maandag 21 juli 2014

Lessen voor Nederland uit de San Fransisco Bay Area

Soms kom je een publicatie tegen waarvan je na het lezen echt denkt 'Hier kan ik wat mee'.  Dit geld ook voor het beleidsonderzoek van A.J. Santing 'Op zoek naar financiering voor startende en snelgroeiende innovatieve ondernemingen' dat in opdracht van RVO en het consultaat in San Fransisco is uitgevoerd.  Een goede vergelijking met duidelijke

De studie geeft allereerst een duidelijk beeld van de rol van de overheid in de ontstaansgeschiedenis van Silicon Valley, maar ook van de rol van de overheid nu als verschaffer van risicodragend kapitaal bij innovatieve start-ups. Heel duidelijk wordt geconcludeerd dat de overheid bereidt is om innovaties in een vroeger stadium te financieren dan de markt. Het idee daarachter is dat private partijen zoals venture capital en angels later instappen als het risicoprofiel gedaald is om de innovaties te commercialiseren.

Kijkend naar Nederland dan is op bladzijde 64 van de studie een belangrijke constatering te vinden. 'Er zijn ook in Nederland relevante sectoren waar geen markt voor risicodragend kapitaal is, terwijl daar wel behoefte aan is bij snelgroeiende innovatieve Nederlandse ondernemingen' Agri, food, water en de gezondheidssector worden hier genoemd. Persoonlijk denk ik dat de bouwsector ook nog aan dit lijstje moet worden toegevoegd.

Het niet beschikbaar hebben van groeikapitaal is een risico voor deze sectoren en voor een gezonde concurrerende economie in de toekomst. Onder het topsectorenbeleid zijn er de laatste weken een aantal nieuwe financieringsregelingen aangekondigd. Hopelijk dragen deze bij aan het wegnemen van deze belemmering.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten