Analytics

vrijdag 18 maart 2016

Ruimte voor dijken - rapport pilot ruimtelijk instrumentarium

Half februari, een jaar na de start van de pilot ruimtelijk instrumentarium voor dijken, is het eindrapport opgeleverd van van het onderzoek naar de juridische en financiĆ«le instrumenten voor ruimtereservering, de verkenning en de conclusies en aanbevelingen.  Duidelijk is geworden dat er veel mogelijkheden bestaan, zowel juridisch als financieel, om de dijken toekomstbestendig in te richten. Ook in samenhang met het gebied waar de dijk onderdeel van is. De instrumenten hebben vooral effect als overheden hun instrumenten inzetten vanuit een gezamenlijke visie over de toekomstige inrichting van de dijk. Bestuurlijke bereidheid hiertoe is dan noodzakelijk.

Een mooie conclusie, zeker met de komst van de omgevingswet die voor de deur staat. Ook dit traject werpt zijn schaduw al vooruit, en daarom is het goed om in ieder geval vast te stellen dat het huidige ruimtelijk instrumentarium aanwezig is om de ruimtereservering voor dijken te regelen.  

Lees hier het gehele rapport.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten