vrijdag 19 juli 2013

Hoe de sneeuwbal 'innovatiegericht inkopen' groter wordt


De laatste weken wordt mij steeds meer duidelijk dat het innovatiegericht inkopen nu echt van de grond aan het komen is. We maken vorderingen met het inkoopkader, in de komende weken hopen we de laatste aanpassingen te verwerken. En dan het besluitvormingstraject in richting vaststelling!

Dat we op de goede weg zijn blijkt ook al wel uit de toegenomen belangstelling vanuit projecten, daar moet het binnen RWS gebeuren.  We zien de belangstelling voor het innovatiegericht inkopen toenemen. Verschillende projecten komen langs voor advies, en de eerste projecten geven inmiddels aan ook echt aan de slag te willen gaan.  Ook buiten Rijkswaterstaat neemt de belangstelling toe. Andere uitvoeringsorganisaties en andere departementen hebben belangstelling. Dillema is nog wel hoe we slim met de grote belangstelling om kunnen gaan.

Tot slot zie ik ook in de markt de bekendheid en de belangstelling groeien. De eerste verzoeken om het kader te verspreiden zijn binnen, en ook het aantal voorstellen vanuit de marktpartijen neemt toe. Er zitten ook opvallend veel MKB'ers tussen die op basis van de innovatieopgave en/of het beleidskader zelf met voorstellen komen. Wel spannend of het gaat lukken dit goed en tijdig te beoordelen en af te handelen.

Het was dus weer een mooie week. Volgende week wel twee geblokkeerde dagen om even goed na te denken hoe we met een beperkte groep collega's met al die ambities en belangstelling om gaan. En om verder te schrijven aan het beleidskader. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten