zondag 14 juni 2015

Ontwikkelingen in het waterveiligheidsdomein in de laatste week voor mijn vakantie


In mijn laatste week voor mijn vakantie ben ik naast het afronden en overdragen van mijn werkzaamheden ook nog druk geweest met een aantal mooie ontwikkelingen die laten zien wat er allemaal voor moois gebeurd in het waterveiligheidsdomein.

- Contact gehad met een ondernemer die nu een gevalideerd product heeft, maar moeite heeft om in reguliere projecten door te dringen.  Selectie-eisen lijken hier een van de oorzaken voor.  Bijzonder dat we als overheid enerzijds innovatie vanuit het MKB stimuleren en ook financieel ondersteunen, maar anderzijds in reguliere projecten onze eisen zo stellen dat opschaling lastig is.  Daar hebben we nog een uitdaging.
- Met een aantal collega's terug gekeken op de pilot Keileem.  Naast de schat aan kennis en ervaring die hier is opgedaan, is het ook een mooie case als het gaat om pre-concurrentieel samenwerken in de gouden driehoek, versus competitie d.m.v. reguliere aanbestedingen.  Dit soort voorbeelden zijn hartstikke bruikbaar om ook het beleid rondom innovatiegericht inkopen weer mee aan te scherpen.
- Kennismaking gehad bij het STOWA, het kenniscentrum van de waterschappen.
- Tot slot is ook de Kennis en Innovatieagenda Topsector Water 2016-2019 verschenen, een 'must read' voor iedereen die met vernieuwing in Topsector Water bezig is geweest, ik heb hier ook nog een kleine bijdrage mogen leveren.

De komende weken heb ik vakantie en ligt de focus even elders, zie hier.  Uiteraard blijf ik de ontwikkelingen volgen en vanaf half juli ben ik weer vol aan de slag.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten