dinsdag 12 augustus 2014

Gebiedsagenda noordzee - kansen voor innovatie


Eind juli is in relatieve stilte de gebiedsagenda 2050 voor de Noordzee gepubliceerd en naar de 2e kamer gestuurd. Die stilte verdient de gebiedsagenda niet, want er staan veel kansen in voor innovatie.  Export, innovatie en het uitbouwen van de topsectoren komen prominent terug in de gebiedsagenda.

Erg mooi vind ik het beeld dat de Noordzee een  'concept store' moet worden van allerlei slimme combinaties van concepten en innovaties die Nederland aan de wereld te bieden heeft.  Een prachtig beeld dat ook helemaal weer geeft waar Nederland goed in is.  Ook in de uitwerking van de agenda en in de beschrijving van de vervolgacties is er veel aandacht voor exportkansen en innovatie.

De potentie van de Noordzee en de kustgebieden is vastgelegd in deze agenda en biedt ook ruimte voor het bedrijfsleven.  Samenwerking tussen overheid en markt voor het benutten van exportkansen is ook een belangrijke pijler voor de vervolgstappen. Het is nu aan de markt om samen met de overheid en belangenorganisaties de kansen en ruimte die in de agenda staat, verder in te vullen en te zorgen dat we straks een wereldwijd bekende 'concept store' hebben op de Noordzee, die bijdraagt aan de kracht van de Nederlandse industrie, voor werkgelegenheid zorgt,  en ook nog een voorbeeld is als het gaat om duurzaamheid en innovatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten