zaterdag 22 januari 2011

De eerste tekenen van een kleinere overheid

De afgelopen week was een bijzondere week. Er is veel gebeurd, Met name rondom de invulling van het regeerakkoord bij de het ministerie is een en ander duidelijk geworden.


Afgelopen maandag zijn we van start gegaan als Directie Kennis Innovatie & Strategie (KIS) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hierin is de oude directie SKI samengegeaan met de strategie en kennis directies van voorheen VROM.


Hans Leeflang is benoemd als kwartiermaker-directeur. Ik hou dus wel dezelfde baas. Toch is het even wenen als je opeens met 20 mensen bent, en we weten dat we de komende jaren flink zullen moeten krimpen.


Maandagmiddag was in Utrecht de presentatie van de plannen voor Rijkswaterstaat. In het kort komt het erop neer dat aanleg, beheer & onderhoud, verkeersmanagement, inkoop en bedrijfsvoering allemaal gecentrailseerd gaan worden.


Wat blijft er dan nog in de regio. Die houdt twee rollen. Allereerst opdrachtgever voor de landelijke diensten voor het netwerk wat zij beheren, en daarnaast moeten zij volwaardig parnter in de regio. Kortom, ik formulier het maar even als de vertegenwoordiging van IenM in de regio.


Na afloop van de bijeenkomst nog een leuke discussie gevoerd over Rijkswaterstaat als uitvoeringsorganisatie van IenM. Dit betekend dat we ook voor DG-ruimte en DG-milieu uitvoeringsorganisatie moeten zijn. Dat betekend een nieuwe invalshoek en nieuwe taken. Ook dat zal de komende tijd uit moeten kristaliseren.


Ook formatief betekend dit natuurlijk een en ander. De bedrijge van Rijkswaterstaat aan de taakstelling uit het regeerakkoord betekend ongeveer 1500 fte reductie. Door natuurlijk verloop, uitstroom door pensionering, komen we al een heel eind. Maar er zijn natuurlijk ook nieuwe en andere mensen en functies nodig straks. Boeiend vraagstuk dus.


Afgelopen dinsdag mocht ik op VCA cursus. Leuk, maar heel veel feitjes. Lang geleden dat ik dat gedaan heb. Veel leren dus deze week.


Woensdag en donderdag vooral druk geweest met de verkeerscentrale. Daarnaast speelde ook het topgebiedendossier nog. Dat lijkt nu even in een iets rustigere dynamiek te komen.


De vrijdag was ik thuis even nodig, een sterfgeval bij hele goede vrienden. Dan is werken even niet belangrijk meer. Agenda leegvegen en er zijn voor hen. Gelukkig is dat ook mogelijk.

Tot slot deze week ook weer een mooi voorbeeld meegemaakt dat social media werkt. Donderdag heb ik een tweet geplaatst over een afstudeeropdracht. Inmiddels zijn er al een aantal reacties en voorstellen binnen gekomen. Iedereen dank daarvoor.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten