dinsdag 13 augustus 2013

Stilte voor de storm - druk najaar op komst


Als ik naar de agenda kijk dan zijn er nog twee rustige weken te gaan. Daarna komen er veel mensen terug van vakantie en begint het weer flink druk te worden.  Dit najaar staat de afsluiting van twee intensieve trajecten op de planning. Allereerst is er de besluitvorming over de innovatieopgave van Rijkswaterstaat, een traject waarin Rijkswaterstaat in een interactief proces met medeoverheden, marktpartijen en kennisinstellingen haar eigen innovatieopgave tot 2020 heeft geformuleerd. De vaststelling ervan is een belangrijke mijlpaal voor het innovatieprogramma van Rijkswaterstaat.

Dat geldt ook voor het beleidskader innovatiegericht inkopen. Ook het vaststellen van dit nieuwe inkoopbeleid staat dit najaar op de planning, als afronding van een proces van twee jaar. Het is mooi om nu al te zien hoe inkoop en innovatie elkaar steeds beter lijken te vinden, dat biedt perspectief voor de komende jaren.

Ik hoef niet bang te zijn dat we met de afronding van deze trajecten in een gat vallen.  Begin september staat een externe gesprekronde gepland langs verschillende partijen in de bouwsector en de financiele sector. We zijn nog aan het nadenken over een nieuwe visie op testen vanuit Rijkswaterstaat, er wordt nagedacht over de financiering van innovatie bij Rijkswaterstaat en de invulling van de 2,5% doelstelling uit de bedrijfslevenbrief.  Verder moeten we het innovatieprogramma opnieuw verbinden aan de organisatie en zal ook mijn nieuwe afdeling innovatie en markt zijn positie en doelen moeten gaan realiseren.

Het wordt een mooi maar druk najaar.

1 opmerking: