zaterdag 8 maart 2014

Kansen voor innovatie in nieuwe EU aanbestedingsrichtlijn


De nieuwe EU aanbestedingsrichtlijn waarover het Europees Parlement heeft gestemd biedt een aantal interssante kansen voor innovatie.
  • De onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking en de concurrentiegerichte dialoog mogen gebruikt worden voor werken, leveringen en diensten wanneer de opdracht ook betrekking heeft op ontwerp of innovatieve oplossingen.
  • Er is een nieuwe procedure, het innovatiepartnerschap, voor het ontwikkelen en de aankoop van innovatieve werken, leveringen en diensten. Zo'n partnerschap moet gestructureerd worden conform de normale ontwikkelingsfasen van een innovatie of research project. Na elke fase mag de aanbestedende dienst de samenwerking opzeggen. Een partnerschap kan met meer dan één ondernemer gesloten worden.
  • Het gebruik van een marktconsultatie voorafgaand aan een aanbestedingsprocedure is ook enigszins geregeld.
Meer weten, download hier de samenvatting van de (concept) EU aanbestedingsrichtlijn van de website van Pianoo

Geen opmerkingen:

Een reactie posten