zondag 23 maart 2014

Nederland innovatief waterland

Deze week werd in relatieve stilte een prachtig overzicht van innovatieve waterprojecten in Nederland naar de 2e kamer gestuurd.  Een prachtig overzicht van wat er op dit moment gebeurd aan innovatie in de Nederlandse watersector. Het laat zien dat Nederland een prachtige proeftuin is voor kennis en innovatie die we vervolgens in het buitenland kunnen exporteren.

Naast het prachtige overzicht van voorbeelden biedt ook de bijgevoegde aanbiedingsbrief een aantal mooie uitgangspunten, zoals de uitspraak dat innovatiemogelijkheden wordt geincorporeerd in het primaire proces.  Heerlijke ambitie, maar dit realiteit maken zal nog behoorlijk wat energie vragen in deze sector.

Ook innovatiegericht inkopen komt weer aan de orde. De minister bevestigd de lijn zoals we die bij Rijkswaterstaat hebben ingezet.  Dit soort steuntjes in de rug zijn natuurlijk altijd welkom.

zaterdag 22 maart 2014

Innovatiegericht Inkopen verspreidt zich door Nederland


Innovatiegericht Inkopen verspreidt zich door Nederland. Nadat ik het de eerste twee jaar voornamelijk langs zag komen bij de Rijksoverheid, beginnen nu ook de andere overheden interesse te krijgen in het instrumentarium van innovatiegericht inkopen.

Een van de aanleidingen hiervoor is de oproep in het VNG-magazine dat er veel winst te halen is met 'slimmer inkopen'. Dat is natuurlijk altijd fijn in tijden van bezuiniging. Toch zie je dat dit wel effect heeft, veel zoeken met google op innovatiegericht inkopen bij gemeenten levert behoorlijk wat op, naast de koplopers Amsterdam, Eindhoven en Enschede zie ik nu ook bij de gemeenten Beesel, Halderberge, Haarlemmermeer, Overbetuwe en Heerhugowaard terug komen als gemeenten die met innovatiegericht inkopen aan de slag zijn. Dit betreft nu vooral nog inkoop- en aanbestedingsbeleid, ik ben benieuwd of dit over enkele jaren resulteren in mooie innovatieve projecten.

zondag 16 maart 2014

Innovatiecafes als opmaat naar Rijkswaterstaat innovatie agenda

De afgelopen week en komende week staan voor een belangrijk deel in het teken van de innovatiescafes als tussenmijlpalen voor de innovatieagenda die we medio april willen opleveren. Afgelopen maandag ben ik aanwezig geweest bij het innovatiecafe leefomgevingLeefomgeving is sinds een jaar een belangrijk onderdeel van Rijkswaterstaat met de overgang van taken en collega's vanuit Agentschap NL.  Inspirerend om te zien hoe er binnen dit deel van Rijkswaterstaat gewerkt wordt aan allerlei thema's op het gebied van leefomgeving. Zelf ben ik aanwezig geweest bij een subsessie over circulaire economie en circulair inkopen.

Vermeldenswaardig is ook dat ik ook voor mij bekende partijen tegen kwam. Zo waren alle grote bouwbedrijven aanwezig.  Goed om te zien dat ook deze partijen geinteresseerd zijn in de kansen die nieuwe thema's binnen het domein van de leefomgeving kunnen bieden.

Ook komende week staat er weer een innovatiecafe in de planning. Aanstaande dinsdag wordt de concept innovatieagenda getoetst en doorgesproken met marktpartijen, kennisinstellingen en partners uit andere overheidsorganisatie.  Dit doen we in een open proces, of zoals RWS Zakelijk het omschrijft. 'Meedenken over aanvliegroutes innovatievragen van Rijkswaterstaat? Kom 18/3 naar het Innovatiecafé' Info & aanmelden http://rwsinnovatiecafes.nl

zaterdag 15 maart 2014

De Commissie van Aanbestedingsexperts laat van zich horen

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft de afgelopen weken een aantal uitspraken geplaatst op haar website waarin de commissie zich uit spreekt over het  clusterverbod en splitsingsgebod. Volgens mij voor iedere inkoper interessante materie.

Advies 43 onnodig samen voegen
In advies 43 gaat het over  de vraag of de aanbestedende dienst 2 ongelijksoortige opdrachten onnodig heeft samengevoegd. Een samenvoeging is onnodig wanneer de aanbestedende dienst die samenvoeging niet voldoende kan motiveren. Met de onvoldoende naleving van de motiveringsplicht staat volgens de Commissie ook de niet-naleving van het clusterverbod vast.

Advies 43 splitsingsgebod
In advies 53 draait het om de vraag of het opdelen in meerdere percelen van een aantal (samengevoegde) geografische bepaalde gelijksoortige opdrachten binnen 1 aanbestedende dienst 'niet passend' is en of de beslissing om niet tot een dergelijk opdelen over te gaan voldoende is gemotiveerd. In dit advies verduidelijkt de Commissie ook de verhouding tussen de regeling van het clusterverbod en het splitsingsgebod en de daarmee verband houdende motiveringsplichten zoals die in artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012 zijn geregeld.

zaterdag 8 maart 2014

Kansen voor innovatie in nieuwe EU aanbestedingsrichtlijn


De nieuwe EU aanbestedingsrichtlijn waarover het Europees Parlement heeft gestemd biedt een aantal interssante kansen voor innovatie.
  • De onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking en de concurrentiegerichte dialoog mogen gebruikt worden voor werken, leveringen en diensten wanneer de opdracht ook betrekking heeft op ontwerp of innovatieve oplossingen.
  • Er is een nieuwe procedure, het innovatiepartnerschap, voor het ontwikkelen en de aankoop van innovatieve werken, leveringen en diensten. Zo'n partnerschap moet gestructureerd worden conform de normale ontwikkelingsfasen van een innovatie of research project. Na elke fase mag de aanbestedende dienst de samenwerking opzeggen. Een partnerschap kan met meer dan één ondernemer gesloten worden.
  • Het gebruik van een marktconsultatie voorafgaand aan een aanbestedingsprocedure is ook enigszins geregeld.
Meer weten, download hier de samenvatting van de (concept) EU aanbestedingsrichtlijn van de website van Pianoo