dinsdag 25 juni 2013

Kennis en beleid - de parallel met innovatie?


Deze week voor mijn leergang het boek "kennis en beleid" verbinden van Wim Derksen. doorgelezen. Interessante beschouwing van de wisselwerking zoals we deze tussen kennis en beleid kennen. Ook al is het een versimpeling van de werkelijkheid, het geeft wel een mooi overzicht op welke niveaus de wisselwerking plaats vindt en wat er allemaal bij komt kijken.

Terwijl ik aan het lezen was heb ik ook heel bewust het innovatiedomein erbij gehouden. Dan zijn er toch wel interessante parallelen te trekken.
- Kennisbehoefte beleidsmakers -   Voor innovatie wordt er nu gewerkt aan een innovatieopgave waarin de organisatie Rijkswaterstaat uiteen zet welke innovatiebehoefte zij heeft de komende jaren.
- Kennisagenda - De innovatieagenda van Rijkswaterstaat is de vraagkant. De komende jaren moeten we ook kijken hoe we samen met markt en kennisinstellingen komen tot een gezamenlijke innovatieagenda.
- Onderzoek kennisinstiuten - Voor het innovatiedomein is dit de innovatieprogramma's en projecten die worden uitgevoerd.

Interessant is nog wel de vergelijking met de kenniskamers zoals deze in het boekje beschreven worden. Bij innovatie vindt op dit moment veel afstemming plaats in de 'Gouden driehoek' tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.  Daar zitten toch wel wat verschillen. De kenniskamers hadden meer focus op agendering, terwijl de gouden driehoek een bredere context heeft. Daarnaast is de kenniskamer echt een orgaan waar de leiding bij de overheid ligt, voor de gouden driehoek ligt het initiatief bij het bedrijfsleven.

Ondanks deze verschillen zou het toch wel interessant zijn om eens verder te kijken naar deze parallelen, er valt hier volgens mij nog wel een hoop te leren van elkaar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten