zaterdag 21 augustus 2010

Boekrecensie, Future Management, de paradox van de beheersbare toekomst

Een van de weinige boeken die ik heb meegenomen op mijn vakantie is Future Management - de paradox van de beheersbare toekomst, geschreven door Robert van Oirschot. Ik ben het boek een tijde geleden gekregen. Omdat kennismangement en de gevolgen van lange termijntrends steeds terugkomen in mijn werk sluit het boek ook behoorlijk goed aan bij een deel van mijn werkzaamheden.

Het boek geeft een future management. Hoe anticipeer je als organisatie op trends die jij in de toekomst verwacht tegen te komen. Het boek is daarnaast ook compleet wat betreft opbouw. Allereerst een duidelijk terugblik op de aanleiding en de oorzaken waaruit Future Management 'geboren' is. Het tweede deel van het boek is een duidelijke uiteenzetting van de verschillende processtappen binnen future management.

In het derde deel van het boek legt van Oirschot de relatie tussen future management en de organisatie. Hier komt ook de kennisomgeving om de hoek kijken. De relatie zijn duidelijk uiteen gezet, persoonlijk had ik wel gehoopt om iets meer tegen te komen over interventiemogelijkheden op die relaties.

Tot slot de kers op de taart. De beschrijving van een aantal cases. De cases van Shell, Unilever en Philips zijn duidelijk en inspirerend. Hoewel ook de case van het Ministerie van VROM voor mij duidelijk was, vond ik het in dit specifieke geval wel lastig om daar nieuwe elementen voor mijzelf uit te halen.

Al met al een goed boek voor iedereen die zich met deze thema's bezig houdt.

Futuremanagement
Futuremanagement
Robert van Oirschot

Geen opmerkingen:

Een reactie posten