zaterdag 22 december 2012

Belangstelling voor innovatiegericht inkopen neemt toe

Terugkijkend op het jaar 2012 is er maar 1 conclusie mogelijk. Innovatiegericht inkopen wordt als instrument steeds belangrijker.  De belangstelling neemt toe, en de voorwaarden zijn gecreerd om de komende jaren hierop echt door te pakken. 

- De bouwsector heeft het moeilijk, de crises is fundamenteel en de komende jaren zullen zwaar zijn door dalende overheidsbestedingen.  Steeds meer wordt duidelijk dat tradtionele taart kleiner wordt, de sector zal de taart dus groter moeten maken door in te zetten op nieuwe ingredienten. Duurzaamheid, energieopwekking, biomassa.  Bedrijven die hierop inzetten staan straks gesteld voor de uitdagingen na deze crises.
- Ook bij de overheid worden de dalende budgetten voelbaar, en innovatie komt pas echt los bij urgentie. Het tradiotionele model van stimuleren van innovaties via subsidies kan niet meer, het topsectorenbeleid heeft nieuwe randvoorwaarden gezet voor samenwerking in de gouden driehoek. Tegelijkertijd is wel zichtbaar dat nu inzetten op innovatie kan resulteren in grote besparingen op lange termijn. Innovatie is dus een alternatief voor bezuinigen via het 'kaasschaafmodel' . Misschien wel belangrijk,  het inzetten op innovatie door de overheid ondersteund de exportpositie van het Nederlandse bedrijfsleven.

De zoektocht om het aanbestedingsbeleid van de overheid de juiste prikkels in te zetten voor innovatie is in goede gang. Met de ambitie om 2,5% van het inkoopbudget van de overheid in te zetten voor innovatie hebben we een ambitieuze doelstelling neergelegd. Ik zie er naar uit om hier ook in 2013 aan te werken, en inkoop en innovatie aan elkaar te verbinden en te versterken. Ik wens iedereen fijne feestdagen toe.;

Geen opmerkingen:

Een reactie posten