vrijdag 31 oktober 2014

Overheidsparticipatie in een energieke sameleving - leren door te doen


Met veel plezier heb ik deze week het essay 'Overheidsparticipatie in een energieke sameleving - leren door te doen'  van het NSOB gelezen. Interessant essay over de verschuivende rol van de overheid in de energie samenleving en de gevolgen die dit heeft voor de overheid en de individuele ambtenaar. Het essay maakt een viertal gebruikt een viertal gezichtspunten op de rol van de overheid, en niet in alle sturingsstijlen past de rol van de overheid even goed.

Dat wordt pas duidelijk als je als organisatie, of als ambtenaar enerzijds mee doet in een de energie en participerende samenleving en anderzijds geconfronteerd wordt met klassieke sturingsstijlen binnen het departement, of achtergebleven regel- en wetgeving.  Het eerste punt komt uitgebreid aan de orde, maar het tweede wordt alleen genoemd. Dat is een gemist kans, bij een aantal arrangementen komt al meteen de vraag op hoe dit past binnen bijvoorbeeld de aanbestedingswetgeving.

Juist die zoektocht was deze week hebben we deze week ook besproken met mensen van PBLQ, die een organisatie die veel leiderschapsleergangen binnen de Rijksoverheid verzorgt.  Aan de hand van de 'Rijkswaterstaat innovatie aanpak hebben we gekeken naar dilemma's die je dan tegen komt.
- Hoe verhoudt vernieuwing zich tot de reguliere werkzaamheden?
- Hoe verhoudt ambtelijke ondernemerschap zich tot reguliere sturingslijnen.
- Innovatie en vernieuwing als bron van energie en creativiteit, of vernieuwing en innovatie als bedreiging.

Het was een leuke bijeenkomst, die mij er nog meer bewust van gemaakt heeft dat je keuzes kan maken om dan de ene of de andere weg te kiezen. Die uitdagingen maakt het werk pas echt leuk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten