zondag 15 september 2013

Kennis en Governance in de watersector

Deze week stond de watersector centraal.  Dat kwam grotendeels door een opleidingsmodule over kennis en governance in de watersector. Maar ook daarbuiten heb ik een aantal zeer interessante gesprekken gevoerd.

Afgelopen woensdag had ik een goed gesprek met Gerrit-Jan van de Pol van GMB. Hij ziet kansen voor de topsector Water, maar maakt zich ook zorgen over de continuiteit van investeringen door de overheid.  We hebben met hem van gedachten gewisseld over het innovatieklimaat in de sector en welke financiele en inkoopinstrumenten hierbij een handje kunnen helpen. Diezelfde avond mocht ik aanwezig zijn bij TedX-Rijskwaterstaat. Bijzonder en leuk om de verschillende ted-talks te horen. Zodra de talks online beschikbaar zijn meer hierover.

Donderdag en vrijdag stonden in het teken van de leergang "Kennis, beleid en Goverance". Bas Jonkman van de TU Delft verzorgde allereerst een uitgebreide briefing over de ontwikkelingen in de waterbouwsector en het Deltaprogramma. In de middag was ook Sybe Schaap aanwezig. Het was interessant om met hen van gedachten te wisselen over het de vraag welke kennis en competenties de overheid nog zelf in huis moet hebben om zijn kerntaken goed uit te kunnen oefenen. Alle recente media aandacht over de Oosterscheldekering was natuurlijk een mooie aanleiding om het gesprek op gang te krijgen. We hebben daarover intensief van gedachten gewisseld.

Het avondprogramma bestond uit Joost Schrijnen, programmadirecteur Zuidwestelijke Delta. Hans Leeflang als directeur Innovatie en Roel Feringa als plaatsvervangend Directeur Generaal Water.  De avond stond in het teken van de vraagstelling hoe om te gaan met een hiërarchisch georganiseerde overheid enerzijds, en multifunctionele problemen in de watersector die alleen in een netwerk op te lossen zijn anderzijds.  We hebben van de verschillende sprekers perspectieven aangereikt gekregen. Op de vrijdag hebben we intensief met de deelnemers gesproken over de sector en gekeken in welke situatie welk perspectief nu van toepassing is. Het was erg interessant om te zien hoe iedereen met deze situatie om gaat, en wanneer zich momenten voor doen waar je door van perspectief te wisselen opeens een doorbraak kan realiseren. Erg leerzaam en zeker iets om de komende tijd nog eens over na te denken en mee aan de slag te gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten