zaterdag 9 mei 2015

Verder kennis maken met ontwikkelingen het waterveiligheidsdomein


Nadat de eerste weken in het teken stonden van het leren kennen van de collega's bij het hoogwaterbeschermingsprogramma, begin ik nu ook steeds meer te leren en ervaren van de pilots en partijen rondom het hoogwaterbeschermingsprogramma. Naast kennis, innovatie en opleidingen zitten ook het faciliteren van slimme marktbenaderingen bij mij in het team. Juist de combinatie van deze thema's levert interessante dwarsverbanden op!

Afgelopen maandag hebben we om de tafel gezeten met de grondlaboratoria die verantwoordelijk zijn voor de analyses van al het grondonderzoek dat er bij bouwprojecten plaats vinden. Interessante en boeidende wereld. Voor mij wel weer even schakelen, ik had in het weekend ervoor nog even mijn grondmechanica opgehaald om mij goed voor te bereiden.  Interessant om te zien wat deze labs doen, en hoe belangrijk zij zijn voor het hele waterveiligheidsdomein.

De week eindigde deze week met een bijeenkomst van alle projectoverstijgende verkenningen. Deze POV's zijn in het leven geroepen om projectoverstijgend te werken aan uitdagingen die breder zijn dan binnen een regulier project. Achtereenvolgens zijn we bijgepraat over de POV Piping, de POV macrostabiliteit, de POV waddenzeedijken en de POV centraal Holland.  Mogelijk komt er volgend jaar nog een POV bij. We hebben gekeken hoe de POV"s van elkaar kunnen leren en wat we vanuit de programmadirectie Hoogwaterbeschermingsprogramma's kunnen doen om de succeskans van de POVs te vergroten.

In het noorden wordt tot slot ook gewerkt aan een pilot Keileem.  Knap hoe men dat daar aan het oppakken is. Zie hier voor een overzicht van de plannen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten