zondag 11 januari 2015

samenwerking met aanbestedingsmakelaar.nl

De afgelopen weken zijn een tweetal van mijn artikelen overgenomen door de website aanbestedingsmakelaar, deze website richt zich op inkoop en aanbesteden in het publieke domein. We hebben een gezamenlijk visie als het gaat van het delen van kennis over inkoop, deze samenwerking is dan ook een zichtbare uiting van het delen van kennis.

De eerste artikelen die zijn overgenomen zijn het artikel over 'Inkoop als driver voor innovatie in het publieke domein'  en het artikel over de presentatie van het policy framework for innovation procurement.  Dit is bij de start van 2015 een mooi begin van een verdere samenwerking. Hopelijk gaan er nog veel gedeelde artikelen volgen.

Voor meer informatie: www.aanbestedingsmakelaar.nl