zaterdag 9 november 2013

AWT - Overheid wees meer innovatiegericht

Met veel plezier heb ik deze week het advies van de Adviesraad voor Wetenschap en Technologiebeleid over 'waarde creëren uit maatschappelijke uitdagingen'. Daarmee geeft de AWT een aantal interessante adviezen aan de overheid over haar rol en verantwoordelijkheid in het innovatiedomein.

Interessant is dat de adviezen van de AWT niet nieuw zijn. Enkele weken geleden gaf Sandra Philippen, hoofdredacteur van ESB, een lezing op de leergang waar ik aan deel neem, met als kernboodschap dat het niet de markt is maar de overheid die nieuwe markten creëert. In haar blog is een korte versie van haar lezing te vinden. Ook Phlippen roept de overheid om verantwoordlijkheid te nemen bij het creeren van markten.

In het advies van het AWT komen een aantal lijnen samen.
- Bevorder marktcreatie voor producten en diensten door maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Werk aan innovatiegericht inkopen en faciliteer markten voor duurzaam geproduceerde producten.  Volgens mij zijn we hier als overheid prima toe in staat met het innovatiegericht inkoopbeleid dat de afgelopen jaren is ontwikkeld. Ook instrumenten uit het topsectorenbeleid kunnen hierbij behulpzaam zijn.
- Neem initiatief, wees regisseur en voortrekker. Die rol heeft het innovatieprogramma van Rijkswaterstaat van nature. Met de doorzettingsmacht en de kennis van de organisatie van Rijkswaterstaat (ook een aanbeveling van de AWT) zijn alle ingrendienten aanwezig om het verschil te maken in het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen.

Zowel de AWT als Phlippen verwijzen naar het boek van Mazzucato 2011 - the entrepeneurial state.  De samenvatting is zo interessant dat het boek inmiddels is besteld. Reacties van mensen die het al gelezen hebben zijn van harte welkom.

Volgens zijn alle ingrediënten aanwezig bij de overheid. Nu gaat het om de wil, durf en lef om ook echt vanuit een nieuwe rol te gaan werken.Geen opmerkingen:

Een reactie posten