Analytics

zaterdag 17 april 2010

Gedoe rond het middenbestuur

Nu alle verkiezingsprogramma's bekend zijn, en heroverwegingsrapporten wel zo ongeveer doorgenomen zijn is het interessant om te kijken wel thema's nu de discussie beheersen.

Een hele interessante is wel de discussies rondom het Middenbestuur. De provincies lijken ervoor gekozen te hebben om de aanval in te zetten. Eten of gegeten worden.  Zo hebben de 3 Noordelijke provincies volgens het NRC de Staatssecretaris van BZK per brief voorgesteld om taken van het Rijk over te nemen. Het gaat hierbij om de activiteiten van de Dienst Landelijk Gebied en de droge activiteiten van Rijkswaterstaat Noord-Nederland.  De uitspraken resulteren al meteen in een botsing tussen de provincies zelf, maar wie het artikel goed leest ziet dat de ambitie wel degelijk staat.

Wat ik nog veel opvallender wordt is dat in de officiele publicaties van de provincies ook openlijk gesolliciteerd wordt naar de rijksdiensten. De provincie Utrecht adverteert in de regionale dagbladen, met gemeenschapsgeld!, voor een middenbestuur met daarin delen van Rijkswaterstaat en de waterschappen

Deze week was ik ik bij een sessie over de heroverwegingen, georganiseerd door het Centrum voor procesversnelling. Leuke bijeenkomst, waarin Peter van der Knaap, directeur bij de Rekenkamer, de voorstellen uit de heroverwegingsrapporteren probeerde te plaatsen in lange termijn dynamieken. Hoe kan het momentum dat er nu rondom de bezuinigingen en verkiezingen zit, lange termijn trends versnellen of vertragen?  Hypotheekrente aftrek is er bijvoorbeeld één waar na jaren van discussie (en stiltes tussendoor) nu wellicht wel een doorbraak kan komen.  Als je op deze manier kijkt kan ook nu de dynamiek rijp zijn om de ordening van de overheid eens goed aan te pakken. Het momentum is er, of er ook doorgepakt gaat worden hangt voornamelijk af van de nieuwe coalitie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten