vrijdag 24 oktober 2014

AWTI advies Balans van de topsectoren - beeld ontwikkeling innovatiegericht inkopen

In september heeft de Adviesraad voor Wetenschap, technologie en Innovatie (AWTI) de balans van de topsectoren 2014 uitgebracht. Interessante publicatie met een aantal interessante aanbevelingen voor iedereen die betrokken is bij de topsectoren.

De AWTI heeft ook een beeld bij Innovatiegericht Inkopen. 'Met betrekking tot innovatiegericht inkopen is het programma “Innovatie Inkoop Urgent” gestart om invulling te geven aan de ambitie om 2,5% van de overheidsinkopen te besteden aan innovatie. De grootste inkoopbudgetten liggen bij waterschappen, gemeenten en provincies. Binnen de nationale overheid zijn vooral Rijkswaterstaat en het ministerie van Defensie relevante partijen.84 Ondanks dat er door deze twee partijen goede vooruitgang wordt geboekt ten aanzien van innovatiegericht inkopen lijkt het erop dat over de gehele Rijksoverheid bezien de ontwikkeling stagneert.85 Dit is een aandachtspunt voor de nabije toekomst.'

In de voetnoot verwijst de AWTI naar de jaarlijkse Global Competitiveness Index van het World Economic Forum. Hier zakt Nederland op de indicator ‘government procurement of advanced tech products’ van plaats 23 (in 2012) naar plaats 26 (in 2013) naar plaats 28 (in 2014).

Ik ben blij dat Rijkswaterstaat als positief voorbeeld wordt genoemd. Maar tegelijkertijd is er nog veel te doen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten