Analytics

zaterdag 15 maart 2014

De Commissie van Aanbestedingsexperts laat van zich horen

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft de afgelopen weken een aantal uitspraken geplaatst op haar website waarin de commissie zich uit spreekt over het  clusterverbod en splitsingsgebod. Volgens mij voor iedere inkoper interessante materie.

Advies 43 onnodig samen voegen
In advies 43 gaat het over  de vraag of de aanbestedende dienst 2 ongelijksoortige opdrachten onnodig heeft samengevoegd. Een samenvoeging is onnodig wanneer de aanbestedende dienst die samenvoeging niet voldoende kan motiveren. Met de onvoldoende naleving van de motiveringsplicht staat volgens de Commissie ook de niet-naleving van het clusterverbod vast.

Advies 43 splitsingsgebod
In advies 53 draait het om de vraag of het opdelen in meerdere percelen van een aantal (samengevoegde) geografische bepaalde gelijksoortige opdrachten binnen 1 aanbestedende dienst 'niet passend' is en of de beslissing om niet tot een dergelijk opdelen over te gaan voldoende is gemotiveerd. In dit advies verduidelijkt de Commissie ook de verhouding tussen de regeling van het clusterverbod en het splitsingsgebod en de daarmee verband houdende motiveringsplichten zoals die in artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012 zijn geregeld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten