zaterdag 5 oktober 2013

Voortgangsrapportage Topsectoren en Innovatiegericht Inkopen gepubliceerd

Afgelopen woensdag was de innovatieconferentie van het ACTI in de Ridderzaal. Tijdens deze conferentie zijn de Nederlandse Kennis en Innovatiecontracten ondertekend.  Tegelijkertijd werden ook de voorgangsrapportage voor de topsectoren, en de voortgangsrapportage Innovatiegericht Inkopen naar de tweede kamer gestuurd.

Ik ben erg trots op de voortgang en het resultaat dat we de afgelopen jaren geboekt hebben met Innovatiegericht Inkopen binnen en buiten Rijkswaterstaat. De voortgangsrapportage Innovatiegericht Inkopen schrijft ook over Rijkswaterstaat dat 'Rijkswaterstaat het instrumentarium innovatiegericht inkopen een volwaardig onderdeel van het markt- en inkoopbeleid maakt, en er ontstaan inkoop- en samenwerkingsarrangementen met marktpartijen en kennisinstellingen om gericht invulling te geven aan de geformuleerde innovatieopgaven. Tot slot wordt er gericht gewerkt aan het opruimen van belemmeringen voor het toepassen van innovaties'

Volgens mij is dit een prachtig compliment van het Kabinet aan Rijkswaterstaat. Ook de topsector Water spreekt in haar voortgangsrapportage nogmaals het belang uit van het doorpakken op Innovatiegericht Inkopen. Ik zie er naar uit om daar mee aan de slag te gaan, medestanders zijn van harte welkom.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten