zondag 29 december 2013

Innovatiepolitiek - proefschrift oud collega Evert Jan Velzing


Tussen alle bedrijven door ben ik eind November aanwezig bij de promotie van Evert Jan Velzing aan de Universiteit van Amsterdam.  Ik heb met Evert Jan samen gewerkt bij het Innovatieplatform, dat was een leuke tijd met interessante discussies.   Het was goed om hem weer te ontmoeten, net als vele andere oud collega's.

Het proefschrift 'Innovatiepolitiek, een reconstructie van het Innovatiebeleid van het Ministerie van Economische Zaken van 1976 tot en met 2010' geeft een mooi beeld van de keuzes die de verschillende kabinetten hebben gemaakt als het om innovatiebeleid gaat. Er zit een beweging in tussen generiek, en specifiek beleid, waarbij veelal een grote rol is weggelegd voor het stimuleren van R&D.

Het boek biedt een goed inzicht in het ontstaan van het innovatiebeleid, de keuzes die zijn gemaakt en de onderliggende factoren daarvoor.  Het huidige topsectorenbeleid is helaas nog niet opgenomen, wellicht is dat iets voor een volgende druk.

Het proefschrift werd ook geciteerd in het technisch weekblad en deze passage wil ik u niet onthouden: " Het is alsof elk nieuw kabinet het kennisbeleid opnieuw wil uitvinden. Het promotieonderzoek van Evert-Jan Velzing aan de Universiteit van Amsterdam, naar de innovatiepolitiek tussen 1976 en 2010, onderstreept dit. Velzing komt net als de WRR tot de conclusie dat het beleid gefascineerd is door r&d en dat het bovendien hinkt op twee gedachten: de keus voor het generiek of specifiek stimuleren van r&d. Op dit moment heeft de generieke aanpak de overhand, ook al is bekend dat deze minder effectief is. Het past bij de tijdgeest en de dominante (neo)liberale stroming binnen het ministerie van Economische Zaken. Generiek beleid heeft het politieke voordeel dat het kabinet niet hoeft te kiezen en dat betekent dat het geen verkeerde keuzes maakt.

Het wachten is op een kabinet met een heldere visie op de kenniseconomie en daarvoor durft te kiezen. Duitsland bewijst dat dat kan. Ooit slaagde ons land erin een succesvolle langetermijnstrategie te ontwikkelen: het Deltaplan. Het kan dus."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten