zondag 27 juni 2010

Boekrecensie Kennisdemocratie, opkomend stormtij – Roel in ’t veld.

In het boek kennisdemocratie verkent Roel in 't Veld de spanningen tussen politiek, wetenschap en media. Het politieke bestel is ontstaan vanuit een behoefte van representatie. Tegelijkertijd zie je dat de politiek op dit moment in de problemen zit. Wordt representatie nog wel geaccepteerd in de huidige maatschappij. Burgers hebben weinig verwantschap met het huidige politieke bestel. Bovendien zijn ze hoger opgeleid en kritischer, wat verschijnselen oplevert zoals het ter discussie stellen van wetenschap die als basis ligt onder het beleid van diezelfde politiek. En tot slot is er nog de media, die steeds meer invloed krijgt op het politieke debat.Het boek is in de analyse erg goed. Het gaat soms wel erg de diepte in. Even doorbijten, maar dat maakt wel een hoop duidelijk. In de oplossingssfeer vindt ik de voorstellen mager. Weinig echt nieuwe dingen. Kortom: het boek is een goede en degelijke analyse van de problemen die nu spelen en de daarachter liggende ontwikkelingen. Vooral analyserend, met helaas iets te weinig aandacht voor mogelijke oplossingen.

Kennisdemocratie
Kennisdemocratie
Roel in't Veld

Geen opmerkingen:

Een reactie posten