Analytics

woensdag 7 januari 2015

Inter-project learning of innovations - tussen wal en schip in de bouwsector


Eind 2014 is inmiddels oud collega Cees Gerlings afgestudeerd bij de TU  Delft op 'inter-project learning of innovation' in de bouwsector.  Een goed afstudeerrapport met enerzijds veel herkenning en anderzijds ook wel een aantal nieuwe aspecten die zeker niet onopgemerkt mogen blijven.

Als eerste bevestigt Gerlings opnieuw het beeld dat de bouwsector een under-performer is als het gaat om innovatie en dat dit mede veroorzaakt komt doordat de bouwsector niet leert over en tussen de projecten. Gerlings laat ook heel duidelijk zien dat innovaties die een groter deel van een project beslaan én tevens ingebed zijn in een structureel innovatieproces, meer kans hebben om succesvol te zijn.   Daarmee biedt Gerlings een onderbouwing voor de ingezette lijn met een innovatieagenda en een beleidskader innovatiegericht inkopen.

Er zijn ook aandachtspunten.  Zo geeft Gerlings  aan dat met de verschuiving in de bouwsector naar geïntegreerde contracten, met andere verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemers, het niet duidelijk is wie er verantwoordelijk is voor het interproject leren. 'Het lijkt er nu op dat bepaalde verantwoordelijkheden niet opgepakt worden, waardoor er kennis verloren gaat'.

Om als sector echt beter te worden in innovatie is het juist van belang om hierin te investeren. Daarom de vraag hoe we dit gat kunnen invullen?  En wat kunnen we als bouwsector leren van andere industrïen, bijvoorbeeld de petrochemie, waar leren over projecten heen als een stuk verder is ontwikkeld en ingeburgerd?