zaterdag 13 september 2014

VN brengt publicatie uit over Innovatiegericht Inkopen


De VN heeft een publicatie uitgebracht met een bundel essays over Innovatiegericht Inkopen. Ook wereldwijd is zichtbaar dat de inkoopkracht van de overheid wordt ingezet om innovatie te stimuleren. Ban Ki-moon schrijft ook in zijn voorwoord dat 'innovatie procurement offers tremendous opportunities to use government buying power to shape the world around us for a better tomorrow'.  Ook roept Ban Ki-moon overheden op om te blijven werken aan de ontwikkeling van innovatiegericht inkopen.

De publicatie bevat een breed palet aan essays over innovatiegericht inkopen. Erg interessant, maar wat verder van mijn eigen werkveld zijn de publicaties over innovatiegericht inkopen in lokale omgevingen in 3e wereld, en bij ontwikkelprojecten en NGO's.

Halverwege is ook een publicatie over het EU platform voor innovatiegericht inkopen opgenomen. Op deze site zijn naast informatie over innovatiegericht inkopen ook aanvullende documenten te vinden over bijvoorbeeld intellectueel eigendom en risicomanagement bij innovatiegericht inkopen.  Ook wordt gewerkt aan een experience exchang programma tussen inkopende organisaties in Europa.

Het meest interessante artikel is dat van Max Rolfstam, een van de meest bekende en publicerende hoogleraren op dit gebied.  Hij geeft een ook overzicht van succesfactoren voor innovatiegericht inkopen.  Wat ook erg interessant is, is dat Rolfstam stelt dat overheden de grootste impact op innovatie kunnen hebben als ze een combinatie weten te maken van het stimuleren van onderzoek enerzijds, en daarnaast het innovatiegericht inkopen van producten, diensten en services die uit dat gefinancierde onderzoek voort komen.  Hier ligt voor veel overheden nog een grote kans, maar ook een grote uitdaging.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten