vrijdag 30 augustus 2013

De start van een nieuwe uitdaging op de Veluwe - 2


In juni hebben we de beslissing genomen om onze huis te koop te zetten.  Tot nu toe ben ik niet ontevreden over de reacties. Er zijn kijkers geweest, en ons huis worden goed bekeken op Funda. De afgelopen maand was het wat stiller, maar dat is logisch gezien de vakantie en het warme weer.

Positief aan de beslissing is dat het aantal meedenkende vrienden, collega's en bekenden aan het groeien is. We krijgen suggesties en tips toegestuurd van boerderijen op de Veluwe die te koop staan.  Ook hebben we diverse gesprekken gehad over wat je verder kan op een boerderij met zorg, paarden en allerlei andere activiteiten. Die gesprekken helpen ons weer om ons beeld te scherpen.

We zijn benieuwd wat het najaar ons gaat bregen. Kent u nog iemand die op zoek is naar een betaalbare maar ruime hoekwoning in midden Nederland? Attendeer deze persoon dan op deze woning die ook voor starters nog prima financierbaar is.

donderdag 22 augustus 2013

Enablers voor een transitie in de bouwsector


Deze week werd ik nog even geprikkeld naar aanleiding van het document over de circulaire economie van Michel Schuurman van MVO Nederland met als titel 'De circulaire economie laat u zich verrassen of plukt u de vruchten?' In het document beschijft Schuurman dat bedrijven di emet een lange cyclus te maken hebben, verankerd zijn in een pad-afhankelijkheid. Terugverdientijden zijn hierdoor lang, waardoor de transformatiesnelheid wordt beperkt. Het gevolg is lock-in situaties die lastig te doorbreken zijn.

Ook in de bouw- en infrasector is sprake van lange terugverdientijden. Toch zal juist deze sector zich moeten aanpassen aan de nieuwe marktomstandigheden en aan de nieuwe innovaties die vanuit andere sectoren komen en invloed hebben op de sector.

Met het vernieuwen van de innovatie-instrumenten van Rijkswaterstaat, wordt gewerkt om ruimte te creeren voor innovaties in de sectoren waarmee Rijkswaterstaat zaken doet.  De komende tijd worden de innovatieopgave (op welke thema's heeft Rijkswaterstaat innovaties nodig) en het beleidskader innovatiegericht inkopen (hoe gaan we innovatie inkopen) vastgesteld. Daarmee geeft Rijkswaterstaat invulling aan het kabinetsbeleid dat overheden ruimte moeten creĆ«ren in hun inkoopbeleid voor om het bedrijfsleven om hun concurrentiepositie te versterken.

Deze ontwikkelingen vanuit de overheid kunnen hierbij helpen, maar lossen de padafankelijkheid en lock-in positie waar de sector soms lijkt te zitten niet meteen op.  Hiervoor is het noodzakelijk dat een aantal partijen uit de sector verantwoordelijkheid willen nemen in voor de verschillende ketens in de bouwsector, en stappen durven te zetten om bestaande padafhankelijkheden te doorbreken en lock-in situaties op te heffen. Dit vraagt moed, andere coalities en misschien wel zoeken naar het onbekende. Het zal spannend zijn om te zoeken naar partijen die deze stap willen zetten.

dinsdag 13 augustus 2013

Stilte voor de storm - druk najaar op komst


Als ik naar de agenda kijk dan zijn er nog twee rustige weken te gaan. Daarna komen er veel mensen terug van vakantie en begint het weer flink druk te worden.  Dit najaar staat de afsluiting van twee intensieve trajecten op de planning. Allereerst is er de besluitvorming over de innovatieopgave van Rijkswaterstaat, een traject waarin Rijkswaterstaat in een interactief proces met medeoverheden, marktpartijen en kennisinstellingen haar eigen innovatieopgave tot 2020 heeft geformuleerd. De vaststelling ervan is een belangrijke mijlpaal voor het innovatieprogramma van Rijkswaterstaat.

Dat geldt ook voor het beleidskader innovatiegericht inkopen. Ook het vaststellen van dit nieuwe inkoopbeleid staat dit najaar op de planning, als afronding van een proces van twee jaar. Het is mooi om nu al te zien hoe inkoop en innovatie elkaar steeds beter lijken te vinden, dat biedt perspectief voor de komende jaren.

Ik hoef niet bang te zijn dat we met de afronding van deze trajecten in een gat vallen.  Begin september staat een externe gesprekronde gepland langs verschillende partijen in de bouwsector en de financiele sector. We zijn nog aan het nadenken over een nieuwe visie op testen vanuit Rijkswaterstaat, er wordt nagedacht over de financiering van innovatie bij Rijkswaterstaat en de invulling van de 2,5% doelstelling uit de bedrijfslevenbrief.  Verder moeten we het innovatieprogramma opnieuw verbinden aan de organisatie en zal ook mijn nieuwe afdeling innovatie en markt zijn positie en doelen moeten gaan realiseren.

Het wordt een mooi maar druk najaar.

dinsdag 6 augustus 2013

Embracing Open Innovation to Boost the Welsh Economy

Embracing Open Innovation to Boost the Welsh Economy   Inspirerend berichtje over hoe in Wales zeven grote bedrijven zijn uitverkoren om zich met enige begeleiding en incentives te verbinden met kleine bedrijven en andere stakeholders om tot open innovatie te komen. Misschien wat lastig om over onze topsectorenaanpak heen te leggen, maar wellicht wel een toepasbaar andere sectoren in Nederland?

maandag 5 augustus 2013

Komkommertijd?


Nu we echt middenin de vakantie zitten en er veel collega's weg zijn zou het komkommertijd kunnen zijn op het werk. Niets van dat alles. Ondanks dat de mailbox een flink stuk minder vol zit (heerlijk), zie je dat de voorbereidingen voor een druk najaar al in volle gang zijn.  Zo hebben we afgelopen week geschreven aan een volgende versie van het beleidskader Innovatiegericht Inkopen, wat mij betreft kunnen we na de zomer het besluitvormingsproces in richting vaststelling. Ook is er met de collega's van Economische Zaken bijgesproken over de plannen voor dit najaar, en werpt de Innovatieestafette 2013 zijn schaduw vooruit.  Het werken in tropenrooster verveelt nog niet, en er is nog genoeg te doen.

Tot slot werd ik deze week nog gewezen op een prachtig bedrijf, Kims Kieksjes,  voor mensen met een verstandelijke beperking. Blijkt van een partner van een collega te zijn. Harstikke leuk hoe zij haar kanjers aan het fotograferen is.

vrijdag 2 augustus 2013

Sociale innovatie in het MKB


Via een oud collega kreeg ik deze week een interessante publicatie van Syntens toegestuurd over sociale innovatie in het MKB. Het document beschrijft 9 bedrijven  uit het midden en kleinbedrijf die met sociale innovatie aan de slag zijn gegaan.  Leuk om te lezen, met name de cases over koekjesbakkerijVeldt (zelf ook in bakkerijen gewerkt) ,JAZO Zevenaar (echt lef) en LABLE (echt ruimte bieden aan vernieuwing) spraken mij erg aan.

Opvallend vindt ik dat je bij een aantal van deze voorbeelden zit dat verandering van structuur en cultuur wel degelijk samen kunnen gaan. En dat het ook snel kan. Daar kunnen we bij de overheid echt nog een hoop van leren.