zaterdag 3 november 2012

Innovatiegericht inkopen in de infrastructuursector

Op welke wijze kunnen we innovatiegericht inkopen in de infrastructuursector stimuleren? Dat was het thema van de workshop innovatiegericht inkopen tijdens het najaarscongres van de innovatietafel infrastuctuur. Na een plenaire introductie over de doelstelling van innovatiegericht inkopen, namelijk het voldoen aan het streefpercentage van 2,5% innovatiegericht inkopen zoals dit is beschreven in de Bedrijfslevenbrief van het Kabinet Rutte 1, is er in groepen verder gesproken over de kansen en belemmeringen voor innovatiegericht inkopen in de infrasector.

Tijdens de sessie ontstaat een interessante discussie naar aanleiding van de plenaire presentatie eerder die middag over standaardisatie in de procesindustrie. Want is een standaard nu belemmerd voor innovatie, of resulteert innovatie juist in een update van de standaard?

In het tweede deel van de workshop zijn een tweetal acties gedefinieerd die wellicht verder opgepakt kunnen worden richting de innovatie estafette 2013:
  • Recht om standaarden of normen te challengen tijdens of voor een aanbesteding. Standaarden en normen zijn gebaseerd op de kennis van gisteren, deze werken vaak belemmerend voor innovatiegericht inkopen. Het moet mogelijk worden om ruimte te creëren voor innovatieve producten door een standaard die ‘verouderd’ is ter discussie te stellen. Deze actie past in een tendens naar meer precommerciële afstemming.

  • Het introduceren van flexibiliteit in langlopende concessies. Innovaties hebben een stuk onzekerheid in zich, zeker op de lange termijn. Door de termijn van de concessie te flexibiliseren kan er een stukje maatwerk geleverd worden op het risico dat een innovatie niet gedurende de looptijd van een concessie kan worden terug verdiend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten