mensen op vakantie zijn, werk ik nog even door. Wat betreft de formatie leek het de afgelopen weken komkommertijd. Totdat het afgelopen weken opeens weer even nieuws was. Voorlopig geen paarsplus. Het lijkt erop dat er nu weer een poging over rechts gaat komen.

Ondertussen ben ik druk bezig met mijn nieuwe project voor Rijkswaterstaat. De uitbreiding van de verkeerscentrale in Wolfheze.  Ben nu een maand daar bezig, en ik krijg steeds meer het gevoel dat ik het project leer kennen. Dat moet ook wel, na de zomer gaat de marktbenadering starten.

Zelf ben ik in augustus nog even weg, dus dan zal het hier ook iets rustiger zijn. Fijne vakantie iedereen.

zondag 27 juni 2010

hectische weken

Wie verwacht dat ik hier uitspraken ga doen over de formatie, zal ik maar meteen teleurstellen. Helaas. Het is nog erg rustig op de departementen zolang de partijen niet inhoudelijk aan het onderhandelen zijn.

Toch was er wel meer dan genoeg te doen de afgelopen weken. Begin dit jaar had ik gedacht dat eind juni wel een mooie periode voor opleidingen zou zijn. Niet dus. In een drukke week ben je opeens twee dagen weg naar een conferentieoord. Hoewel de cursus inhoudelijk erg interessant was, met dank aan de inspirerende cursusleiding, hakken die twee dagen er toch in.

Sinds 1 juni ben ik begonnen als technisch manager van de uitbreiding van de Verkeerscentrale Noord-Oost Nederland in Wolfheze. Spannend en leuk project, waarin naast bouwkunde ook de ICT-kant een hele prominente plaats heeft. Maar er gaat wel tijd in het project zitten.

Deze week is ook de periode van de uitjes en het afscheid. Vorige week met Jong VenW alvast afscheid genomen van Camiel Eurlings. Je weet maar nooit, als er opeens een nieuw Kabinet zit, komt het er niet meer van.  Afgelopen maandag was ook het afscheid van het Innovatieplatform. Goed om allerlei bekenden weer te zien. Maar het is wel heel definitief, en dat doet je ook wel wat. Het is toch een club waar ik bijna twee jaar heb door gebracht.

Het mooie weer komt nu ook wel lekker uit. Afgelopen donderdag afdelingsmiddag bij Rijkswaterstaat, kanotocht door Utrecht met aansluitend een BBQ, en natuurlijk voetbal kijken. Dinsdag gaan we verder met het slotuitje van de directie bij Verkeer en Waterstaat. Dat is op Scheveningen, dat gaat een hele mooie avond worden daar.

Voorlopig ga ik nog even door, de vakantie is pas in augustus. Iedereen die al eerder gaat een hele fijne vakantie toegewenst

Boekrecensie Slimmer dan je baas, dyslexie op het werk.

Dit boek is een aanrader voor iedereen die in zijn omgeving te maken heeft met dyslectici en zeker voor mensen die leiding moeten geven aan collega’s met dyslexie. Het heeft mij er heel bewust van gemaakt dat mensen met dyslexie ook hele specifieke sterke kanten hebben. Vaak wordt er alleen naar het schrijven gekeken, maar juist op het vlak van creativiteit en associatief en beeldend denken kunnen mensen met dyslexie echt een grote meerwaarde hebben. Een uitdaging om deze mensen zo in te zetten dat zij hun talenten ten volle kunnen inzetten en laten zien.

Slimmer dan je baas
Slimmer dan je baas
Sjan Verhoeven & Jan van Nuland

Boekrecensie Kennisdemocratie, opkomend stormtij – Roel in ’t veld.

In het boek kennisdemocratie verkent Roel in 't Veld de spanningen tussen politiek, wetenschap en media. Het politieke bestel is ontstaan vanuit een behoefte van representatie. Tegelijkertijd zie je dat de politiek op dit moment in de problemen zit. Wordt representatie nog wel geaccepteerd in de huidige maatschappij. Burgers hebben weinig verwantschap met het huidige politieke bestel. Bovendien zijn ze hoger opgeleid en kritischer, wat verschijnselen oplevert zoals het ter discussie stellen van wetenschap die als basis ligt onder het beleid van diezelfde politiek. En tot slot is er nog de media, die steeds meer invloed krijgt op het politieke debat.Het boek is in de analyse erg goed. Het gaat soms wel erg de diepte in. Even doorbijten, maar dat maakt wel een hoop duidelijk. In de oplossingssfeer vindt ik de voorstellen mager. Weinig echt nieuwe dingen. Kortom: het boek is een goede en degelijke analyse van de problemen die nu spelen en de daarachter liggende ontwikkelingen. Vooral analyserend, met helaas iets te weinig aandacht voor mogelijke oplossingen.

Kennisdemocratie
Kennisdemocratie
Roel in't Veld

Boekrecensie Het laatste Jurylid – Johan Grisham

Het laatste jurylid is weer een spannend boek van John Grisham. Het boek is wel meer een verhaal dan een spannende thriller dan de andere boeken van Grisham, maar toch boeit het. Grisham weet op een goede manier de spanning in het boek te houden en er is voldoende verrassing om het geen roman te laten zijn. Het is niet het spannendste boek van Grisham, maar zeker wel een heel interessant en goed boek om te lezen.

Het laatste jurylid
Het laatste jurylid
John Grisham

dinsdag 15 juni 2010

Bavaria winnaar marketing award 2010

Dit lijkt mij een duidelijke zaak. Wat een geniale actie, en het wk is pas net begonnen

donderdag 10 juni 2010

Nog weinig duidelijkheid na verkiezingen

De afgelopen maanden druk bezig geweest met het volgen van de campagne voor de tweede kamerverkiezingen. Gisteren was het dan zover. En wat een climax. Lang leek het erop dat PvdA en VVD even groot zouden worden. Toch hebben we nu de VVD als grootste partij, waarbij het initatief voor de formatie bij hen ligt.

Toch geeft ook dat nog weinig duidelijkheid. Het zal een lastige maar interessante formatie worden. Gaan de VVD en de PvdA elkaar vinden? Of wordt het toch Wilders die als grootste winnaar uit de bus komt, en ook graag wil gaan reageren om een SP-scenario te voorkomen. Bovendien zijn D66 en GroenLinks voldoende groot en wat betreft standpunten ook interessant om mee te gaan doen. Maar ook het CDA kan , met als valide argument dat het land juist nu stabiel bestuur nodig heeft, onder een nieuwe aanvoerder als bescheiden 3e partij mee gaan doen in de formatie.

Er lijken drie opties te zijn waarbij de 3e optie met de PVV iets minder realistisch lijkt.
- Paars+ PvdA/VVD/D66/GL   Dit kan. Maar is voor de VVD als enige rechtste partij een risico.  Vrij schieten voor het CDA en vooral voor Wilders!
- PvdA/VVD/CDA.  CDA als lijm tussen PvdA en VVD. Kunnen de PvdA en de VVD het eens worden over de verschillen. En kunnen de PvdA en het CDA weer met elkaar verder in vertrouwen. Wat hier helpt is dat beide aanvoerders uit het vorige kabinet inmiddels vertrokken zijn.
- CDA/VVD/PVV.  Erg krappe meerderheid. Eén breukje (Brinkman??) in het PVV kamp en deze coalitie is de meerderheid kwijt. Durven Rutte en Verhagen hierop in te zetten. Bovendien zal dit intern CDA zeker spanning geven. Lijkt dus weinig realistisch.

Spannende dagen dus, tot nu toe houden Rutte en Cohen zich verdacht stil. Wordt vervolgd.

dinsdag 1 juni 2010

Boekrecensie veranderend getij – Marcel Metze

Absoluut een bijzonder boek en ook een must als je in welke positie ook met Rijkswaterstaat te maken hebt. Metze geeft een goede inkijk in het reilen en zeilen van Rijkswaterstaat. Het boek heeft mij geholpen om te begrijpen waarom zaken lopen zoals ze lopen.


Ben ik er na het lezen achter waarom dit boek nou niet uitgegeven had moeten worden? Nee. Metze is heel scherp in de beschrijving van personages, maar doet dit vooral om een stuk context en achtergrond te geven. Nergens heb ik het gevoel dat er een intentie is om te kwetsen. Dat allereerst. Maar daarnaast, hoge bomen vangen veel wind. Als je daar niet tegen kan moet je geen hoge boom willen zijn. En trouwens, zo hard stormt het niet in het boek.


Conclusie - Bijzonder boek om te lezen, zeker als je met Rijkswaterstaat te maken hebt. Geeft ook wel stof tot nadenken als je het over verkiezingen, een nieuw kabinet en uitvoeringsorganisaties hebt.

Veranderend getij
Veranderend getij
Marcel Metze

zondag 30 mei 2010

Campagne echt op stoom

Het is al even geleden dat ik geblogd heb. En inmiddels zijn de campagnes echt op stoom. Naast de grote tv-debatten wordt er ook in allerlei zaaltjes wat af gediscussieerd.


Afgelopen woensdag ben ik aanwezig geweest bij een debat over de inrichting van de overheid. Over wat er allemaal anders en minder moet hadden alle partijen wel een stevige mening. Op de terechte opmerking van debatleider Mark Frequin dat al die plannen ook in het verleden al speelden maar nooit volledig gerealiseerd werden had men al wat minder antwoord.


Wat ik zelf heel erg mistte in de discussie was de vraag wie straks al die grote uitdagingen gaat realiseren voor de overheid. De overheid is een vergrijsde organisatie. Met straks een reorganisatie en eventueel een salarisbevriezing jaag je iedereen alleen maar weg. De vergrijzing komt eraan, dus werk zat overal. Wat overblijft is een stel grijze mannen die op hun pensioen zitten wachten.


Na afloop nog even een interessant gesprek gehad met CDA en VVD over het verkopen van staatsdeelnemeningen. Als je schulden hebt moet je spullen verkopen toch? Tenzij de opbrengst hoger is dan de betaalde rente. Leuk en interessant. Deze vraag speelt weinig in het debat, maar gaat zeker aan de orde komen na de verkiezingen.


Donderdag bij een leuke sessie geweest van de Algemene Rekenkamer en de UvA over Civiel Society. Als de overheid nu eens dingen niet meer doet, pakt de samenleving dat dan op? En hoe kan je dit gedrag juist stimuleren. Leuke sessie, ik heb er een aantal goede ideeën uit gehaald.


Vrijdag aanwezig geweest op een campagneavond van de Christenunie. Goede bijeenkomst en leuk om Rouvoet in het debat te zien. Hij was erg sterk. Na afloop nog even doorgesproken over het kabinetsbesluit van die ochtend om de wegen in de regio Amersfoort aan te pakken. Eindelijk. Leuk om even met hem in gesprek te kunnen.


Inmiddels is het zondag. Volgens mij vanavond opnieuw een groot debat. Ben heel benieuwd. Wordt vervolgd ...

woensdag 5 mei 2010

Een weekje duurzaamheid en innovatie

De afgelopen week heeft even wat minder in het teken gestaan van verkiezingsprogramma's en politiek. En dat was ook wel weer eens lekker.

Duurzaamheid was wel het woord om deze week mee te typeren. Op dinsdag 27 april ben ik naar Zeeland geweest. Daar ligt de Vlaketunnel, na de renovatie is dit de eerste tunnel die volledig met LED-verlichting is uitgevoerd.  Een mooi project waarbij Rijkswaterstaat als launching customer is opgetreden. Inmiddels zijn er ook andere partijen geinteresseerd in de verlichtingstechniek.Naast de Vlaketunnel staat ook de Ramspolbrug in de belangstelling. De N50 die over de brug heen loopt wordt verbreed en hiervoor is ook een nieuwe brug nodig. Er ligt een voorstel om de nieuwe Ramspolbrug Energieneutraal uit te voeren.  Ook deze innovatie is niet onopgemerkt gebleven, en is genomineerd voor de Gouden Mier, een prijs voor het meest duurzame overheidsinitiatief. Ik wil bij deze wel een stemadvies geven voor de Ramspolbrug.Verder is deze week nog even gesproken over de strategie van Vernieuwing Bouw. Het plan ziet er goed uit Ik hoop van harte dat men dit ook echt neer kan gaan zetten.

Is er dan helemaal niets te melden over de verkiezingen? Nee eigenlijk niet, ik wacht nog steeds met spanning op het definitieve verkiezingsprogramma van het CDA Men is al een week druk om alle amendementen van het congres te verwerken, dus kennlijk waren het er nogal wat.

dinsdag 27 april 2010

CDA - Actueel - Nieuws - Nieuwsbericht

CDA start vanavond twitterdebat over hypotheekrenteaftrek

CDA - Actueel - Nieuws - Nieuwsbericht

Posted using ShareThis

De Campagne komt op gang

De afgelopen week was het iets rustiger op het verkiezingenfront. Maar het weekend maakte dat weer helemaal goed.


Allereerst was daar opeens vrijdag toch nog het verkiezingsprogramma van de PVV. Ook als het niet om integratie gaat heeft de partij nu zijn standpunten kenbaar gemaakt. En het moet gezegd worden. Communicatief is het één van de betere programma. “ AOW op 65 en geen dag later” . Dat zijn slogans die blijven hangen bij de kiezer. Verder probeert de PVV vooral stemmen weg te trekken bij de christelijke partijen, door zeer sterk in te zetten op de Joods-Christelijke traditie van Nederland.

Verder stond het weekend bol van de partijcongressen. CDA, PvdA, VVD, D66, CU en de PvdD waren allemaal bij elkaar. Twee wil ik er apart noemen. De PvdD, bijzonder dat in een democratische partij het partijcongres besloten is.

Tot slot het Partijcongres van het CDA hier waren bijna 1000 amendementen op het concept-partijprogramma. Niet zo vreemd, want de kwaliteit van het programma was niet bepaald hoog. Hopelijk biedt het definitieve programma iets meer duidelijkheid over wat het CDA nu echt wil. Dat is er twee dagen later nog steeds niet, kennelijk veel aagenomen amendementen die verwerkt moeten worden.

Op internet gaat al het gerucht dat het congres voor 11 miljard aan infrastructuur heeft toegevoegd aan het programma. Iedere regio zijn eigen weg. Bouwers, er is hoop. Waar ik zelf heel benieuwd naar ben is het standpunt over de provincies en over de waterschappen van het CDA. Dat kon straks misschien wel eens doorslaggevend gaan zijn voor deze bestuurslagen.

Om nog even bij provincies en waterschappen te blijven, er lijkt een mediaoorlog te ontstaan tussen deze twee bestuurslagen. Welke laag opereert nu efficiënter. Er gaat geen dag voorbij of ik kom interviews of artikelen tegen waarin bestuurders roepen dat die andere laag toch echt bij hen ingelijfd moet worden.Nog vijf weken. Volgende week begint het verkiezingsreces. Dan kan de campagne echt los.

maandag 19 april 2010

'Muurtjes slechten basis voor succesvolle innovatie in bouw' | Weekoverzicht | Cobouw.nl - Dé site voor de bouw

Gisteren heb ik een artikel geplaatst over de financiele situatie van het Vernieuwing Bouw. Vandaag kwam ik een interview tegen met de nieuwe topman, Martin van Pernis. Goede analyse, ik hoop dat het hem gaat lukken zijn ambities waar te maken

'Muurtjes slechten basis voor succesvolle innovatie in bouw' Weekoverzicht Cobouw.nl - Dé site voor de bouw

zondag 18 april 2010

Vernieuwing Bouw moet eindjes aan elkaar knopen

Vernieuwing Bouw moet eindjes aan elkaar knopen Aan de ene kant natuurlijk wel logisch omdat de sector het zwaar heeft. Maar aan de andere kant vind ik het onbegrijpelijk. Juist nu moeten er klappen gemaakt worden met thema's als duurzaamheid en moet bijvoorbeeld de woningbouw zich meer gaan toespitsen op de vergrijzing. Bijzonder dat zo'n grote sector zich zo afhankelijk opstelt van de overheid als het gaat toekomstige business!

zaterdag 17 april 2010

Gedoe rond het middenbestuur

Nu alle verkiezingsprogramma's bekend zijn, en heroverwegingsrapporten wel zo ongeveer doorgenomen zijn is het interessant om te kijken wel thema's nu de discussie beheersen.

Een hele interessante is wel de discussies rondom het Middenbestuur. De provincies lijken ervoor gekozen te hebben om de aanval in te zetten. Eten of gegeten worden.  Zo hebben de 3 Noordelijke provincies volgens het NRC de Staatssecretaris van BZK per brief voorgesteld om taken van het Rijk over te nemen. Het gaat hierbij om de activiteiten van de Dienst Landelijk Gebied en de droge activiteiten van Rijkswaterstaat Noord-Nederland.  De uitspraken resulteren al meteen in een botsing tussen de provincies zelf, maar wie het artikel goed leest ziet dat de ambitie wel degelijk staat.

Wat ik nog veel opvallender wordt is dat in de officiele publicaties van de provincies ook openlijk gesolliciteerd wordt naar de rijksdiensten. De provincie Utrecht adverteert in de regionale dagbladen, met gemeenschapsgeld!, voor een middenbestuur met daarin delen van Rijkswaterstaat en de waterschappen

Deze week was ik ik bij een sessie over de heroverwegingen, georganiseerd door het Centrum voor procesversnelling. Leuke bijeenkomst, waarin Peter van der Knaap, directeur bij de Rekenkamer, de voorstellen uit de heroverwegingsrapporteren probeerde te plaatsen in lange termijn dynamieken. Hoe kan het momentum dat er nu rondom de bezuinigingen en verkiezingen zit, lange termijn trends versnellen of vertragen?  Hypotheekrente aftrek is er bijvoorbeeld één waar na jaren van discussie (en stiltes tussendoor) nu wellicht wel een doorbraak kan komen.  Als je op deze manier kijkt kan ook nu de dynamiek rijp zijn om de ordening van de overheid eens goed aan te pakken. Het momentum is er, of er ook doorgepakt gaat worden hangt voornamelijk af van de nieuwe coalitie.

maandag 12 april 2010

Over Verkiezingsprogramma's, mobiliteit, water en openbaar bestuur

Allereerst iedereen bedankt met de vele felicitaties voor mijn verjaardag. Na weer wat te zijn bijgekomen van het grote feest en het lezen van alle heroverwegingsrapporten zijn inmiddels ook alle verkiezingsprogramma’s over ons uitgestort. De SP, groenlinks en het CDA hadden hun verkiezingsprogramma al geleverd, hier heb ik al eerder over geblogd. De afgelopen weken is er een stroom aan programma’s opgeleverd en zijn van bijna alle partijen de programma’s gereed. Bijna alle, het programma van de SGP volgt nog en van de PVV is nog niet bekend of en wanneer er een verkiezingsprogramma komt.Allereerst het verkiezingsprograma van D66. Duidelijke keuzes, op alle gebieden. Hypotheekrente-aftrek, betalen per kilometer en AOW. Kennis, Innovatie en duurzaamheid als belangrijke speerpunten. Voor mij persoonlijk erg aansprekend. Duurzaamheid wordt ook goed uitgewerkt in het thema mobiliteit, als het gaat om biobrandstoffen, duurzame mobiliteit en schonere auto’s. Als het gaat om het middenbestuur kiest D66 voor het opschalen van provincies tot sterke landsdelen en een slanke rijksoverheid.


Ook de PvdA heeft haar verkiezingsprogramma uitgebracht. Samen met het CDA strijdt de PvdA om de titel van meest abstracte verkiezingsprogramma. Verder valt op dat er ‘relatief weinig’ bezuinig wordt, het huishoudboekje op orde is kennelijk niet zo belangrijk. Een interessante gedachte vind ik wel het voorstel om de uitvoeringsorganisaties te clusteren. Op fysiek terrein kan ik hier iets van maken met RWS, ProRail, Tennet, RGD, DLG en Staatsbosbeheer. Vele combinaties zijn hier mogelijk, mooie set afkortingen trouwens. Snapt iedereen het nog?


Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie bevat weinig verrassing, het past bij de partij. Wat ik wel noemen is de aandacht voor het actieplan spoort. Bestuurlijk kiest de CU voor drie bestuurslagen, met als aandachtgebied voor de provincie de fysieke leefomgeving. Dit betekend op Rijksniveau dat VenW, VROM en delen van LNV samen kunnen gaan in één departement. Verder wil de CU ProRail onder brengen bij Rijkswaterstaat, zodat er één beheerder voor alle infrastructuur ontstaat.


Bij Trots op Nederland herken ik in het verkiezingsprogramma heel erg veel van de Amerikaanse gedachte van de kleine overheid. Concentreren op kerntaken. Toch is dit niet helemaal consistent doorgevoerd. Op mobiliteitsgebied moeten de belangrijkste verkeersaders 8-baans worden (Leuke klus hoor). Maar tevens moet het Kwartje van Kok worden teruggegeven. Ik ben dan ook benieuwd naar de financiële doorrekening van dit programma. Een heel opvallend voorstel is het onderbrengen van de waterschappen bij Rijkswaterstaat. Een monsterklus met als resultaat een gigantische organisatie (Hoeveel fte’s zouden dat wel niet zijn). Rijkswaterstaat wordt nu al een koninkrijk genoemd, na deze fusie hebben we het zeker over een keizerrijk.


Tot slot de VVD. Deze partijen trekt in haar verkiezingsprogramma € 500 miljoen meer uit voor mobiliteit en neemt daarin wel een afwijkend standpunt in ten opzichte van de overige partijen. Bestuurlijk wordt gekozen voor sterke provincies, met hele specifieke taken en mogen de waterschappen blijven bestaan (hoewel het bestuur van het waterschap niet meer direct verkozen wordt). Verder is de VVD niet geheel onverwacht tegen de kilometerheffing.

Tot slot de SGP. Deze partij presenteert het programma op 19 april.

Nu bijna alle programma’s bekend zijn blijken ondanks alle bezuinigingsperikelen de klassieke links-rechts verschillen op het gebied van mobiliteit niet al teveel te zijn veranderd. Links heeft een accent op OV,  rechts investeert in asfalt. Voor betalen per kilometer valt tot slot op dat de weerstand vooral aan de flanken zit.


Interessanter zijn de standpunten rondom de inrichting van het openbaar bestuur. Zowel op Rijksniveau, op niveau van het middenbestuur (zowel provincies als waterschappen) of de uitvoeringsorganisaties zijn er veel verschillende ideeën. Ik vind het ook lastig daar nu al een lijn of clustering in te trekken. Dit veld verdient een nadere analyse. Wordt vervolgd dus.

dinsdag 6 april 2010

‘Rammelende’ rechtspraak en hebberige gemeenten?

Voor de mensen die een beetje moe zijn van mijn verhalen over heroverwegingen en partijprogramma´s. Vandaag iets heel anders. Rechtspraak en gemeenten. Ja, ook daar heb je als burger af en toe mee te maken.Als eerste de rechtspraak. Met enige regelmaat hoor je verhalen en opinies dat de kwaliteit van de rechtspraak achteruit gaat. Afgezien van herzieningen in de grote rechtzaken blijft dat allemaal een ver van je bed show. Totdat het opeens concreet wordt en dichtbij komt.


We hebben thuis al enige tijd een geschil lopen op het gebied van consumentenrecht. Verkoper reageert niet op brieven en is niet aangesloten een de geschillencommissie. En zo sta je opeens bij de kantonrechter in Amersfoort. Zo kom je dus nog eens ergens.


Van een rechter mag je verwachten dat hij verstand heeft van recht. Tot nu toe worden die verwachtingen gelukkig helemaal waar gemaakt. Maar het goed waar we een geschil over hebben betreft een zadel, zo´n ding dat je nodig hebt bij paardrijden. En een rechter heeft dus geen verstand van zadels en/of van leer. Dat hoeft ook niet.


Dan wordt een deskundige ingeschakeld. Wij met het zadel naar het noorden van het land, daar komen we aan op een prachtig bedrijf, zie mijn eerdere bericht. De experts kwamen zeer deskundig over. Ik ben er ook van overtuigd dat deze dame dat is, kijk maar naar het prachtige bedrijf dat ze heeft opgebouwd.

Ik was dan ook behoorlijk verbaasd toen het schriftelijk rapport onsamenhangend en vol niet onderbouwde suggesties stond. Onvolledig, onsamenhangend, kortom echt zwaar onvoldoende. Op mijn werk zou ik hier echt geen euro voor betalen en collega’s die dat wel doen aanspreken. Dit soort adviezen zijn echt niet acceptabel.


Maar op dit soort rapportages moet een rechter dus wel gaan oordelen. Geen idee eigenlijk of een rechter een rapport kan terugsturen als onvoldoende. ‘ Doe maar over en schrijf dan wel een duidelijk verhaal’ Feit is wel dat als een rechter op zo’n rammelend verhaal een uitspraak moet bouwen, dit ook de kwaliteit van de rechtspraak aan tast. Ik sprak laatst toevallig iemand die onderzoek doet naar de kwaliteit van de rechtspraak en daar ook kijkt naar inbreng van deskundigen. Deze persoon krijgt er weer een casus bij. Ik ben (helaas!) geadviseerd om nog niets om mijn blog te plaatsen, wellicht na de uitspraak.


Dan over naar de gemeenten. WOZ-waarde en OZB-belasting. Een mooi onderwerp om over te klagen. Daarover genoeg op internet. Daar gaan ik dus niet aan mee doen. Wat mij wel opvalt is dat mijn gemeente bij de WOZ-waardering van mijn huis net altijd binnen het wettelijk vermoeden blijft. Voor mijn woning moet het verschil van mening minimaal gaan over 4% van de waarde, anders hoeft de gemeente mijn bezwaar niet te behandelen. Te toevallig zit de stijging bij mij altijd tussen de 3,5 en 4%.


Dit jaar ga ik het toch proberen. Een beetje geholpen door de omstandigheden. Net voor 1 januari , het meetpunt van de woz-waardering, hebben enkele jongeren getest of de gevel van mijn huis bestand is tegen professioneel vuurwerk. Wat voor vuurwerk het was weet ik niet, maar het antwoord is nee.


Een woning met een gat in de gevel is volgens mij juist minder waard dan meer. Bovendien ligt er een flink pak aan documentatie. Foto’s, schaderapport van de verzekeraar en facturen van de aannemer voor herstel. Genoeg onderbouwing voor een mooi bezwaar.


Toch krijg ik het gevoel dat het wettelijk vermoeden weer afgeschaft moet worden. Ooit ingevoerd om het aantal bezwaarschriften om kleine bedragen te beperken. Nu zie ik dat gemeenten strategisch net binnen de bandbreedte blijven en op die manier burgers belemmeren om bezwaar te maken. Daar is dit nooit voor bedoeld. Afschaffen dus!

zondag 4 april 2010

De week van de heroverwegingen

Eindelijk zijn ze er dan. Na maanden werk, en de laatste weken steeds meer geruchten zijn afgelopen donderdag de heroverwegingsrapporten gepresenteerd. Het slotstuk van een boeiende week.

Die week begon met de publicatie van het CDA verkiezingsprogramma.  Een dik document met, zoals ook vele reacties in de media, weinig echte keuzes. Iemand zei tegen mij 'Het stuk leest als een beleidsnotitie'. Het lijkt erop dat het CDA alle regeringsopties open wil houden, en pas dan kleur wil bekennen. Erg jammer, dit vage document helpt niet bij het maken van de keuze voor 9 juni.

Dan de heroverwegingsrapporten. Donderdag was het dan zover. De set van heroverwegingsrapporten beschikbaar op internet. Inhoudelijk op mijn vakgebied (Mobiliteit en Water) weinig verrassingen. Bijlage 10 vond ik persoonlijk nog wel erg interessant. Een vergelijking met andere landen. Wat zou Rijkswaterstaat daarvan kunnen leren? Ik ben heel benieuwd of we hiervan nog iets terug gaan zien in het regeerakkoord straks. Mobiliteit had weinig aandacht in de pers. Ik heb er bij BNR nog wat over gehoord. Verder volgens mij geen speerpunt. Volgende week maar eens kijken wat de reacties zijn van alle stakeholders.

Verder natuurlijk interessante keuzes. Wonen en Zorg zijn uitgebreid uitgemeten in de media. Innovatie, onderwijs en duurzame energie zijn weinig terug gekomen. Ik vond de voorstellen ook wat tegenvallen. Het voelde wat gekunsteld, we willen niet bezuinigen maar moeten toch met een voorstel komen.

Wel interessant zijn de rapporteren openbaar bestuur en bedrijfsvoering. Als je dit combineert krijg je een soort fluide rijksoverheid. Departementen kleiner, een duidelijke afbakening van het middenbestuur en de gemeenten en ook een consolidatieslag bij gemeenten. Ik ben heel benieuwd waar we op termijn naar toe gaan. De eerste reacties heb ik al langs zien komen. Helaas verschantst iedereen zich op zijn eigen eiland, in plaats van te kijken waar de kansen liggen.

Over de uitvoering is eigenlijk weinig terug te vinden in de rapporten. Ergens in een bijzin komen ik tegen dat als je grote provincies (landsdelen) krijgt je daar ook een uitvoeringsorganisatie aan kan hangen. Die kan dan zowel voor rijk als provincie werken.  Dat lijkt mij wel een hele interessante gedachte. Tot slot ben ik ook erg benieuwd of de rapporteren nu een doorbraak gaan betekenen voor 'het nieuwe werken' en de arbeidsmobiliteit bij de overheid.

Dat was het even voor nu. Volgende week weer een update. In ieder geval is het verkiezingsprogramma van D66 dan gereed. Ik heb het nog niet gelezen maar de eerste commentaren zijn erg aansprekend. En wie weet wat er verder nog komt.

Fijne paasdagen allemaal.

zaterdag 3 april 2010

Lente in Kenia - 5

Maart loopt al ten einde, dus ook hier begint de lente: we horen de vogels kwetteren en staat al veel in bloei.

Zoals we de winter achter ons laten, zo is ook aan onze zoektocht een einde gekomen. Alles begint op z'n plek te vallen en op vele vragen hebben we ondertussen antwoord gekregen; over onze plek hier, over de plannen en de hulp die we bieden. We hebben onze draai gevonden en kunnen met wat we nu hebben echt aan de slag.


We hadden het in onze vorige nieuwsbrief toch over die kerk, vlakbij de rotonde? Die is ondertussen -- hoera! -- akkoord gegaan met ons voorstel om een ruimte te huren voor twee middagen per week. Afgelopen week hebben we al meteen twee keer een bijeenkomst gehouden met 'onze' vrouwen, op maandag en woensdag. Die eerste ontmoeting was nog best onwennig, voor ons (Esther en Bernard waren daar om hun gasten te ontvangen; JanJaap zorgde thuis voor Jesse), maar ook voor de vrouwen; iedereen was in afwachting wat de bedoeling was, maar al gauw deed iedereen mee met het programma. Zo'n 18 vrouwen en 8 kinderen waren aanwezig.


Wat wel opmerkelijk is, is dat de meeste vrouwen wel christen zijn; ze geloven in hun Vader in de Hemel. Alleen als we wat doorvragen wat dat precies voor hen persoonlijk betekent, dan vinden ze het heel lastig om te benoemen. Onderwijs krijgen ze niet omdat ze niet naar een kerk gaan (ze durven niet), dus bijbelkennis is er ook bijna niet.


Daarom moeten deze middagen in de kerk bijdragen aan een basis van hun geloof, en daar zijn we dus mee aan de slag gegaan.


We zijn erg onder de indruk van hun zangtalent. Als we ze een moment geven dan slaat de verslagenheid om in een enorm uitbundig Keniaans koor! Ze dansen en zingen en danken God voor wie Hij is. In Swahili zingen ze dan meerstemmig, waarbij één voorzanger solo zingt. Het is dan echt een strijd wie er nú weer de solo mag doen, zo enthousiast worden de vrouwen dan!


Die middagen geven ons ook eindelijk gelegenheid om samen te bidden; op straat missen de vrouwen de rust om zich tot God te wenden, maar hier maken ze graag gebruik van ons aanbod om voor ze te bidden en we ervaren er werkelijk Gods aanwezigheid. Zo baden we met elkaar voor een meisje dat van geboorte af doofstom is. Na het gebed gaf ze aan dat ze dingen hoorde en ook probeerde ze te spreken. De vrouwen en wij waren perplex! Er kwamen echt klanken uit haar mond, terwijl niemand ooit haar stem had gehoord. Nog steeds zijn wij enorm verbaasd over dit mooie wonder.


De geestelijke wereld is hier veel zichtbaarder dan in Nederland; aan de ene kant zijn we getuige van een wonder als dit, maar de andere kant is ook veel sterker aanwezig in het dagelijks leven; hekserij en toverij is hier van alledag en de gevaren en consequenties ervan zijn enorm. We moeten dus ook daarin de vrouwen bijstaan in gebed.


In de toekomst willen we deze middagen ook gebruiken om de vrouwen wat handwerk te laten doen; ook weer heel basaal, zoals het maken van kleine knuffeltjes, sieraden, etc. Heb jij misschien leuke creatieve ideeën die we hier kunnen inzetten? Heel graag! Wat we willen bereiken is dat ze zelf het belang en de lol in gaan zien van iets te doen, dat ze weer actief gaan worden, ze zich nuttig gaan voelen, en daardoor uiteindelijk ook groeien in hun eigenwaarde.


Zaterdag zijn we in ons nieuwe huisje getrokken (zie foto boven). Tot vorige week hadden we nog geen idee waarmee we het zouden moeten inrichten, want we hebben eenvoudig niet de financiële middelen om huisraad te aan te schaffen. Het was dus geweldig nieuws toen we hoorden dat onze Canadese vriendin met haar stichting (die eigenaar is van haar boedel) kon overeenkomen dat haar spullen er tot 1 juli blijven staan! Dat geeft ons ruim de tijd om onze eigen benodigdheden te verzamelen.


Onze financiële situatie, we noemden het net al even, geeft ons bij tijd en wijle wel wat spanning. Aangezien we niet op een heel regelmatige basis geld krijgen, merken we nu we aan het uitbreiden zijn, dat er wel wat gaten vallen.We zijn dan ook aan het zoeken naar manieren om op meer structurele basis zowel de stichting als ons eigen levensonderhoud te voorzien van de nodige middelen. Vanuit Kenia is het ondoenlijk om in Nederland relaties te bouwen die leiden tot financiering en sponsoring, dus hoe pakken we dat aan? Graag willen we vragen om hierover mee te denken en te bidden; als u op dit vlak creatieve ideeën hebt, dan horen wij die heel graag. Ondertussen hebben we in kaart kunnen brengen wat er nodig is voor legalisering van de stichting in Kenia. We zullen daar ongeveer anderhalf jaar voor moeten rekenen; eerst moeten we Stichting AltijdGenoeg officieel vestigen (ongeveer 9 mnd), om vervolgens een werkvergunning te kunnen aanvragen vanuit de stichting, wat ook wel de nodige maanden zal kosten.


We hebben een aantal mensen gesproken die deze weg al hebben belopen en ons veel nuttige informatie hebben gegeven. Ook hierin speelt geld weer een rol; geld houdt de bureaucratie draaiende!


Met ons persoonlijk gaat het goed. Er zijn veel dingen die onze aandacht en zorg vragen, wat niet altijd makkelijk is, dus bij momenten zijn we ook best onzeker. Maar over het algemeen is onze overtuiging dat we op de goede weg zijn. Hoe het er verderop uit zal zien weten we niet, maar deze boom groeit werkelijk; daar zijn we meer dan onder de indruk van. We zien uit naar veel vrucht en een goede oogst.


Jesse gaat sinds een paar weken naar de baby-bijbel-klas. Een heel schattig initiatief van onze gemeente. Elke woensdagochtend komen moeders met hun peuters bij elkaar. Telkens doen ze hetzelfde programmaatje met liedjes, instrumentjes en het verhaal hoe God de aarde gemaakt heeft. Jesse vindt het fantastisch!


JanJaap haalde afgelopen maand een persoonlijke mijlpaal; hij vierde zijn 30ste (dertigste!) verjaardag. Die dag waren we ons wel even pijnlijk bewust van hoe ver onze vrienden en familie van ons vandaan zijn. Toch wist Esther er een mooie dag van te maken, want ze had een barbecue georganiseerd met een klein groepje plaatselijke vrienden, waardoor het een heel gezellig en geslaagd feest werd! Onze huisbaas doneerde nog een heuse verjaardagstaart.


Met de zwangerschap gaat het heel goed. Esther heeft veel energie en geen klachten. We hebben een goede gynaecoloog gevonden die ons zolang we hier zijn zal begeleiden.


Tot onze verbazing is de werkwijze hier veel uitgebreider dan in Nederland; voor een consult staat een half uur en een echo krijg je hier om de maand. Hoezo derde-wereldland?!


Bedankt voor alle betrokkenheid en we wensen iedereen een heel mooi pasen toe!


Liefs, Esther JanJaap en Jesse


p.s. We vroegen het al even, maar willen jullie meedenken/-bidden over het volgende:


• ideeën om het creatieve programma-onderdeel in de vrouwenmiddagen in te vullen;


• We hebben op zeer korte termijn bijna 2000 euro nodig, wat we op dit moment niet op onze rekening hebben. De afgelopen week worstelden we hier nogal mee, want op deze manier kunnen wij hier niet zijn! Per maand hebben we, voor levensonderhoud en stichtingswerk samen ongeveer 3000 euro nodig. Gelukkig is God trouw en we weten dat we hier moeten blijven.