Analytics

vrijdag 22 maart 2013

Kansen van morgen voor de bouwsector

Hoewel de bouwsector op dit moment in een diepe crises zit, kom ik toch iedere dag steeds lichtpuntjes tegen die laten zien waar de komende jaren kansen gaan komen.  Bijvoorbeeld: bij de renovatie van een stuwcomplex het meteeen mogelijk maken om daar duurzame energie op te wekken. Het nadenk hoe je bij een planstudie voor een wegenprojecten ruimtelijke ontwikkeling en innovatiekansen voor bedrijven in dat gebied kan inzetten, het nadenk over andere vormen van inkoop om het bedrijfsleven uit te dagen tot innovatie, en het belonen hiervan door de inkopende partij. Zo maar even een overzicht op basis van de gesprekken van de afgelopen dagen.

En hoe financieren we dat dan? Daar moeten we goed over nadenken. De overheidsbudgetten worden kleiner, dat is een feit.  Constructies waarbij een extra investering wordt terug verdiend door lagere beheer-, onderhouds- en energiekosten zijn een mogelijkheid.  En hoewel de banken op dit moment risicomijdend zijn, blijkt er toch wel privaat geld beschikbaar te zijn dat op zoek is naar rendabele projecten.  De afgelopen dagen zijn er ook gesprekken geweest om te kijken hoe we die potentiele geldstroom kunnen inzetten voor de bouwsector.

En onderstussen vinden er ook vandaag prachtige projecten plaats. In het blad verkeerskunde staat vandaag een prachtig interview over het innovatieprogramma van Rijkswaterstaat, een mooie coproductie van overheid, markt en kennisinstellingen waarin 80 ontkiemende innovaties een plaats hebben.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten