zondag 3 mei 2015

advies innovatie in de waterketen

Eind april heeft de adviescommissie Water een advies gepubliceerd over innovatie in de waterketen. Interessant advies, met een aantal mooie kansen. Zo concludeert de adviescommissie dat de waterketen goed op weg is, maar dat er op het vlak van innovatie nog wel kansen liggen. Zo worden cross-overs met andere sectoren (logistiek, gezondheidszorg, energie) als kans gezien. Ook kan er nog meer gebruik worden gemaakt van experimenteerruimte.

Belemmeringen zijn er ook. Gelukkig ontbreekt het aanbestedingsproces in dit rapport wel (zie mijn vorige blog). De belemmeringen zitten met name op fiscaal en juridisch vlak.  Zo is in de afvalstoffen- en mestregelgeving nog niet geregeld dat teruggewonnen grondstoffen als grondstof worden gezien.  Ook belemmert de Btw-regelgeving publiek private samenwerking.

De commissie adviseert ook het verder toepassen van revolverende fondsen. Een prachtig voorbeeld uit de waterketen is uiteraard het voorbeeld van de Nereda waterzuiveringstechnologie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten