zaterdag 19 oktober 2013

Is de infrasector klaar voor innovatie


De afgelopen weken valt mij steeds vaker op dat de cultuur in de infrasector aan het veranderen is. Van slachtoffer van de crises, naar het besef dat de oplossing niet meer van de overheid zal komen en men zelf aan de slag moet.  Ik zie dit terug in een frisse nieuwsgierigheid, openheid van wat er uit andere sectoren komt en nieuwe partnerschappen.

De afgelopen maand heb ik samen met een twee collega's een rondje gedaan door de sector om te spreken over inovatie in de bouwsector en de financiering ervan. Interessante om in ongeveer 5 weken tijd ongeveer alle Raden van Bestuur van de grote bouwers, de betrokken banken, toonaangevende MKB bedrijven en belangirjke opdrachtgevers langs te gaan.. Je proeft daar de wil om te zoeken naar nieuwe oplossingen.

Ook op het wegencongres enkele weken geleden zag ik dat terug. De afgelopen jaren was het somberen, klagen en mopperen op de overheid en de opdracthgevers. Dit jaar zag ik nieuwsgierigheid naar innovaties uit andere sectoren, zelfbewustzijn en een nieuw elan.  Hopelijk zet dit door, want ook de infrasector zal zichzelf uit de crises moeten innoveren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten