donderdag 22 november 2012

Regeerakkoord onderstreept noodzaak voor innovatie in de bouw en infrasector


Met het aanvallend regeerakkoord  heeft het kabinet 250 miljoen structureel gekort op het infrafonds. Voor de bouwsector betekent dit dat de koek nog kleiner wordt. De noodzaak om op zoek te gaan naar mogelijkheden om de koek weer groter te maken neemt hiermee nog meer toe. Innovatie én het realiseren van dwarsverbanden met andere sectoren zijn hiervoor noodzakelijk.  

Want de uitdagingen blijven onverminderd groot. Het realiseren van het hwbp én het deltaprogrmma, het vervangen van de grote hoeveelheid infrastructuur die de komende tijd het einde van de levensduur bereikt, én de transities op het gebied van energie én duurzaamheid die de komende tijd plaats moeten vinden.

De sector zal hiervoor op zoek moeten naar nieuwe partners. Dat geldt ook voor de financiering. Te lang is de bouw- én infrasector teveel gefocust geweest op de overheid. Met de bezuinigingen zal hieraan een einde moeten komen. De sector moet op zoeken naar nieuwe, andere verdienkansen, én de daarbij behorende (private) financiering.  Partijen die deze slag kunnen maken bouwen een onderscheidend vermogen op en verwerven een goede uitgangspositie voor als de crises ten einde komt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten