dinsdag 25 november 2014

Innovatieagenda Rijkswaterstaat gepubliceerd

Vanochtend is tijdens het congres van het programma Inkoop Innovatie Urgent de Innovatieagenda 2015-2020 gepresenteerd. De Innovatieagenda maakt duidelijk welke innovatievragen de komende jaren prioriteit hebben voor Rijkswaterstaat. De afgelopen jaren bleek meer en meer dat marktpartijen, kennisinstellingen en andere overheden,  behoefte hebben aan duidelijkheid hierover. Met de Innovatieagenda wil Rijkswaterstaat invulling geven aan deze behoefte.

Ook is de Innovatieagenda nadrukkelijk een uitnodiging aan partners om samen met Rijkswaterstaat te werken aan de realisatie van de innovaties die nodig zijn. Alleen al bij het opstellen van de agenda waren honderden mensen vanuit de overheid, kennisinstellingen en marktpartijen betrokken.  Om de agenda te realiseren zal dat opnieuw nodig zijn.

Voor mij is de agenda een prachtige afsluiting van 2 jaar samen optrekken met een team van prachtige collega's. Het was niet altijd makkelijk, maar juist onder die druk is er een prachtige samenwerking en een aantal mooie vriendschappen ontstaan.  Hoewel het boekje prachtig is, is dat laatste misschien wel veel belangrijker.

De komende tijd zal in het teken staan van de slag maken naar implementatie. Ik ben zeer benieuwd naar de reacties op deze innovatieagenda en hoop dat deze innovatieagenda een versneller kan zijn als het gaat om innovatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten